Ingen billeder? Web-version

Overskrifter i nyhedsbrevet

  • Den store eksamensperiode er over os 

  • FORSK2025

  • DUNs bestyrelse har konstitueret sig

  • Jobopslag: Adjunktur i sundhedsvidenskabelig pædagogik 

  • Special Interest Groups, SIGs, under DUN

 
 

Den store eksamensperiode er over os 

Af Lone Krogh Kjær-Rasmussen, medlem af DUNs bestyrelse

I disse uger er rigtig mange studerende optaget af de kommende eksamener, ligesom vi som undervisere/eksaminatorer og censorer har travlt med (bl.a.) forberedelserne til selv samme eksamener.

Men hvordan er det nu med de her eksamener?

Gør vi nu de rigtige ting, således at vi rent faktisk vurderer, om de studerende har tilegnet sig den viden og de færdigheder og kompetencer, som er beskrevet i studieordningerne?

International forskning peger på visse problemer med eksamener i forhold til bl.a. validitet. Eksempelvis pointerer den australske uddannelsesforsker Paul Ramsen, at vi ikke på nogen måde kan komme uden om at skulle vurdere vores studerende, således at de selv og andre får viden om niveauet for progression og præstation. Men vurderinger handler jf. forskeren om mange ting på en gang; det handler om, at vi i vores undervisning har været tydelige for de studerende i forhold til læringsmålene, det handler om, at de studerende har gjort en ihærdig indsats i forhold til studiet – og så handler det naturligvis om at skulle måle og validere, hvad og på hvilket niveau de har lært tingene. Derudover handler det også om at diagnosticere det, som studerende evt. har misforstået, og efterfølgende hjælpe dem med at lære bedre fremover.

Endelig handler det om i eksamenssituationen at etablere en venlig stemning med henblik på at minimere uheldige konsekvenser af studerendes nervøsitet.

Et ønske om gode eksamener til alle!

 
 

FORSK2025

Af Lars Ulriksen, formand for DUNs bestyrelse

I foråret har Uddannelses- og Forskningsministeriet kørt en proces, FORSK2025, hvor en række inviterede institutioner og organisationer kunne komme med forslag til, hvilke temaer som burde prioriteres i kommende forskningsindsatser. Det var altså forslag til, hvad man synes, man skulle kunne søge penge til.

DUN var ikke på høringslisten, men vi har fra bestyrelsen alligevel indsendt et forslag om, at vi synes, der burde afsættes strategiske forskningsmidler til forskning i undervisning og læring på de videregående uddannelser. Foruden at pege på bestemte områder, det er væsentligt at få belyst, fremhævede vi, at der er brug for grundforskning, for forskning, som kombinerer forskellige faglige og metodiske tilgange, som har længdesnitskarakter, som bevæger sig på flere niveauer – fra den enkelte studerendes læreproces og undervisers kompetencer til institutionsniveau, og som betragter uddannelse og studiepraksis på tværs af forskellige arenaer i hverdagslivet. Så må vi se, om Uddannelsesministeriet også synes, det er en god idé. Hele vores forslag kan læses på ministeriets hjemmeside. Her finder man også andres forslag.

 
 

DUNs bestyrelse har konstitueret sig

Den nyvalgte bestyrelse har konstitueret sig, og nogle ansvarsområder har fået ny kontaktperson. 

 
 

Jobopslag: Adjunktur i sundhedsvidenskabelig pædagogik 

Ansøgningsfrist: 26. juni 2016
Tiltrædelse: 1. september 2016

Health ved Aarhus Universitet søger en adjunkt til enheden Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU). Adjunkten skal bl.a. være med til at udvikle og kvalitetssikre de sundhedsvidenskabelige uddannelser, forske i sundhedsvidenskabelig pædagogik og undervise i universitetspædagogik. Det forventes, at ansøgeren har en ph.d.-grad inden for læring og undervisning i videregående uddannelse.

 
 

Special Interest Groups, SIGs, under DUN

En SIG er for jer, der deler et universitetspædagogisk interessefelt med tætte kollegaer eller kollegaer fra andre universiteter og som ønsker et fora for jeres samarbejde og interessefællesskab.
I dag findes der allerede netværksgrupper om bl.a. e-læring, internationalisering, ph.d.-vejledning, studieledelse, kollegasparring, innovations- og entreprenørskabspædagogik samt uddannelsesforskning, som man kan deltage i.
Du finder dem under fanerne på DUN-net.dk.