Nyt fra DUN

DUN Konference 2014:

Husk tilmeldingsfristen: Onsdag den 5. marts 2014.

Konferencen finder sted på Hotel Svendborg den 5. og 6. maj 2014.

Temaet i år er:

Masseuniversitetets udfordringer:

Dilemmaer og visioner i den danske universitetspædagogik

Yderligere info og tilmelding

 

DUN Konference 2014:

Workshops og præsentationer

På DUNK14 vil vi gerne invitere dig som underviser, forsker, universitetspædagog eller uddannelsesleder til at indsende forslag til workshops eller præsentationer inden for konferencens tema: 

Masseuniversitetets udfordringer:

Dilemmaer og visioner i den danske universitetspædagogik

Ønsker du at stå for en workshop eller præsentation, så send et forslag der beskriver emne, formål, aktiviteter og hvilket perspektiv, du anlægger: Underviserens, universitetspædagogens eller forskerens.

Send forslaget senest torsdag den 6. marts 2014 til følgende mail-adresse: DUNK2014@ruc.dk

Læs mere

 

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift:

Udkommer i dag

Temaet i forårsudgaven af DUT: Progression igennem universitetsuddannelse

Progression refererer her både til den studerendes oplevelse af sammenhæng i læringsforløbet og til progression som undervisere og uddannelsesplanlæggere tilrettelægger uddannelsen efter.

DUT 16 indeholder en leder, 4 artikler inden for temaet, 6 forskningsartikler udenfor temaet og 2 formidlingsartikler.

DUT udkommer 2 gange årligt.

Læs tidsskriftet DUT 16

 

DUN’s formand bliver ny rektor på RUC!

DUN’s formand og nuværende prorektor på RUC, Hanne Leth Andersen, professor i universitetspædagogik, bliver rektor for RUC pr. 1. september 2014. Hanne Leth Andersen er og har - siden sin tiltræden som formand for DUN sommeren 2012 - været meget aktiv i forhold til at sætte dagsordenen kvalitet i universitetsundervisning, politisk og i offentligheden. DUN får hermed sin første rektor i formandsstolen.

 

Har du nyheder til DUN-nyt:

Næste nyhedsbrev udkommer mandag den 24. marts.

Deadline for indlevering af nyheder er mandag den 17. marts.

Indslag til nyhedsbrevet sendes til dun@sdu.dk

 

 

 

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:
- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk

Henvendelser vedrørende dette nyhedsbrev kan ske til DUNs næstformand Lotte Rienecker.

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 27. februar 2014 Dansk Universitetspædagogisk Netværk