Nyt fra DUN

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 15

DUT15 peger på forskellige erfaringer fra arbejdet med at understøtte de ph.d.-studerende i deres studium, at øge trivselen i universitetsmiljøet samt tydeliggøre karriereveje ind på og ud af universitetet. Nummeret indeholder en leder, 2 artikler inden for temaet, 9 artikler uden for temaet og 1 anmeldelse.

Den ene temaartikel omhandler ph.d.-studerendes arbejdsmiljø og karriereudvikling, og der peges på 4 karakteristikker ved arbejdsmiljøet: Work-life-balance, dobbelt identiet som både studerende og medarbejder, forventninger og krydspres samt usikre karriereveje.

Den anden artikel analyserer indholdet I ph.d.-bedømmelser og der peges på bedømmelsernes pædagogiske implikationer for de ph.d.-studerende, vejledere/undervisere, bedømmere og ph.d.-administration og –forskerskole.

DUT15 er tilgængeligt online på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/dut/issue/current

Forskning og livsløb - har kreativiteten en udløbsdato?

’Unkonference’ og symposium tirsdag d. 8. oktober i København.

Center for Sund Aldring afholder i starten af oktober en debatdag med fokus på myter og realiteter omkring ældre forskere. Dagen er delt i to startende med en ’unkonference’, særligt målrettet nuværende og kommende forskere, og slutter med et symposium, som er åbent for alle interesserede, hvor man bl.a. vil kunne komme ind på, hvad universitetet kan gøre for at støtte og udvikle de ældre forskeres undervisning.

Nærmere info om program og tilmelding findes på: http://sundaldring.ku.dk/events/forskning-kreativitet-livskarriere/

- vær dog opmærksom på at tilmeldingsfristen er allerede d. 1. oktober kl. 12.00.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:
- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk

Henvendelser vedrørende dette nyhedsbrev kan ske til DUNs næstformand Lotte Rienecker.

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 20. september 2013 Dansk Universitetspædagogisk Netværk