Nyt fra DUN

DUN-nyt │ Universitetspædagogiske trends, temadag om vejledning på CBS, er du DUT-modtager?

Universitetspædagogiske trends internationalt set 
- et vue over trends spottet på den internationale konference om universitetspædagogik og undervisningsudvikling International Consortium of Educational Development som holdt sin 8. konference i juli.

Læs Lotte Rieneckers referat fra ICED - som input og inspiration til alle der skal tilrettelægge undervisningsudvikling på universiteterne:
http://dun-net.dk/ressourcer/konferencer/iced.aspx

Samarbejde om vejledning - vejen til en bedre vejledningsproces?
Temadag på CBS d. 3. november 2010

En temadag om erfaringer og udfordringer omkring studerendes opgaveskrivning. Om samarbejde mellem forskningsbibliotekerne og vejledere (VIP'er) på universiteterne.

Du kan tilmelde dig og læse mere om temadagen her:
http://www.dfdf.dk/index.php?option=com_redevent&view=details&id=24:samarbejde

DUT9 kommer snart med posten - hvis du er tilmeldt som modtager og har opdateret din adresse
Hermed en opfordring til alle medlemmer der modtager DUT med posten om at holde deres adresseoplysninger opdateret - så DUT ikke udsendes forgæves. Du kan blive slettet som modtager af DUT hvis dine adresseoplysninger er forældede, så husk at holde os opdateret.

Du kan tjekke dine medlemsoplysninger ved at logge ind på hjemmesiden:
http://dun-net.dk/medlemsinfo.aspx

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:

- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift (både på papir og på net)
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk
- blog om universitetspædagogik (www.dun-net.dk).
- DUNs formand, Lotte Rienecker, kan kontaktes på rieneck@hum.ku.dk

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 1. september 2010 Dansk Universitetspædagogisk netværk