U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: December 2015

Namens de VMDB een voorspoedig 2016 toegewenst!

De sneeuw blijft weg, de Top-2000 niet

Het loopt weer tegen het einde van het jaar. De tijd om de balans op te maken. Terug te blikken op hetgeen is bereikt en wie ons ontvallen zijn. Tijd ook om bakens te verzetten en aan iets nieuws te beginnen. Vrijwilliger worden voor de VMDB,bijvoorbeeld! Dat kan in soorten en maten. We hebben momenteel meer dan honderd vrijwilligers. De behoefte aan uiteenlopende vaardigheden en ureninzet is groot en gevarieerd. Van Femie eenmalig helpen bij de contributiemailing, webmaster(s) tot en met bestuurder worden met de portefeuille Voorlichting en PR.

Denk er eens over na en als je zin en tijd hebt neem dan contact op met Femie Lansink, femie@vmdb.nl of bel 030 - 280 30 30.

Mogelijke vergoeding contributie VMDB in 2016

Binnenkort valt de nota voor de contributie van de VMDB voor 2016 bij u op de deurmat. Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding hiervoor.

Sommige gemeentes vergoeden via de regeling bijzondere bijstand de contributie van een patiëntenvereniging. Hiervoor dient u contact op te nemen met uw gemeente.
Ook een aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt de contributie geheel of gedeeltelijk. De VMDB is aangesloten bij het Landelijk Platform GGZ (LPGGZ) en dat is vaak een voorwaarde om in aanmerking te komen voor vergoeding. Meer informatie hierover vindt u via  zorgwijzer. Zie ook: VMDB.nl.

Depressiegala op 25 januari

Op maandag 25 januari (Blue Monday) wordt er in het Theater Amsterdam het Depressiegala georganiseerd. Met het depressiegala willen de organisatoren het taboe op depressie doorbreken. Het programma bestaat o.a. uit optredens van Mike Boddé, Marjolijn van Kooten, Javier Guzman, Edith Schippers en Anita Witzier. Voor kaarten: www.depressiegala.nl

To my loved ones: documentaire over een suïcide

Dennis is een ondernemende, intelligente student van twintig jaar met een uitgebreide vrienden- en kennissenkring. Begin dit jaar  pleegt hij, volkomen onverwacht voor de mensen om hem heen, zelfmoord. Het verdriet en de ontgoocheling van de mensen om hem heen is te begrijpen. Maar verwerking kan op veel manieren. Dennis’ vriendin Sanne Kooiman neemt in februari al het initiatief om een documentaire te maken over de suïcide van haar vriend. www.ggztotaal.nl

“Niet een klusje dat je even doet”.

In 1997 publiceerde Mary Ellen Copeland het door haar ontwikkelde, kortweg WRAP Wellness Recovery Action Plan. Zelf had ze langdurig last gehad van depressies en psychoses. Ervan overtuigd dat zij niet de enige was die op grond van eigen kracht en eigen ervaringskennis het eigen herstel kon vorm geven heeft zij heel veel mensen met een psychiatrische achtergrond geïnterviewd. Op grond van al die informatie ontwikkelde ze, samen met anderen, de WRAP. www.ggztotaal.nl

Tien tips; wat kun je doen voor iemand met een psychose (en wat liever niet)

Anne Marsman is redacteur bij PsychoseNet. Aan de hand van een persoonlijk ervaring met het hulp bieden aan iemand met een psychose  beschrijft zij een aantal tips voor het omgaan met iemand in een psychotische crisis. www.ggznieuws.nl

Denk je aan zelfmoord? Praten helpt! Kijktip documentaire Strohalm

Hoe goed kennen we de mensen om ons heen eigenlijk? Zouden we het merken als een vriend of familielid overweegt om een eind aan zijn leven te maken? Regisseur Lian Priemus maakte de documentaire ‘Strohalm’, over de worsteling van vier mensen met zelfmoordgedachten. Ogenschijnlijk functioneren ze normaal, maar in hun hoofd hebben ze al afscheid genomen en soms zijn ze al bezig met voorbereidingen. www.ggznieuws.nl. Te zien via uitzending gemist.

Wees tevreden met het gewone, gewoon is goed genoeg!

Een radio-interview van Coen Verbraak met Dirk de Wachter, een vooraanstaand psychiater en hoogleraar in België. Hij schreef de bestsellers Liefde en Borderline times. De overeenkomst tussen die boeken is het pleidooi van De Wachter om wat gewoner te doen, wees tevreden met het gewone, gewoon is goed genoeg! Bij dat gewone hoort ook dat ongeluk bij het leven hoort. De Wachter pleit ervoor om ongeluk in je leven toe te laten. npowetenschap.nl

Boek van Jan Kleene, 'Het went nooit'

Wanneer Jan in 1959 geboren wordt in het mooie waterdorp Giethoorn, is hij een gewoon kind. Als kind had hij geen last van manische depressies, ook wel bipolaire stoornis genoemd, en ging hij naar het middelbaar onderwijs, de HAVO. Na drie jaar veranderde de levenslustige jongen in een schuw en teruggetrokken wezen, die na de depressie als een raket in een manie schoot. Hij werd dan heel druk, wilde overal tegelijk zijn en beloofde van alles wat hij later niet na kon komen. In zijn volwassen en persoonlijk leven kon hij niet functioneren. De ziekte is ongeneeslijk en ook nu moet hij er mee leren leven. www.boekscout.nl

Hoe ervaart u de veranderingen in de zorg?

De organisatie Zorg Verandert wil weten hoe het ervoor staat met de veranderingen in de zorg. Zijn mensen op de hoogte, begrijpen ze wat de veranderingen voor hen betekenen, handelen zij er al naar? Hoe ervaart ú de veranderingen in de zorg? Met deze vragenlijst willen we uw ervaringen volgen. En met uw antwoorden kunnen we duidelijke signalen geven aan de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de verandering. Die organisaties kunnen dan bijsturen als de veranderingen anders lopen dan verwacht of niet goed lopen. Het invullen van deze vragenlijst duurt maximaal 10 minuten. www.platformggz.nl

Stichting Crisiskaart® Nederland opgericht

Op 2 december 2015 is Stichting Crisiskaart® Nederland opgericht. Het belangrijkste doel van deze Stichting is het verlenen van het kwaliteitskeurmerk aan regionale crisiskaartprojecten in Nederland. Het keurmerk kan worden verleend aan crisiskaartprojecten die voldoen aan de kwaliteitscriteria. De Crisiskaart is erkend als goede interventie in de langdurige ggz. Crisiskaartprojecten zijn gericht op het opstellen van crisisplannen en de uitgifte van crisiskaarten. Met een Crisiskaart kunnen mensen met psychiatrische problemen aangeven hoe zij in een crisissituatie behandeld willen worden. www.platformggz.nl

Rapportage in NRC over verwarde mensen

In het NRC van 21 en 22 december 2 artikelen over verwarde mensen. Een vanuit het perspectief van een woningbouwvereniging en een vanuit het perspectief van een psychiater. De artikelen zijn via blendle.com voor een kleine vergoeding te lezen.

Artikel 1: De ratteman slikt zijn pillen weer.

Aritkel 2: 'Een verwarde man haal je liever op tijd van straat.'

 

VMDB forums VMDB facebook VMDB twitter