Ingen billeder? Web-version
   
 

Overskrifter i nyhedsbrevet

  • Centerledertræf som et udviklende praksisfællesskab
  • DUN Konferencen: Tilmeldingsfristen er forlænget til 8. april
  • DUT 20 er udkommet
  • Ledig stilling i SDU Universitetspædagogik
  • Forsvarsakademiet er nyt associeret medlem
  • Møde i DUNs Special Interest Group om eksamen
  • Gå hjem-møder om studieintensitet
  • Konference: Teaching for Active Learning
 
 
 
 

Centerledertræf som et udviklende praksisfælleskab

Af Eva Bendix Petersen
bestyrelsesmedlem i DUN

På initiativ af DUNs bestyrelse blev der i begyndelsen af marts afholdt et træf for lederne af de pædagogiske centre ved universiteterne i Danmark. Formålet med træffet var at udvikle ledernes netværk og give mulighed for erfaringsudveksling. Deltagerne var enige om, at det var produktivt og besluttede at afholde træf fremover og tage forskellige temaer og problematikker op, som f.eks. centrenes rolle i en akkrediteringstid. I modsætning til rollen som institutleder eller studieleder kan det især på de små universiteter med kun én enhed ofte være en ensom position, hvor det i hverdagen kan være svært at finde forståelse for de specifikke udfordringer, rollen som centerleder befordrer. Vi kan forklare både behovet og succesen med træffet med begrebet om praksisfælleskab, som jo omhandler, hvordan grupper af mennesker, som deler roller og opgaver, kan udvikle deres praksis og deres forståelse af både deres egen og mulige praksisser gennem samvær og samarbejde. Sagt på en anden måde kan træffet også fungere som en form for ledelsesudvikling. Dermed har træffet potentiale til ikke kun at berige deltagerne, men også gavne de pædagogiske centre og den målgruppe, som centrene arbejder med.

 
 
 
 
 
 

DUN Konferencen: Tilmeldingsfristen er forlænget

Ny tilmeldingsfrist: 8. april 
Hvor og hvornår: 17.-18. maj på
Nyborg Strand

Har du ikke tilmeldt dig DUNK16 endnu? Tilmeldingsfristen er forlænget, så du kan stadig nå det. På programmet er der ud over de to key notes, Jon Turner (University of Edinburgh) og Lars Ulriksen (Københavns Universitet), mulighed for at opleve 18 papers, 6 posters, 10 workshops og 5 symposier.

 
 
 
 
 
 

DUT 20 er udkommet 

DUT 20 med titlen Kvalitet i universitetsundervisningen - forskningsbasering, praksisrelevans og strategisk indsats udkom 1. marts og indeholder 1 leder, 6 artikler samt anmeldelser af 3 aktuelle bogudgivelser. Læs om emner som tværfaglighed, testbaseret studieoptag samt relationen mellem læringsudbytte og undervisningssprog.

 
 
 
 
 

Ledig stilling i SDU Universitetspædagogik

Ansøgningsfrist: 7. april 

SDU Universitetspædagogik søger en lektor, subsidiært adjunkt, til at deltage i enhedens universitetspædagogiske forskning og indgå i følge- og aktionsforskning. SDU Universitetspædagogik er en tværfakultær enhed, der udbyder pædagogisk kompetenceudvikling til universitetets undervisere og uddannelsesledere. Stillingen er på fuld tid og til besættelse 1. juli 2016 eller snarest derefter.

 
 
 
 
 
 

Forsvarsakademiet er nyt associeret medlem

DUN byder velkommen til Forsvarsakademiet som ny associeret medlemsinstitution. Forsvarsakademiet uddanner nye ledere til Forsvaret gennem en række uddannelser, som er baseret på forskning inden for kerneområderne militære operationer, militær strategi og militær ledelse. Med det associerede medlemskab får Forsvarsakademiets medarbejdere adgang til DUNs forskellige aktiviteter, men har ikke stemmeret ved generalforsamlingen eller mulighed for at blive valgt til bestyrelsen.

 
 
 
 
 
 

Møde i DUNs Special Interest Group om eksamen

Hvornår: 29. marts kl. 13-17
Hvor: CBS, Porcelænshaven 18A, Frederiksberg
Tilmeldingsfrist: 25. marts 

DUNs EksamensSig holder møde med debat og oplæg om emner som alignment og holdninger til gruppeeksamen blandt ingeniør- og naturvidenskabsstuderende, rollespil i eksamen, validitetsstudier af eksamensformer samt evaluering og bedømmelse i innovations- og entreprenørskabsundervisning på universitetet. Mødet er for alle med interesse for nye bevægelser i prøveformer og den organisatoriske rammesætning af eksaminer. 
 

 
 
 
 
 

Gå hjem-møde om studieintensitet

Hvor og hvornår: 3. maj i København og 10. maj i Århus 

Studieintensitet er en vigtig indikator for de studerendes motivation. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sætter i et nyt katalog spot på greb og metoder, som uddannelsesinstitutioner kan bruge til at styrke studieintensiteten. EVA afholder også gå-hjem-møder om emnet i København og Århus, hvor du bl.a. kan møde DUNs formand Lars Ulriksen, der vil præsentere de foreløbige resultater af et forskningsprojekt om studerendes tidsforbrug på fem uddannelser på Københavns Universitet. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

 
 
 
 
 
 

Konference: Teaching for Active Learning

Hvornår: 1. november 
Hvor: SDU, Odense
Frist for indsendelse af abstracts: 1. juni 

SDU Universitetspædagogik afholder igen i år konferencen Teaching for Active Learning. I år har konferencen særligt fokus på studiestart og understøttelse af studerendes aktive læring på første år af deres videregående uddannelse. Undervisere, undervisningsudviklere, studerende og andre opfordres til at bidrage med praktiske eksempler, erfaringer og forskning om understøttelse af studerendes læring på første år og overgangen til universitet.