Horrelako mezurik jasotzeari utzi nahi badiozu egin klik hemen / Darme de baja porque no quiero recibir más mensajes con éste tipo de contenido.
Webguneko bertsio ikusteko egin klik hemen / Haz click aquí para ver la versión online

 
 
ESPAZIOEN BERRESKURAPENA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS

"XXI. mendeko etxebizitza izeneko jardunaldiak" VIII edizioa ospatuko du aurten. Bertan jorratuko den gai nagusia espazio industrialen, hiritarren edo landetakoen berreskurapena izango da. Gai hau gero eta indar gehiago ari da hartzen, bai erakundeetan, baita hiritarren artean ere. Honekin, iaz hasitako bidea, natura eta eraikuntza, alegia, osatuko dugu, gure ustez, bi atal horiek uztartu joan behar baitira, pertsonen ongizatea areagotu nahi badugu, jasangarritasunaren ikuspegitik. Hemen txertatzen dira, bada, eraikinen birgaitzea, materialen erabilpena, orubeen aprobetxamendua, besteak beste.

Hori horrela, Arizmendi Ikastolak eraikuntzako profesional eta interesdun guztiekin, eraikitzeko ikuspegi hau partekatu nahi du, gai hauetan adituak diren profesionalen eskutik, euren ikuspuntua eta esperientzia ezagutzeko parada eskainita.

En esta octava edición de “la vivienda del siglo XXI” hemos optado por centrar el tema de las jornadas en la recuperación de espacios industriales, urbanos y rurales. Este tema va tomando fuerza tanto a nivel institucional como a nivel ciudadano. De esta manera, retomamos el camino iniciado en la jornada anterior con la naturaleza y la construcción; dos términos que siempre deben de ir juntos para un mayor bienestar de las personas dentro del marco de la sostenibilidad. Así proponemos la reutilización de solares, edificios, materiales, etc, medida imprescindible en cualquier momento y más en estos tiempos.

Por ello, Arizmendi ikastola quiere compartir con tod@s l@s profesionales e interesad@s de la construcción esta visión de construir y adaptar lo existente de la mano de los expertos en el tema que nos ofrecerán su punto de vista y su experiencia.

NON ETA NOIZ

2014eko maiatzaren 9a, ostirala.
KULTURATE kultura etxea. Azoka kalea 1, Arrasate.

FECHA Y LUGAR

Viernes 9 de mayo de 2014.
Casa de cultura KULTURATE. Azoka kalea 1, Arrasate-Mondragón.

NORI ZUZENDUTA

Eraikuntzako enpresak, ingeniaritza arloko enpresak, arkitektura bulegoak, udaletako teknikariak, mankomunitateetako teknikariak, instalatzaileak eta alor honetan interesatuta dagoen edonor.

DIRIGIDO A

Empresas de construcción, ingenierías, despachos de arquitectos, técnicos de ayuntamientos, técnicos de mancomunidades, instaladores y cuanta persona esté interesada en los temas referidos.

IZEN EMATEA

INSKRIBATU

SARRERA DOAN

ARIZMENDI IKASTOLAko LANBIDE HEZIKETA
Edurne Erauskin, Tel.: 943 77 20 25
eraikuntza@arizmendi.ikastola.net
www.arizmendipro.eu

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

INSKRIBATU

ENTRADA GRATUITA

FORMACIÓN PROFESIONAL de ARIZMENDI IKASTOLA
Edurne Erauskin, Tel.: 943 77 20 25
eraikuntza@arizmendi.ikastola.net
www.arizmendipro.eu

EGITARAUA   PROGRAMA
9:00 Agiria eta dokumentazioa banatu.   9:00 Acreditación y reparto de documentación.
9:20

ONGIETORRIA:
· Inazio Azkarragaurizar Jn., Arrasateko Alkate-Lehendakaria.
· Alberto Gorroñogoitia Jn., LKSeko zuzendaria.
· Edurne Erauskin And. Arizmendi Ikastolako Lanbide Heziketaren arduraduna.

  9:20

APERTURA OFICIAL:
· Sr. D. Inazio Azkarragaurizar, Alcalde de Arrasate-Mondragón.
· Sr. D. Alberto Gorroñogoitia, director de LKS.
· Sra. Dña. Edurne Erauskin, Responsable de Formación Profesional de Arizmendi Ikastola.

9:30 Luis B. de Carrera González Jn., Arkitektoa "Ekoaldeak: komunitateak eta Eraikuntza".   9:30 Sr. D. Luis B. de Carrera González, Arquitecto "Ecoaldeas, comunidades y construcción".
10:10 Melitón González Jn., Amayuelas-eko bizilaguna eta Tierra de Campos-eko Paulo Freire landa-unibertsitateko Eraikuntzako saileko arduraduna. "Amayuelas, Espazioen errekuperaketa formaziorako zein bizitzarako balio gisa".   10:10 Sr. D. Melitón González, habitante de Amayuelas y responsable del área de construcción de la Universidad Rural Paulo Freire en Tierra de Campos.. "Amayuelas, La recuperación de espacios como elemento de formación y vida".
10:50 EKOKALEAK Hiri-Altzari Iraunkorraren VI. Ideia Lehiaketaren sari banaketa.   10:50 Entrega de premios del VI. Concurso de Ideas de Mobiliario Urbano Sostenible EKOKALEAK.
11:10 Atsedena eta kafea.
  11:10 Descanso y café.
11:30 Ramón Garitano Jn., Arkitektoa. "Bergara: Kirol instalakuntzetan bihurtutako industrialdea. Esperientzia aintzindari bat".   11:30 Sr. D. Ramón Garitano, Arquitecto. "Bergara: Transformación de área industrial en instalaciones deportivas. Una experiencia pionera".
12:10 Pepe Martínez Jn., LKSeko Arkitektoa. "Buesa Arena handitzeko lanak eta Ganadu plazako kupulako lekualdatzea".   12:10 Sr. D. Pepe Martínez, Arquitecto de LKS. "Ampliación del Buesa Arena y traslado de cúpula de la Plaza del Ganado".
12:50 Jon Monteroz Jn., Arkitektoa. "Donostiako Tabakalera, 3 en raya, eraikin baten errekuperaketa".   12:50

Sr. D. Jon Montero, Arquitecto.. "Tabacalera, 3 en raya, la recuperación de un edifi cio".

13:30 Mahai ingurua. Hizlariek parte hartuko dute. Moderatzailea: Juan Antonio Urdangarin Jn., Arrasateko Udaleko Hirigintza Arduraduna.   13:30

Mesa Redonda. Participarán los diferentes ponentes. Moderador: Sr. D. Juan Antonio Urdangarín, responsable de urbanismo del Ayuntamiento de Arrasate.

14:00 Luntxa. 14:00 Lunch.

Jardunaldien aretoan EKOKALEAK Hiri altzarien VI. Ideia lehiaketaren lanak erakusgai egongo dira.

En el recinto de las jornadas estarán expuestos todos los trabajos presentados al VI. Concurso de Mobiliario Urbano EKOKALEAK.

KLAUSULA

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, zure datu pertsonalak JARDUNALDIAK fitxategian sartuta daudela eta horren helburuak jardunaldi eta mintegietan parte hartzen duten pertsonen datuen kudeaketa eta etorkizunean egiten diren ekintzen berri ematea direla jakinarazten dizugu. Datu horiek komunikazio tresnetan erabili ahalko dira eta bankuei laga ahalko zaizkie, goian zehaztutako helburuak betetzeko xedez. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian aitortu dugu eta datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu.

Fitxategi horien erantzulea ARIZMENDI KOOPERATIBA ELKARTEA bera da eta, horri dagokionez, hala nahi izanez gero, aipatutako Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezu; horretarako Otalora Lizentziaduna 8, 20500 Arrasate helbidera eskaera bat bidali behar duzu NAN edo nortasuna egiaztatzeko beste agiri batekin batera.