Facebook icon Twitter icon Forward icon

Extra geld voor startende leraar

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van onderwijs trekken 80 miljoen euro uit om beginnende leraren beter voor te bereiden op hun werk. Zestig initiatieven ontvangen het geld. Deze initiatieven trachten de lerarenopleidingen en pabo’s beter te laten aansluiten op de praktijk in het onderwijs. Voornamelijk in het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo.

Een kwart van de beginnende leraren verlaat het onderwijs binnen de eerste vijf jaar. Dit komt onder andere doordat zij onvoldoende begeleid worden en het gevoel hebben in het diepe te worden gegooid. Pabo’s en lerarenopleidingen zijn samen met scholen verantwoordelijk voor een succesvolle loopbaan van leraren. Uitval onder starters kan worden voorkomen door een betere inhoudelijke en didactische voorbereiding, meer aandacht voor het omgaan met verschillen in de klas en opbrengstgericht werken.

Het extra budget sluit nauw aan bij de Lerarenagenda 2013. Deze beoogt het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Dit door meer ruimte voor groei en ontwikkeling te creëren en betere begeleiding te geven.

Meer weten over ontwikkelprocessen, zoals opbrengstgericht werken? Kijkt u eens hier.

Tweet Button Facebook Like Button

Lerarenbeurs: schrijf u in voor 31 mei

Als leraar bevindt u zich in een omgeving die zich voortdurend ontwikkelt. Als leraar bent u nooit uitgeleerd. U wilt zich verder specialiseren of u heeft de ambitie om een eerstegraads bevoegdheid te halen. Daarvoor wilt u wellicht een bachelor- of masteropleiding volgen. Maar hoe bekostigt u dit? Vanuit DUO kunt u een lerarenbeurs aanvragen voor een bachelor- of masterstudie, premaster- of schakeltraject. Met het geld uit de beurs kunt u als bevoegd leraar in primair of voortgezet onderwijs, middelbaar of hoger beroepsonderwijs uw ambities waarmaken.

Met de lerarenbeurs kunt u uw studiekosten betalen en in de meeste gevallen ook de vervanging op uw school. De beurs is ook bestemd voor leraren zonder vast contract, ambulant begeleiders en invalkrachten. Vraag de beurs aan voor 31 mei en kijk voor meer informatie op de site van DUO.

Bachelor- en masteropleidingen worden onder andere aangeboden door de Hogeschool Utrecht. De HU heeft een uitgebreid aanbod in veel verschillende vakgebieden.

Tweet ButtonFacebook Like Button

Professionaliseringsagenda

HCO
Pientere peuters en knappe kleuters
Themabijeenkomst over een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen.
Datum: 4 maart, 2014

APS
Conferentie Talenonderwijs in 2014 
Deze conferentie biedt u praktische handvatten die u kunnen helpen in uw praktijk.
Datum: 12 maart, 2014 

Teachers Channel en partners
De Grote Professionaliseringsdag
Op het congres wordt in kaart gebracht wat de voortgang is in de toerusting van leerkrachten op het gebied van professionalisering en/of nascholing.
Datum: 21 maart, 2014

Partners

HCO
Workshopserie gedragsproblemen in de klas
In elke workshop wordt er ingegaan op één specifiek gedragsprobleem.
Datum: 26 maart, 2014

APS
Flipping the classroom: de werkplaats
Een dag bedoeld voor leerkrachten uit het primair onderwijs die antwoord willen krijgen op vragen over deze nieuwe manier van lesgeven en die er vooral zelf mee aan de slag willen.
Datum: 16 april, 2014

HCO
Training Medezeggenschap in het basisonderwijs
Voor bestuurs- en directieleden, leerkrachten en ouders die hun relatie met de MR of hun functioneren in de MR willen versterken.
Datum: 9 april, 2014

Blog: Tijd

Ankie Cuijpers is docent Duitse Taal en Letterkunde en mentor van vwo-6.

Rilke wist het mooi te verwoorden in zijn gedicht Wunderliches Wort: die Zeit vertreiben! Sie zu halten, wäre das Problem. In onderwijsland komen we telkens tijd te kort, maar tijd is nou eenmaal niet iets wat je kunt genereren, laat staan tegenhouden. De tijd nemen of beter gezegd de keuze maken om je vak bij te houden is voor menig docent een dilemma.

Lesuitval vanwege een studiedag elders voelt niet lekker. Bovendien kost het meer tijd om invallessen te regelen dan wanneer je zelf les zou geven.

Op mijn school, het Mondriaan College in Oss, is er op dinsdag- en donderdagmiddag de gelegenheid om intern een scholing te volgen. Er zijn dan geen lessen ingeroosterd. Er worden diverse korte workshops gegeven, ontwikkeld door de zorgcoördinator en orthopedagoge. De thema’s die dit schooljaar voorbijkwamen zijn Passend Onderwijs, cyberpesten en herstelgerichte gesprekstechnieken.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een aantal BYOD-bijeenkomsten, georganiseerd door de ICT-coördinator. Tijdens deze bijeenkomsten werk je aan het verbeteren van je ICT-vaardigheden. De school maakt het mogelijk om zonder lesuitval of verlies aan reistijd te professionaliseren.

Tweet ButtonFacebook Like Button

Agenda

6 maart, 2014, Rotterdam
Masterclass Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag

14 maart, 2014, Amersfoort
Training mediapro(o)f

17 maart, 2014, Amsterdam
Puberbrein binnenstebuiten

21 maart, 2014, Amsterdam
De Grote Professionaliseringsdag 2014

21 maart, 2014, Den Haag
Regionale Dagen Jonge Kind 2014

26 maart, 2014, Amersfoort of Ermelo
Movie Talk & Spreekvaardigheid via (korte) films

27 maart, 2014, Eindhoven
Oplossingsgericht coachen in de praktijk

9 april, 2014, Utrecht
Open Source ICT innovaties in Onderwijs