U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: Juli 2016

17 september: Landelijke Dag VMDB over werk

Zaterdag 17 september vindt de Landelijk Dag in Den Bosch plaats. Het thema is werk. Het ochtendprogramma bestaat o.a uit een lezing van professor Jaap van Weeghel, hoogleraar Rehabllitatie en Participatie, over de toeleiding van mensen met een ernstig psychische aandoening naar de arbeidsmarkt. In het middagprogramma komt het UWV aan bod: een arbeidsdeskundige en een verzekeringsarts spreken over wat het UWV kan doen voor arbeidsparticipatie. Voor het hele programma: kijk op facebook/VMDB of website/VMDB.

Sponsorfietstocht naar Santiago

Op 9 juli 2016 zijn Nienke van Houwelingen en Nick Bronstring op de fiets vanuit Haarlem naar Santiago de Compostela vertrokken om met hun sponsortocht ‘Als juffrouw Vlinder kon fietsen’ geld in te zamelen voor onderzoek naar genetische erfelijkheid bij de bipolaire stoornis. Wilt u doneren, kijk dan op www.vmdb.nl.

6 september: Seminar “Van individueel lijden naar collectief handelen”

Vanuit het programma Regie in de Regio van het LPGGz wordt een reeks seminars en inspiratiesessies georganiseerd. De seminars zijn bedoeld om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Er zijn seminars over organisatorische en over inhoudelijke thema’s en er zijn inspiratiesessies. De thema’s zijn gekozen op basis van vragen van regionale cliëntenorganisaties. www.vmdb.nl

Review boek "Werken als een gek"

“Ik geloof er niks van dat jij borderline hebt. Mijn schoonmoeder, die heeft pas borderline!” Aldus een collega van Marieke Sweens die wordt geciteerd in haar boek ‘Werken als een gek’. Het citaat schetst slechts één aspect van de moeilijkheden waar
je tegenaan loopt als je je met een psychische aandoening probeert staande te houden in een werkomgeving die daar geen of weinig oog voor heeft. www.ggztotaal.nl

Roman over depressie: ‘Gek dat mensen zich schamen’

In de roman ‘Drijfhout’ reist hoofdpersonage Elif (32) met een gebroken hart naar Thailand. Vervolgens krijgt ze een zware depressie. Schrijfster Ianthe Sahadat (38) maakte ongeveer hetzelfde mee. www.ggznieuws.nl

Aantal vragen en klachten over dwangmedicatie in ggz neemt toe

In 2015 kwamen cliënten in de ggz met meer vragen en klachten over dwangtoepassing, met name dwangmedicatie,  bij een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) dan in het jaar daarvoor, zo blijkt uit het jaarverslag van de Stichting PVP.  Sinds 2012 is daar een stijgende lijn in te zien. Opvallend, omdat er binnen de ggz juist is afgesproken dat dwang en drang moet worden teruggedrongen. www.ggznieuws.nl

Kritiek NVvP en LPGGz op plan verwarde mensen

De NVvP en het Landelijk Platform GGz uitten zware kritiek op het plan van minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) en staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) om verwarde personen, die mogelijk een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen zijn, tijdelijk vast te zetten in een ggz-instelling. www.medischcontact.nl

Werk-Ambassadeurs gezocht!

Werk jij bij een bedrijf met meer dan 250 medewerkers en wil jij meer openheid creëren op de werkvloer? Misschien is het werk-ambassadeurschap (op vrijwillige basis) iets voor jou!
Bekijk de vacature werkambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma.

In dit filmpje leggen werkambassadeurs Barbara, Jan Anne, Paola en Saskia uit hoe je hun collega-werkambassadeur wordt.

Regels autorijden bij psychose en schizofrenie versoepeld

Mensen die zijn behandeld voor een psychose of schizofrenie hoeven minder lang te wachten voordat zij weer mogen autorijden. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten op advies van de Gezondheidsraad. Het besluit is met onmiddellijke ingang in werking getreden omdat “de doelgroep bijzonder gebaat is bij een spoedige inwerkingtreding van de regeling”, aldus het bericht in de Staatscourant. www.ypsilon.org

Nieuwe generieke module benadrukt belang van naasten

‘Naasten spelen altijd een rol in de zorg voor mensen met psychische problemen’, stelt Roxanne Vernimmen, voorzitter Raad van Bestuur bij Altrecht. ‘Ook als dit geen actieve rol is, moet de behandelaar toch altijd proberen een vorm van samenwerking te bewerkstelligen in de triade patiënt, naaste en professional.’ Voor het eerst staat dit nu zwart op wit. www.ggznieuws.nl

VMDB forums VMDB facebook VMDB twitter