Nyt fra DUN

DUT13 er udkommet!

Temadelen i dette nummer af DUT sætter fokus på studerendes studiemiljø i bred forstand. 'Studiemiljø' dækker således både den faglige og sociale integration af de studerende på studiet og de rammer, der er for de studerendes arbejde og sociale liv, og som tilsammen betyder noget for de studerendes  trivsel, læring og fastholdelse.

Magasinforside -til -DUT13 (1) Nummeret indeholder artikler, der rapporterer fra  store kvantitative undersøgelser og kvalitative studier  af betydningen af enkelttiltag. Emner, der behandles  er bl.a. betydning af velorganiseret undervisning,  kontakt til medstuderende og undervisere, fysisk miljø,  anvendelsen af studiefacilitatorer og internationalise-  ringsudfordringer. Arts' Undervisermetro introduceres  som ressource til forbedring af studiemiljø og  kvalificering af undervisning. Du kan læse DUT13 her: 
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/dut/issue/current

 

UndervisermetroenUndervisermetro _logoer

www.undervisermetro.au.dk er officielt åbnet som net-resurse. Her deler undervisere på Arts, AU, gode undervisnings- og vejlednings-praksisser med hinanden i korte instruktive aktivitetsbeskrivelser, og fakultetets viden om undervisning og undervisningsudvikling samles. Bidragyderne - som kan være undervisere på alle niveauer på ARTS - belønnes med 10 timer i regnskabet for at producere et bidrag og deltage i fagfællekvalificering af de enkelte bidrag med to andre bidragydere. De gode undervisningspraksisser rangerer fra kortvarige mikrogreb i undervisning/vejledning til hele kursusplaner og semester-forløb. Arts viderefører metroen i de kommende år.

DUN' s formand, Lotte Rienecker, er projektleder på Undervisermetroen.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:
- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift (både på papir og på net)
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk
- blog om universitetspædagogik

DUNs formand, Lotte Rienecker, kan kontaktes på lori@dpu.dk

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender.

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 5. september 2012 Dansk Universitetspædagogisk Netværk