U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: April 2017

VMDB: landelijke dag over 'KOPP kinderen'

17 juni is het zover! Ons programma is bekend en zal in het teken van 'KOPP kinderen' staan. In het ochtendprogramma is er onder andere een lezing van Esther Mesman over haar proefschrift naar kinderen van ouders met een bipolairs stoornis. Voor de middag kunt u kiezen uit een film, workshop of gespreksgroepen. Het volledige programma staat op onze website. De locatie is Utrecht. Bent u enthousiast geworden en wilt u langs komen? Meldt u zich dan alstublieft aan via het online aanmeldingsformulier.

VMDB: wij zijn verhuisd!

Op 26 april is de VMDB verhuisd naar het Huis van de Gezondheid, gelegen aan het Stationsplein 125. Het huis voor de Gezondheid is een initiatief van zeven gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties om door een nauwere samenwerking tot een betere kennisuitwisseling en verhoging van de efficiency te komen. Inmiddels werken meer dan 18 gezondheidsorganisaties samen. www.vmdb.nl.

VMDB: wijziging bestuur

Dinsdag 28 maart is er een extra ledenraadsvergadering gehouden. Tijdens de vergadering zijn er drie bestuursleden afgetreden. Het gaat om Henk Ekker (voorzitter), Netty Turkenburg (vice voorzitter), en Simon van Oostveen (coördinator vrijwilligers). Henk Mathijssen is door de ledenraad gekozen als aspirant voorzitter. Een definitieve benoeming als voorzitter kan pas in de najaarsvergadering van de ledenraad plaatsvinden. 

Vragenlijst: MARIO, over stemming en veerkracht

Voor ouders met een stemmingsstoornis en hun kinderen. Bekend is dat kinderen, die één of beide ouders met een stemmingsstoornis hebben, een verhoogd risico hebben om zelf een stemmingsstoornis te ontwikkelen. Ook is bekend dat bepaalde factoren kinderen kunnen beschermen tegen een stemmingsstoornis. GGZingeest, VU medisch centrum en Erasmus MC roepen ouders met een stemmingsstoornis op, die tenminste één of meerdere kinderen hebben tussen de 12 en 30 jaar, om de MARIO-vragenlijst in te vullen (3-7 minuten).

Meer informatie vindt u hier. De sluitingsdatum is 14 mei 2017.

Herindicaties: ggz-cliënten in de Wet langdurige zorg (Wlz)

Begin deze maand startte het herindicatietraject voor ggz-cliënten in de Wet langdurende zorg. Alle ggz-cliënten die vanaf 2015 een Wlz-indicatie hebben krijgen hier de komende maanden mee te maken. Meer informatie vindt u hier.

MIND: wij zijn op zoek naar 300 gekken

300 palen, 600 voeten, 1 uitdaging. Het is tijd voor actie! Sta op en doe mee met Last Man Standing. Om aandacht te vragen voor de (gevolgen van) veel te lange wachtlijsten, gaan daarom 300 mensen op 24 juni op een paal staan in het Markermeer. Zij proberen dit 6 uur vol te houden, korter mag natuurlijk ook. Doet u ook mee?

Meer informatie over dit goede doel vindt u op www.doemeemetmind.nl.

Website: ondersteuning voor KOPP/KVO kinderen

Survivalkid is een website voor jongeren die opgroeien in een thuissituatie waar een gezindslid psychische problemen of een verslaving heeft. U kunt anoniem chatten met andere jongeren, mailen of privé chatten met een 'survivalcoach' en blogs lezen of zelf bijhouden.

Meer informatie vindt u op de site van Indigo. Of ga gelijk naar www.survivalkid.nl

Tips: om nooit meer stress te hebben

Wanneer je last hebt van stress voel je je rusteloos, overprikkeld en gespannen. Een vol hoofd en een onrustig lichaam gaan op den duur hun tol eisen. Het is daarom belangrijk om stress vroegtijdig te herkennen en jezelf nieuwe gewoontes aan te leren om stress te verminderen.

Keep calm en relax met de 10 tips op www.ggznieuws.nl.

Theatervoorstelling: door het lint verbonden

Op 13 en 14 mei staan Jonathan (34) en Mathilde (31) in het Laaktheater te Den Haag. Met dit theaterstuk brengen zij hun eigen liefdesverhaal in beeld. Een psychische ziekte bij een van hen (bipolaire stoornis/depressie) gooide hun leven en relatie volledig overhoop. Door openhartig te vertellen over de strijd die zij zijn aangegaan, willen ze het taboe doorbreken dat rust op het hebben van een psychische aandoening. De voorstelling is een “must-see” voor wie in werk of privésituatie in aanraking is gekomen met psychische ziektes. Zie: www.laaktheater.nl

Symposium: "Selfruggie. Mam, heb ik dat?"

Het symposium gaat over de invloed van kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid en hun ouders op gemeentelijk jeugdbeleid en is een initiatief van de Taskforce GGZ. Gemeenteraadsleden en -ambtenaren, wethouders jeugdzorg, jongeren, ouders, beleidsmedewerkers jeugdzorg, medewerkers van wijkteams, cliëntenraden en belangenbehartigers zijn allen van harte uitgenodigd. Het symposium vindt plaats op 29 mei van 13.00 tot 17.00 uur in Amersfoort. Meer informatie vindt u op www.platformggz.nl

Landelijke dag: ‘Depressie voorkomen: wat werkt voor jou?'

Op zaterdag 20 mei organiseert de Depressie Vereniging in Zeist een landelijke publieksdag. Het thema gaat over het voorkomen van een depressie, wat werkt voor jou? Het is een gevarieerde dag met aandacht voor actueel onderzoek, experts en vooral ook veel ervaringsverhalen. Het programma is samengesteld in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Universiteit Groningen. Zie: www.depressievereniging.nl

'GGZ zonder stigma'

Er gebeurde iets bijzonders eind maart. De ‘generieke module destigmatisering’ ging online. Dit zijn richtlijnen over het tegengaan van stigma voor onder andere zorgverleners in Nederland. Dat betekent dat dit onderwerp nu voor iedereen op de agenda staat. Zie: www.samensterkzonderstigma.nl

Module: 'Arbeid als medicijn'

Arbeid, mits goed toegepast, speelt een belangrijke rol bij de behandeling van geestelijke problemen. Dit is nog vaak een ondergeschoven inzicht. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz heeft de Generieke module 'Arbeid als medicijn' gepubliceerd. Deze module helpt behandelaars om werk in te zetten bij de behandeling en herstel van psychische klachten. Zie: www.ggznieuws.nl

VMDB forums VMDB facebook VMDB twitter