Nyt fra DUN

OVERSKRIFTER I NYHEDSBREVET 

Seminar: Eksamen, bedømmelse og evaluering i innovations- og entreprenørskabsuddannelser ●●● CBS Entrepreneurial Day ●●● Erasmus+ Joint Nordic Contact Seminar: The Challenge of Teaching Entrepreneurship in Education and Training ●●● Online kurser: Supporting and Leading Educational Change (Professional Qualification Course) ●●● Online Introduction to Educational Change

________________________________________________________________________

ARRANGEMENTER

Eksamen, bedømmelse og feedback i innovations- og entreprenørskabsuddannelser

Den 29. oktober 2015

Syddansk Universitet, Campus Odense

UNIEN inviterer til seminar om eksamensformer, læringsmål og feedback på I&E-uddannelserne. Formålet er at understøtte universiteternes engagement i at realisere bedste eksamenspraksis samt inspirere og vidensdele blandt undervisere på I&E-uddannelserne. Det er gratis at deltage i seminaret.

Info og tilmelding

CBS Entrepreneurial Day

Copenhagen Business School

Den 24. september 2015 kl. 10-16

Formålet med arrangementet er at fremvise iværksætteri på CBS, og der vil være forskellige oplæg fra studerende og professorer samt iværksættere. Oplæggene fra de studerende vil handle om, hvordan de har udviklet deres idé, og hvad der skulle til for at starte en virksomhed som studerende. En af professorerne vil bl.a. diskutere, om iværsætteri kan læres, og hvordan iværksættere kan sikre funding. Iværksætterne vil holde personlige oplæg og fortælle om livet som iværksætter. Der er også mulighed for at møde forskellige CBS-startups, og der vil være et event, hvor nogle udvalgte startups pitcher med henblik på at hverve flere personer til deres teams.

Læs mere her

Erasmus+ Joint Nordic Contact Seminar: The Challenge of Teaching Entrepreneurship in Education and Training

Den 24. - 27. november 2015

Scandic Hotel Copenhagen

Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer i samarbejde med de nordiske lande til et internationalt, tværsektorielt kontaktseminar. Temaet er entreprenørskab, og formålet med arrangementet er at bringe organisationer og institutioner, som har ideer til europæisk projektsamarbejde inden for temaet, sammen for at udveksle projektideer, knytte kontakter og forberede projektansøgninger.

Deadline for tilmelding: Den 15. september 2015

Info og tilmelding

________________________________________________________________________

ONLINE KURSER

Supporting and Leading Educational Change (Professional Qualification Course)

Blok 1: 26. oktober – 4. december 2015

Blok 2: 4. januar – 12. februar 2016

Dette 12 ugers online kursus er for at anerkende og fremme uddannelsesmæssige forandringer i videregående uddannelser. Der skal sættes ca. seks timer af ugentligt til læsning, diskussioner og aktiviteter.

Kurset vil bl.a. indeholde emner om overvågning og evaluering, udvikling af faglig ekspertise, formidling og rollen som rådgiver i uddannelsesmæssige forandringer.

Efter gennemførelse af kurset kan man blive en del af Fellowship of SEDA.

Deadline for tilmelding: 12. oktober 2015

Info og tilmelding

Online Introduction to Educational Change

Den 2. november – 27. november 2015

Denne workshop vil give dig en struktureret, vejledende og erfaringsbaseret undersøgelse af dit arbejde som udvikler. Det vil kulminere i en produktion af en personlig handlingsplan for fortsat faglig udvikling.

Aktiviteterne vil være centreret omkring deltagernes individuelle situation, men det forventes, at der også vil være en udforskning af medarbejderudvikling fra forskellige perspektiver.

Info og tilmelding

 

Dansk Universitetspædagogisk Netværk, DUN, (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1200 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af medlemsinstitutionerne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:
- Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, DUT, videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift
- Den årlige DUN Konference
- Universitetspædagogiske netværk om undervisning, vejledning m.m.

Nyheder og spørgsmål vedrørende DUN, aktiviteter mm. kan sendes til DUN-sekretariatet, dun@dun-net.dk.

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse dun@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 10. juli 2015 Dansk Universitetspædagogisk Netværk