Nyt fra DUN

DUN-nyt │ Konferenceoplæg: Deadline udsat til 26. marts

I år har vi villet fokusere på fagdidaktik på DUN-konferencen d. 11-12.maj, som afholdes på CBS i Kilen og organiseres af Learning Lab CBS.

Indtil nu er der 16 som har lavet oplæg til vores sessioner, og det er vi rigtig glade for. Formålet er at sætte fokus på det fælles og det forskellige i den mangfoldighed af fag, der undervises i på universiteter. Imidlertid har vi i den nuværende bunke af forslag en overvægt fra humaniora. Derfor dette skriv med opfordring til at sende oplægsforslag. Et oplæg er på 10 min. og der er faciliteret diskussion med fagfæller. Specielt fra naturvidenskab, teknik, sundhed og /eller tværfag ville det være herligt med flere forslag til sessioner.

Vi har forsøgt os med nogle præsentations- og diskussionsformer, som både giver mulighed for at diskutere inden for de enkelte videnskabsområder og på tværs af dem. Og tror naturligvis at de vil være understøttende for proces og erkendelse.

I vores indkaldelse spørger vi bl.a.

  1. hvordan og hvorfor gode undervisningsformer, opgaveformer og metoder ikke altid er almene, men afhænger af fag og hovedområder
  2. hvordan fagområderne i undervisningen er afhængige af forskellige vidensformer, refleksionstyper, læringssyn, progressionsopfattelser, videnskabsteoretiske positioner og videnskabelige metoder
  3. hvordan vi anvender begrebet didaktik i forhold til pædagogik.

Så send en kort beskrivelse af det du gerne vil lave oplæg til og diskutere med gode kolleger. Det er mig du skal sende til mh.ll@cbs.dk Og det kan nås endnu.

Med venlig hilsen
Mads Hermansen, professor, dr. pæd.

Læs invitationen her:
http://dun-net.dk/konference/dun-konference-2010/call-for-papers.aspx

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:

- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift (både på papir og på net)
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk
- blog om universitetspædagogik (www.dun-net.dk).
- DUNs formand, Lotte Rienecker, kan kontaktes på rieneck@hum.ku.dk

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 16. marts 2010 Dansk Universitetspædagogisk netværk