Nyt fra DUN

DUN konferencen – tilmeldingsfrist 22.3
Dansk Universitetspædagogisk Netværks efter- og videreuddannelsestilbud for alle interesserede universitetsundervisere og undervisningsudviklere i ledelse og pædagogiske funktioner, er DUN konferencen nr. 13: Underviserudvikling, d. 22.-23. maj i Fredericia. Tilmeldingen er åben indtil d. 22. marts.

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 14
Med temaet 'Gode undervisnings- og vejledningspraksisser - hvordan?' indeholder DUT14 syv konferenceartikler fra DUN’s konference i maj 2012, samt to artikler om erfaringer med den særlige optagelsesprocedure i kvote 2 på Sundhedsvidenskab, SDU, hvor fokus er på frafald og karaktergennemsnit. DUT14 er tilgængeligt online på http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/dut/issue/current.

Ny studielederuddannelse starter på RUC 18.-19.marts
I denne ombæring er der også pladser til CBS og DTU-studieledere. RUC finansierer uddannelsen. Læs mere i denne brochure "Uddannelsesledelse - en uddannelse for studieledere og andre med uddannelsesansvar".

Ph.d.-forsvar
Thomas Harboe forsvarer sin ph.d.-afhandling "Subtil ledelse i en ny og mere insisterende form – et kvalitativt studie af studieledere ved danske universiteter" d. 21.3. kl. 13.00, lokale U150 på SDU.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:
- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk

Henvendelser vedrørende dette nyhedsbrev kan ske til DUNs næstformand Lotte Rienecker.

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 5. marts 2013 Dansk Universitetspædagogisk Netværk