U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: januari 2014

Gevraagd: secretaris voor VMDB

In het bestuur van de VMDB is er een vacature voor secretaris. Interesse? Voor meer informatie en hoe te solliciteren, klik hier.

Anti-Stigma filmpje Glenn Close

Het thema van de komende landelijke dag van de VMDB is stigmatisering. In de VS staat wordt er al jaren veel aandacht aan besteed. Glenn Close heeft met anderen de organisatie Bring Change 2 Mind opgericht, die als doel heeft stigma en discriminatie van mensen met een psychische stoornis te bestrijden. Bekijk het filmpje waarin ze daar samen met haar zus (die bipolaire stoornis heeft) voor strijdt of bekijk de website.

Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging

Wil je weten of en onder welke voorwaarden jouw ziektekostenverzekering het lidmaatschap vergoedt van een patiëntenvereniging (zoals de VMBD)? Klik dan hier. Het overzicht is samengesteld door de NPCF.

2014: jaar van het brein

De Europese Raad van het Brein (EBC) heeft het jaar 2014 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Brein. Een ambitieus project met als doel de Europese burger bewust te maken van het functioneren van zijn meest gecompliceerde orgaan – de hersenen. Lezingen, workshops, open dagen, symposia: in het hele land zullen gedurende het jaar activiteiten plaatsvinden die met de hersenen te maken hebben. www.hersenenencognitie.nl

Succesvolle campagne tegen taboe

Eind juni lanceerde de stichting SIRE  haar 107e campagne, om het taboe op psychisch ziek zijn aan de kaak te stellen. Met de overdracht van de hulplijn voor mensen zónder psychische ziekte aan Landelijk Platform GGZ werd de campagne in november afgesloten. Uit de nameting van onderzoeksbureau Blauw Research blijkt dat maar liefst 76 procent van de Nederlanders de campagne heeft gezien en deze beoordeeld heeft met een ruime voldoende (7,2). www.ggznieuws.nl

Cursus "Bipolair en Werk"

In Amsterdam verzorgt Actenz (onderdeel van GGZinGeest) al jaren de module bipolair & werk. Op donderdag 27 februari 2014 gaat er weer een cursus van start waar nog enkele plekken voor zijn. Voor meer informatie over de inhoud van de cursus en voor wie de cursus bedoeld is: www.vmdb.nl

McMan's Depression and Bipolar Web

John MacManamy is een Amerikaans journalist. Hij heeft een bipolaire stoornis. Zijn motto is dat kennis een noodzaak is en belangrijk voor herstel. Hij heeft een zeer informatieve (uiteraard Engelstalige) website over depressie en bipolaire stoornis met meer dan 250 artikelen en videos over o.a. gedrag, behandeling, wetenschap. www.mcmanweb.com

Zorgdebatten voor gemeenteraadsverkiezingen

GGZ Nederland organiseert vanwege de gemeenteraadsverkiezingen (19 maart) samen met andere landelijke brancheorganisaties vier lagerhuisdebatten rond het thema zorg. De debatten worden gehouden op 18 februari in Groningen, 26 februari in Enschede, 5 maart in Breda en 12 maart in Den Haag. De exacte locaties en tijden worden later bekend gemaakt. www.ggznederland.nl

Werk kan psychisch zieke werknemer beter maken

Hoe help je mensen met overspannenheid of een psychisch probleem (weer) aan het werk? Er valt veel winst te behalen als er beter wordt afgestemd tussen professionals, en: we moeten af van het idee dat werk belastend is voor de psychisch zieke werknemer. www.socialevraagstukken.nl

Boek "Omarm je emoties"

Omarm je emoties is de volgende stap van mindfulness. Het boek helpt je om je angsten te verminderen en met de kracht van je gevoelens je leven in te richten zoals je het zelf echt wilt. Deze emotionele mindfulness biedt een nieuwe aanpak: het zijn niet je gedachten die je leven sturen, maar je gevoelens. Via aandacht voor lichamelijke gewaarwordingen leer je gevoelens bewust toe te laten en ingesleten patronen te doorbreken. Zo kun je het contact met jezelf en je omgeving herstellen en verbeteren. www.boompsychologie.nl

Hou bij hoeveel je drinkt, dan drink je minder

Na mentale inspanning zijn mannen minder goed in staat om hun drinkgedrag te beheersen dan vrouwen. Weten hoeveel ze drinken in een dergelijke situatie, bijvoorbeeld door dat bij te houden, is voor mannen een veelbelovende strategie om minder te drinken. Dat blijkt uit twee experimenten van Roy Otten en Roel Hermans van het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. www.ru.nl

Samenwerking dierenbescherming en ggz

Dierenbescherming Amsterdam heeft in 2013 een samenwerking geïnitieerd met de acht grootste Amsterdamse GGZ instellingen. Het eerste resultaat hieruit is inmiddels gerealiseerd: een digitale flyer met informatie voor de cliënten, voor wanneer zij een huisdier willen aanschaffen of indien zij reeds een huisdier hebben. amsterdam.dierenbescherming.nl

Wetsvoorstel dwang heeft impact op rechters

Een wetsvoorstel voor dwangbehandeling in de psychiatrie – ter vervanging van de dwangopnamewet Bopz – leidt waarschijnlijk tot betere geestelijke gezondheidszorg, met minder dwang: de nieuwe wet gaat uit van dwangbehandeling in plaats van dwangopname.  Voor die dwangbehandeling is een rechterlijke machtiging nodig. De patiënt krijgt een sterkere positie, onder meer door inspraak en de – nieuwe – mogelijkheid van hoger beroep. Dit heeft wel forse gevolgen voor het werk van de rechter, waarvoor extra geld en een ruime voorbereidingstijd nodig is. www.ggznieuws.nl

VMDB facebook VMDB twitter