Ingen billeder? Web-version
   
 
 

Overskrifter i nyhedsbrevet:

  • Kvalitet i undervisningen
  • Fokus på kvalitet i uddannelser på Altingets debatsider
  • DUN er på Facebook
  • Nyt stillingscirkulære: Adjunktpædagogikum forudsætning for ansættelse som lektor
  • Call for Proposals: STLHE 2016
  • Seminar for erfarne ph.d.-vejledere
 
 
 
 
 

Kvalitet i undervisningen

Af Lars Ulriksen, Formand for DUN

Der er nu lavet en politisk aftale om justering af Studiefremdriftsreformen, og nogenlunde samtidig blev finanslovsaftalen forhandlet på plads. Begge dele vil få betydelige konsekvenser for undervisningen og læringen på universiteterne. I forløbet om fremdriftsreformen inddrog Ministeren universitetsledelserne, studenterorganisationer og andre interesseorganisationer. Men det virker som om, der er en stemme, som er fraværende i debatten og forløbet: Det er den stemme, som taler undervisningens og læringens sag, den stemme, som ikke først og fremmest taler om bureaukrati og økonomi, men som bekymrer sig for, hvilken betydning de ændrede rammer har for undervisernes undervisning og de studerendes læring. For at give denne stemme lyd har DUN’s bestyrelse henvendt sig til Ministeren om et møde, hvor vi kan præsentere nogle af de pædagogiske konsekvenser af reform og finanslov. Så håber vi, Ministeren lytter.

 
 
 
 
 

Fokus på kvalitet i uddannelse på Altingets debatsider

Altingets debatsider har i løbet af november haft fokus på, hvordan undervisning på de videregående uddannelser får højere status. Blandt debattørerne er repræsentanter for universiteterne, professionshøjskolerne, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og studenterorganisationerne.

 
 
 
 
 

DUN er på Facebook

Bliv medlem af gruppen "Dansk Universitetspædagogisk Netværk" på Facebook, og deltag i debatten, bliv inspireret, og hold dig opdateret på, hvad der rører sig i det universitetspædagogiske miljø.

 
 
 
 
 

Nyt stillingscirkulære: 

Adjunktpædagogikum forudsætning for ansættelse som lektor

D. 18. september 2015 trådte et nyt stillingscirkulære i kraft. Cirkulæret er knyttet til det notat om stillingsstruktur, som blev offentliggjort 1. september 2013. Den væsentligste forskel mellem det gamle cirkulære og det nye er, at det ikke længere er muligt at ansætte lektorer ”på prøve” i indtil 1½ år, hvis de ikke har tilstrækkelige undervisningskvalifikationer. Fremover er det således en forudsætning for ansættelse som lektor, at man har ”modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering” (dvs. fulgt adjunktpædagogikum eller tilsvarende). 

 
 

På Uddannelses- og Forskningsministeriets side om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne kan du læse følgebrev, Q&A og notat om den nye stillingsstruktur (fra 2013)Bemærk, at linket til selve cirkulæret på ministeriet hjemmeside fortsat henviser til det gamle cirkulære.

 
 
 
 
 

Call for Proposals: STLHE 2016

21.-24. juni 2016 i London i Ontario, Canada

The Society for Teaching and Learning in Higher Education (STLHE) inviterer bidrag til præsentationer ved den årlige konference, som i 2016 har temaet "Empowering Learners, Effecting Change". Deadline for indsendelse af bidrag er d. 6. januar 2016. 

 
 
 
 
 

Seminar for erfarne ph.d.-vejledere

1.-2. november 2016

DUN indbyder til dette seminar, hvor du som erfaren ph.d.-vejleder får opdateret din viden, nye redskaber til at optimere din rolle som ph.d.-vejleder og rig mulighed for erfaringsudveksling med ligesindede. Seminaret bliver afholdt på Sørup Herregaard ved Ringsted og er åben for tilmelding allerede nu.