Nyt fra DUN

PUBLIKATIONER

"Det er for dumt at afskaffe ekstern censur"

Sådan lyder overskriften på et debatindlæg bragt i Politiken den 7. december 2014. Opfordringen kommer fra Hanne Leth Andersen og Jens Tofteskov på vegne af DUNs bestyrelse. I indlægget diskuterer debattørerne Kvalitetsudvalgets anbefaling om at gøre ekstern censur på de videregående uddannelser frivillig. Artiklen peger blandt andet på, at den eksterne censur sikrer de studerendes retssikkerhed, og DUNs bestyrelse anbefaler som konklusion på diskussionen at udvikle og kvalificere den eksterne censur i stedet for at afskaffe den.

Læs artiklen 

 

 

EVA giver inspiration til undervisning i innovation

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, udgav kort før jul inspirationskataloget "Undervis i innovation" om undervisning i innovation på de videregående uddannelser. Kataloget behandler temaer som undervisningsformer, tværfaglighed, planlægning af undervisningen samt bedømmelse og præsenterer en række konkrete og virkelige eksempler på undervisning i innovation fra videregående uddannelsesinstitutioner.

Download inspirationskataloget her

I forlængelse af udgivelsen inviterer EVA til gå hjem-møde d. 18. februar 2015 kl. 15-17 på Københavns Erhvervsakademi.

Læs mere om mødet, og tilmeld dig her

 

  

KOMMENDE ARRANGEMENTER

DUN Konferencen 2015 er åben for tilmelding

DUN afholder sin årlige konference den 6.-7. maj 2015 på Munkebjerg Hotel i Vejle.

Konferencens tema er: ”Kvalitet i universitetsuddannelsen – forskningsbasering, praksisrelevans og strategisk indsats”

Med dette fokuspunkt – kvalitet – sigter konferencen både til, at universitetsuddannelserne skal være relevante i relation til kandidaternes efterfølgende beskæftigelsesmuligheder og til, at studerende skal udfordres til at nå deres fulde potentiale. For at kunne leve op til disse krav skal kvaliteten i universitetsstudierne og universitetsundervisningen være baseret på den nyeste universitetspædagogiske forskning og tage højde for den eksisterende evidens for, hvorledes underviserne kan støtte de forskellige studerendes læring.

Tilmeldingsfrist til konferencen: 6. marts 2015

Læs mere om konferencen, og tilmeld dig her

Frist for indsendelse af abstracts: 15. januar 2015

Læs mere om indsendelse af abstracts her

 

 

Årskonference: Swednet - Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning

Swednet afholder sin årlige konference den 21.-22. maj 2015 på Halmstad högskola. Temaet er: ”Innovationsdrivende højskolepædagogik – hvad indebærer det?”

Konferencen afholdes på svensk, men modtager gerne bidrag fra de andre nordiske lande. Abstracts på 300 ord samt angivelse af format (præsentation, workshop, roundtable) skal indsendes til bertil.gustafsson@hh.se senest den 16. marts 2015.  

Læs mere om Swednet

 

 

NETVÆRK

Vil du erfaringsudveksle om uddannelse af ph.d.-vejledere?

NUP har eksisteret de sidste 5 år som platform for medlemmer af DUN, der interesserer sig for forskning, undervisning og udvikling af ph.d.-vejledning på tværs af fakulteter og universiteter i Danmark.

I 2013-2014 har vi ikke haft mødeaktivitet, fordi "kernen af praksisfællesskabet" kastede kræfterne i et fælles projekt, hvor vi udviklede og gennemførte et kursus for meget erfarne ph.d.-vejledere. Dette kursus er nu løbet i gang, og vi har re-vitaliseret netværket og holdt det første møde i december 2014 - et givende møde med masser af erfaringsudveksling.

Vi har forsøgt at rekruttere alle dem, vi forestiller os, kunne være interesserede, men måske har vi glemt dig? Kontakt os endelig (Gitte Wichmann-Hansen gwh@au.dk eller Mirjam Godskesen mirjam@learning.aau.dk), kom med på maillisten, og deltag evt. i næste møde i foråret 2015.

 

 

FÅ DINE NYHEDER UD TIL MERE END 1000 MEDLEMMER I DUN

Brug DUN’s nyhedsbrev til at dele relevante nyheder og arrangementer med dine DUN-kolleger

Hvad sker der lige nu i dit pædagogiske center? Er der nyt fra din netværksgruppe? Er der et universitetspædagogisk arrangement, du gerne vil fortælle DUN-medlemmerne om? Har du fundet en interessant artikel eller udsendelse, der er et must for andre DUN-medlemmer? Hvad er der af nyheder på dit universitet?

Det eneste, du skal gøre, er at sende en mail med indholdet til dun@dun-net.dk.

Næste nyhedsbrev udsendes den 26. januar.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk, DUN, (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1200 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af medlemsinstitutionerne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:
- Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, DUT, videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift
- Den årlige DUN Konference
- Universitetspædagogiske netværk om undervisning, vejledning m.m.

Nyheder og spørgsmål vedrørende DUN, aktiviteter mm. kan sendes til DUN-sekretariatet, dun@dun-net.dk.

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse dun@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 5. januar 2015 Dansk Universitetspædagogisk Netværk