U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: Mei 2014

21 juni: Landelijke Dag in Den Bosch

De landelijke dag van de VMDB vindt op zaterdag 21 juni plaats in Den Bosch. Het thema is dit keer communicatie. Het ochtendprogramma bestaat uit een lezing over communicatie vanuit het perspectief van patiënt en hulpverlener door Sandra van Dulmen en een lezing door Nicole Kemp en Wanda de Kuiper over communicatie vanuit het perspectief van betrokkene. Het middagprogramma bestaat diverse workshops en gespreksgroepen. Voor meer informatie: www.vmdb.nl

Meldactie Bezuinigingen: meer pillen, minder kwaliteit?

Het Landelijk Platform GGz wil van u horen hoe het staat met activering in de huidige behandelingen in de ggz. Is er sprake van te veel medicatie en te weinig activering? Is er wel aandacht voor herstel, participatie, een gezonde leefstijl, het lichaam, en het verband tussen een gezondere geest in een gezonder lichaam?  Voor meer informatie en de vragenlijst: http://www.meldjezorg.nl

Patiënten melden lange wachttijden bij psychiaters

Het Landelijk Platform GGz krijgt alarmerende meldingen van patiënten en familieleden over lange wachtlijsten in de tweedelijns ggz. Het gaat om wachtlijsten voor bijvoorbeeld een psychiater of ggz-instelling. De wachttijden lopen op tot meer dan een half jaar. De slachtoffers hiervan zijn mensen die dringend hulp nodig hebben en in veel gevallen niet in staat zijn zelf op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. Voor meer informatie: www.platformggz.nl

Uitsluiting mensen met psychiatrische aandoening

De vaak negatieve berichtgeving over mensen met psychiatrische aandoeningen zorgt er voor dat zij gestigmatiseerd worden. En dat werkt sociale uitsluiting in de hand. Dus bovenop een  ziektebeeld worden deze mensen ook gemeden. En wie zit daar op te wachten? Tijd dus voor een andere kijk op stigma. Zoals bijvoorbeeld het initiatief Samen Sterk Tegen Stigma. www.movisie.nl

Negatieve herinneringen vergroten kans depressie

De manier waarop mensen gebeurtenissen onthouden verschilt van mens tot mens. De een onthoudt negatieve gebeurtenissen makkelijker, terwijl de ander vooral positieve herinneringen overhoudt. Het blijkt dat mensen met een negatieve instelling ook een grotere kans hebben op het ontwikkelen van een depressie. Dit effect is het sterkst bij mensen met een erfelijke aanleg voor depressie die in het verleden traumatische ervaringen hebben ervaren. Dit concludeert Janna Vrijsen in haar promotie-onderzoek. www.radboudumc.nl

Heb je een psychische kwetsbaarheid en ben je niet ouder dan 30 jaar? Laat jouw veerkracht zien!

Wil jij je sterk maken tegen stigma? Doe dan mee door komend schooljaar voorlichting te geven op scholen in Nijmegen, Utrecht en Amsterdam!
Kijk voor meer informatie op www.vmdb.nl.

De patiënt in de hoofdrol

Vroeger was een patiënt overgeleverd aan de deskundigheid van de arts, zijn oordeel was bepalend voor de behandeling van je ziekte. Tegenwoordig zijn patiënten zo mondig en veeleisend dat ze mee willen praten; met kennis vergaard van internet eisen ze hun plek op in het behandelteam. Deze 'nieuwe' patiënt stelt de ziekenhuizen voor de keuze: doen ze mee met die ontwikkeling en werken zij ook aan die 'nieuwe' arts. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft er speciaal een afdeling voor opgericht. Zie uitzending van Tegenlicht. www.wetenschap24.nl

Asscher komt met plan voor aanpak werkstress

Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat daarom de komende vier jaar samen met werkgevers en werknemers werkstress verder bespreekbaar maken en aanpakken. www.nationalezorggids.nl

Het Zelfregiecentrum als belangrijk LPGGz- zorginkoopcriterium 2015

Het Landelijk Platform stelt de facilitering van onafhankelijke herstel-/zelfregiecentra als één van de belangrijkste zorginkoopcriteria vanuit cliënten-/familieperspectief voor 2015. Herstel-/zelfregiecentra ondersteunen burgers om sociale en maatschappelijke rollen te behouden en/of te herwinnen, al dan niet met hulp van reguliere professionals. Doorontwikkeling van deze centra helpt mensen met een achtergrond van psychische problemen zo optimaal mogelijk mee te doen in de samenleving op basis van hun eigen wensen, dromen en behoeften. www.platformggz.nl

Depressie, zelfmoord en religie

College van socioloog Bart van Heerikhuizen over zelfmoord en religie in de Universiteit van Nederland en Pavlov met Mike Boddé over depressies. www.wetenschap24.nl

Wat je kunt doen als je partner depressief is

Er kampen in Nederland veel mensen met een depressie – veel partners ondervinden daar ook de gevolgen van. Het hebben van een negatieve, kritische, ongelukkige man of vrouw is niet makkelijk en zal misschien al veel relaties onder druk gezet hebben. Toch is het niet altijd makkelijk om hulp te zoeken, omdat degene die depressief is dat niet altijd wil weten of niet doorheeft depressief te zijn. www.welingelichtekringen.nl

Roman "Verborgen Gezichten" over zelfverwonding

0,01 tot 4 procent van de Nederlandse volwassen bevolking verwondt zichzelf wel eens bewust. 65 procent tussen de 25 en 54 jaar komt hierdoor op de Spoedeisende Hulp terecht. Toch wordt dit onderwerp vaak afgedaan als een relatief onschuldige ‘puberkwaal’. “Hoewel het thema de afgelopen jaren meer aandacht heeft gekregen, is het taboe onder zelfbeschadiging nog steeds groot, en bij volwassenen helemaal,” zegt Nora de Ruyter, ambassadeur van Fonds Psychische Gezondheid en auteur van de semi-autobiografische roman‘Verborgen Gezichten’, die gaat over een 28-jarige kunstfotografe die zichzelf verwondt. www.ggznieuws.nl

Zelfbeschadiging en suïcidegedachten hebben gemeenschappelijke genetische basis

Mensen die zichzelf beschadigen (op zich niet bedoeld om zichzelf te doden) hebben ook een grotere kans een poging tot daadwerkelijke zelfdoding te doen. Hoogleraar ontwikkelingspsychologie Hans Koot: “Zelfbeschadiging is dus niet een relatief onschuldig verschijnsel dat vanzelf wel overgaat, maar een indicatie voor een verhoogd risico op suïcidaliteit. Vroegtijdig ingrijpen bij zelfbeschadiging is nodig om de kans op suïcide te verkleinen”. De samenhang tussen beide fenomenen is voor ongeveer tweederde toe te schrijven aan gemeenschappelijke genetische invloeden. www.ggznieuws.nl

Doe eens gek!

Heb jij een psychose meegemaakt? Ben je 28 jaar of jonger? En bereid jouw verhaal te delen met als doel te komen tot een positievere beeldvorming over het leven van jongeren met een verhoogde mate van Psychose Gevoeligheid? Klik dan hier.

Wat doet alcohol psychisch met je?

Word je creatiever na het drinken van alcohol?
Dronken en nuchtere proefpersonen nemen deel aan een creativiteitstest: wat kun je allemaal met een baksteen doen? Wie bedenkt de meeste oplossingen? En hoe beïnvloedt alcohol je gevoel voor decorum? Blijf je in het gareel of ga je alle grenzen over? Kijk naar het NTR programma "Bezopen".

Boek "Over de vogel die zich niet laat kooien"

Alles wees erop dat de franciscaan John B. Knipping was voorbestemd voor een briljante academische carrière. Maar er was meer. Degenen die hem van nabij meemaakten, kenden twee Knippings: een charismatische, die leven in de brouwerij bracht en zijn omgeving wist te bezielen;  die met onvoorstelbare werkkracht stromen van publicaties liet verschijnen. Maar er was ook een andere Knipping: die eens in de zoveel tijd door depressies en angsten werd overvallen; die mensen van zich vervreemdde door ze te schofferen en die plotseling kon instorten en dan langere tijd uit de running was. De rode draad in deze biografische studie vormt zijn ziekte, manisch-depressiviteit: enerzijds bron van creatieve inspiratie, hartstochtelijke bezieling en schitterende hoogtepunten, anderzijds oorzaak van bijna ondraaglijk psychisch lijden en diepe tragiek. http://valkhofpers.nl

VMDB forums VMDB facebook VMDB twitter