Nyt fra DUN

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift:

DUT17 er udkommet i dag

Titlen på efterårsudgaven af DUT er: Didaktikken - et svar på universitetspædagogiske udfordringer?

DUT17 handler om didaktik som et svar på universitetspædagogiske udfordringer. DUT 17 indeholder en leder og 6 forskningsartikler, der hver især belyser didaktiske udfordringer i forhold til at planlægge undervisning, vælge indhold, skabe progression igennem studiet, rekruttere og vejlede de studerende. 

Læs tidsskriftet DUT17 her

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:
- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk

Henvendelser vedrørende dette nyhedsbrev kan ske til DUNs næstformand Lotte Rienecker.

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 1. september 2014 Dansk Universitetspædagogisk Netværk