Nyt fra DUN

Call for papers til Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 14:
Temanummer om gode undervisnings- og vejledningspraksisser

Hermed inviteres universitetsundervisere, undervisningsledere, medarbejdere ved universitetspædagogiske udviklingsenheder og forskere i universitetspædagogik til at bidrage til Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 14.

Temaet for DUT14 er gode undervisnings- og vejledningspraksisser. Fokus er på udvikling, afprøvning og dokumentation af nye undervisningsmetoder, studieaktiviteter og vejledningsformer mv. på såvel mikro- som makroplan. Eksempler på oplagte artikelemner er:

  • Analyse og dokumentation af konkret undervisningsaktivitet, -metode eller vejledningsform og af de muligheder, problemstillinger og barrierer der er forbundet med dens indførelse i bestemte fag og uddannelser
  • Diskussion af kriterier for 'god undervisnings- og vejledningspraksis' og dokumenterede eksempler på aktiviteter, der lever op til disse kriterier
  • Analyse af overordnet forløbs- og/eller uddannelsestilrettelæggelse, der muliggør implementering af nye undervisningsformer, og dokumentation for betydningen af den overordnede tilrettelæggelse for konkret undervisningspraksis.

DUT opererer med to artikelkategorier, nemlig videnskabelige artikler, der egner sig til review, og formidlingsartikler, der alene vurderes af DUTs redaktion. Vi henviser til DUTs hjemmeside for nærmere oplysninger om artikelkategorier og reviewprocedurer:http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/dut/index

DUT 14 udkommer i marts 2013. Deadline for artikelbidrag til nummeret er 15. august 2012. Deadline for fremsendelse af interessetilkendegivelse og kort synopsis er 11. juni 2012,  kontakt Nina Bonderup Dohn, nina@sitkom.sdu.dk

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:

- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift (både på papir og på net)
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk
- blog om universitetspædagogik (www.dun-net.dk).
- DUNs formand, Lotte Rienecker, kan kontaktes på rieneck@hum.ku.dk

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 21. maj 2012 Dansk Universitetspædagogisk netværk