Webguneko bertsio ikusteko egin klik hemen / Haz click aquí para ver la versión online

 

NATURA ETA ERAIKUNTZA
NATURALEZA Y CONSTRUCCIÓN

   

Gure gizartea naturari bizkarra emanez garatu da, harrizko eta etsai-paisaia sortuz. Hala ere, azken urteotan bai obra berritan bai eta birgaitze lanetan ere natura txertatzeko joera areagotu egin da. Hau praktikara eramateko, faktore garrantzitsuak kontuan hartu behar dira teknikoki, eta estetikoki, bertan biziko diren pertsonen arteko elkarbizitza atseginagoa eta abegitsuagoa sortuko da.

Horrexegatik, Arizmendi Ikastolak ikuskera berri hau eraikuntzako profesional guztiekin partekatu nahi du, gaian adituak diren hizlariekin. Hauek beraien ikuspegia eta esperientzia ezagutaraziko digute.

Nuestra sociedad se ha desarrollado de espaldas a la naturaleza, creando un paisaje pétreo y hostil. Sin embargo, durante los últimos años ha ido en aumento la sensibilidad hacia la incorporación de la naturaleza tanto en obra nueva como en rehabilitación, ya que técnicamente supone tener en cuenta unos factores muy interesantes y estéticamente crea un espacio más agradable y acogedor de cara a la convivencia entre las personas que habitan dichos edificios.

Por ello, Arizmendi ikastola quiere compartir con todos los profesionales de la construcción esta visión novedosa en la construcción del siglo XXI con expertos en el tema que nos ofrecerán su punto de vista y su experiencia.

NON ETA NOIZ

2013eko maiatzaren 10a, ostirala.
KULTURATE kultura etxea. Azoka kalea 1, Arrasate.

FECHA Y LUGAR

Viernes 10 de mayo de 2013.
Casa de cultura KULTURATE. Azoka kalea 1, Arrasate-Mondragón.

NORI ZUZENDUTA

Eraikuntzako enpresak, ingeniaritza arloko enpresak, arkitektura bulegoak, udaletako teknikariak, mankomunitateetako teknikariak, instalatzaileak eta alor honetan interesatuta dagoen edonor.

DIRIGIDO A

Empresas de construcción, ingenierías, despachos de arquitectos, técnicos de ayuntamientos, técnicos de mancomunidades, instaladores y cuanta persona esté interesada en los temas referidos.

IZEN EMATEA

INSKRIBATU

SARRERA DOAN

ARIZMENDI IKASTOLAko LANBIDE HEZIKETA
Edurne Erauskin, Tel.: 943 77 20 25
eraikuntza@arizmendi.ikastola.net
www.arizmendipro.eu

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

INSKRIBATU

ENTRADA GRATUITA

FORMACIÓN PROFESIONAL de ARIZMENDI IKASTOLA
Edurne Erauskin, Tel.: 943 77 20 25
eraikuntza@arizmendi.ikastola.net
www.arizmendipro.eu

EGITARAUA   PROGRAMA
9:00 Agiria eta dokumentazioa banatu.   9:00 Acreditación y reparto de documentación.
9:20

ONGIETORRIA:
· Inazio Azkarragaurizar Larrea Jn., Arrasateko Alkate-Lehendakaria.
· Alberto Gorroñogoitia Jn., LKSeko zuzendaria.
· Edurne Erauskin And. Arizmendi Ikastolako Lanbide Heziketaren arduraduna.

  9:20

APERTURA OFICIAL:
· Sr. D. Inazio Azkarragaurizar Larrea, Alcalde de Arrasate-Mondragón.
· Sr. D. Alberto Gorroñogoitia, Director de LKS.
· Sra. Dña. Edurne Erauskin, Responsable de Formación Profesional de Arizmendi Ikastola.

9:30 Eduardo Rojo Fraile Jn., Arkitekto doktorea. Gasteizko Udaleko Espazio Publikoaren eta Natur Ingurunearen Zerbitzuko zerbitzuburua "Paisaia eta Hiria".   9:30 Sr. D. Eduardo Rojo Fraile, Doctor Arquitecto. Jefe del Servicio de Espacio Público y Medio Natural del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. "Paisajes y Ciudad".
10:15 Mikel Baztan Jn., Noain-Elortzibarko udalaren lorezaintza eta agenda 21eko arduraduna. "Lorezaintza, jendearen bizi kalitatea hobetzeko tresna bat".   10:15 Sr. D. Mikel Baztan, responsable del área de jardinería y agenda 21 del ayuntamiento de Noain-Elortzibar. "La jardinería, un instrumento de mejora de la calidad de vida de las personas".
11:00 EKOKALEAK Hiri-Altzari Iraunkorraren V. Ideia Lehiaketaren sari banaketa.   11:00 Entrega de premios del V. Concurso de Ideas de Mobiliario Urbano Sostenible EKOKALEAK.
11:15 Atsedena eta kafea.
  11:15 Descanso y café.
11:45 Iñaki Urquia Jn., arkitekto bioklimatikoa. "Lastozko eraikin pasiboak".   11:45 Sr. D. Iñaki Urquia, Arquitecto bioclimático. "Construcciones pasivas de paja".
12:30 Elena Morales Areizaga And., ingeniari industriala. Tecnaliako eraikuntza jasangarriaren sailaren ikertzailea. "Fatxada eta estalki begetalak: ikuspegi orokorra eta energia ikuspuntutik apunte batzuk".   12:30 Sra. Dña. Elena Morales Areizaga, Ingeniera Industrial. Investigadora de la División de Construcción Sostenible de Tecnalia. "Fachadas y Cubiertas vegetales: Visión general y apuntes desde el punto de vista energético".
13:15 Mahai ingurua. Hizlariek parte hartuko dute. Moderatzailea: Juan Antonio Urdangarin Jn., Arrasateko Udaleko Hirigintza Arduraduna.   13:15

Mesa Redonda. Participarán los diferentes ponentes. Moderador: Sr. D. Juan Antonio Urdangarín, responsable de urbanismo del Ayuntamiento de Arrasate.

14:00 Luntxa. 14:00 Lunch.

Jardunaldien aretoan EKOKALEAK Hiri-Altzari Iraunkorraren V. Ideia lehiaketaren lanak erakusgai egongo dira.

En el recinto de las jornadas estarán expuestos todos los trabajos presentados al V. Concurso de Mobiliario Urbano Sostenible EKOKALEAK.

Horrelako mezurik jasotzeari utzi nahi badiozu egin klik hemen / Darme de baja porque no quiero recibir más mensajes con éste tipo de contenido.

KLAUSULA

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, zure datu pertsonalak JARDUNALDIAK fitxategian sartuta daudela eta horren helburuak jardunaldi eta mintegietan parte hartzen duten pertsonen datuen kudeaketa eta etorkizunean egiten diren ekintzen berri ematea direla jakinarazten dizugu. Datu horiek komunikazio tresnetan erabili ahalko dira eta bankuei laga ahalko zaizkie, goian zehaztutako helburuak betetzeko xedez. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian aitortu dugu eta datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu.

Fitxategi horien erantzulea ARIZMENDI KOOPERATIBA ELKARTEA bera da eta, horri dagokionez, hala nahi izanez gero, aipatutako Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezu; horretarako Otalora Lizentziaduna 8, 20500 Arrasate helbidera eskaera bat bidali behar duzu NAN edo nortasuna egiaztatzeko beste agiri batekin batera.