Nyt fra DUN

OVERSKRIFTER I NYHEDSBREVET

DUN-bestyrelsen - ønsker du at stille op? ●●●  Ny SIG: Førsteårspædagogik ●●● Ny SIG på vej: Gender Awareness  ●●●   Forlængelse af deadline: Seminar for erfarne ph.d.-vejledere ●●● UNIEN seminar om krydsfeltet mellem curriculære og ekstracurriculære I&E aktiviteter ●●●   Konference: Teaching for Active Learning

_____________________________________________________________________________

DUN-bestyrelsen - ønsker du at stille op?

DUNs bestyrelse mødes ca. hver 2. måned og står for DUNs aktiviteter, konference, tidsskrift, netværksgrupper og meget andet. Der er valg til DUNs 9 mand store bestyrelse + 2 suppleanter på DUNs generalforsamling d. 7. maj. Man vælges for to år. I 2015 er 7 bestyrelsesmedlemmer på valg, og 6 stiller op. Der mangler p.t. især repræsentanter for DTU og RUC, men andre må også meget gerne stille op. Hvis man vil stille op, skal formand Hanne Leth Andersen ha@ruc.dk kende til ens kandidatur senest d. 22. april 2015.

_____________________________________________________________________________

NETVÆRK 

Ny SIG: Førsteårspædagogik

Det nye netværk har til formål at etablere et nationalt forum for universitetspædagogiske konsulenter, forskere, ledere og lignende ressourcepersoner, der er engagerede i at udvikle første studieår på danske universiteter.

Det er netværkets intention at være med til at styrke fokus på første studieår og at dele viden, undervisningsmaterialer og erfaringer om blandt andet:

• Hvilke udfordringer har nye studerende på universiteterne – og hvilke udfordringer har universiteterne med nye studerende?

• Hvordan sætter vi bedst fokus på nye studerendes studievaner og forventninger til deres universitetsstudier? 

• Hvordan tilrettelægger vi bedst undervisning og uddannelser for nye studerende?

Læs mere

 

Ny SIG på vej: Gender Awareness 

Vi arbejder på at oprette en ny SIG (Special Interest Group) omkring kønsaspekter i undervisningen. Har du lyst til at være med? Gruppen mødes i starten af juni.

Kontakt Donna Hurford dhu@sdu.dk eller Emma Hammarlund emma@biology.sdu.dk, hvis du vil vide mere. 

_____________________________________________________________________________ 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Forlængelse af deadline: Seminar for erfarne ph.d.-vejledere

Få opdateret din viden, nye redskaber til at optimere din rolle som ph.d.-vejleder og rig mulighed for erfaringsudveksling med ligesindede. Vi arbejder med vejledningsstrategier og -metoder, refleksion over egen praksis og fleksibilitet i rollen som vejleder.

Den 15. - 16. juni 2015 

Munkebjerg Hotel ved Vejle.

Forlænget deadlline: 8. maj 2015

Tilmelding

Læs mere 

 

UNIEN seminar om krydsfeltet mellem curriculære og ekstracurriculære I&E aktiviteter 

Formålet med seminaret er at bidrage til vidensdeling på tværs af de danske universiteter gennem belysning af forandringerne og undersøgelse af de muligheder, det giver for at arbejde med innovation og under nye former og i nye institutionelle konstellationer. I seminaret lægger vi vægt på udveksling af praktiske erfaringer og idéer. Konkrete temaer vil omfatte, men ikke være begrænset til:

  • Erfaringer med ekstracurriculære aktiviteter og hvordan de bedst kobles til og integreres med pointgivende undervisningstilbud
  • Innovation og/eller entreprenørskabstalentprogrammer på universiteterne
  • Start-up og iværksætteri som kursusaktivitet 

Hvis du ønsker at bidrage med et tema, et oplæg eller et forslag til en oplægsholder til det endelige program, bedes du kontakte UNIENs koordinator Radmila Rasmussen (rr@ifro.ku.dk) inden d. 10. april.

Den 26. maj 2015 kl. 10-16

Syddansk Universitet, Campus Kolding

Info og tilmeldning 

 

Konference: Teaching for Active Learning

Konferencen skal inspirere og formidle viden og erfaringer om, hvordan studerendes læring fremmes i overensstemmelse med de bærende principper på SDU.

Konferencen består af et keynote oplæg og parallelle sessioner med korte oplæg og posters. Undervisere fra både universiteter og andre uddannelsesinstitutioner inviteres til at dele deres erfaringer med ‘aktiverende undervisning og aktiv læring’ under parallelsessionerne.

Den 3. november 2015

Syddansk Universitet, Campus Odense

Deadline for indsendelse af abstracts: Den 8. juni 2015

Indsend abstract

Deadline for tilmeldning: Den 18. oktober 2015

Info og tilmelding

_____________________________________________________________________________ 

FÅ DINE NYHEDER UD TIL MERE END 1000 MEDLEMMER I DUN

Brug DUN’s nyhedsbrev til at dele relevante nyheder og arrangementer med dine DUN-kolleger

Hvad sker der lige nu i dit pædagogiske center? Er der nyt fra din netværksgruppe? Er der et universitetspædagogisk arrangement, du gerne vil fortælle DUN-medlemmerne om? Har du fundet en interessant artikel eller udsendelse, der er et must for andre DUN-medlemmer? Hvad er der af nyheder på dit universitet?

Det eneste, du skal gøre, er at sende en mail med indholdet til dun@dun-net.dk.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk, DUN, (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1200 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af medlemsinstitutionerne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:
- Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, DUT, videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift
- Den årlige DUN Konference
- Universitetspædagogiske netværk om undervisning, vejledning m.m.

Nyheder og spørgsmål vedrørende DUN, aktiviteter mm. kan sendes til DUN-sekretariatet, dun@dun-net.dk.

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse dun@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 26. marts 2015 Dansk Universitetspædagogisk Netværk