Nyt fra DUN

DANSK UNIVERSITETSPÆDAGOGISK TIDSSKRIFT

Ny ansvarshavende redaktør for Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift

Kim J. Herrmann er tiltrådt som ny ansvarshavende redaktør for Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT). Kim er adjunkt på Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universitet, og har som både forfatter, bedømmer og redaktør bred erfaring med DUTs arbejde. Læs om Kims faglige profil her

I sin indledning til DUT18 beskriver Kim redaktionsgruppens fire mål for tidsskriftet.

  1. At henvende sig til undervisere med henblik på at fremme studenterrettet undervisning på danske universiteter,

  2. at henvende sig til universitetspædagogiske forskere med henblik på fortsat udvikling af forskningsfeltets teori, empiri og metode,

  3. at henvende sig til undervisningsudviklere for bedst muligt at støtte varetagelsen af pædagogisk kompetenceudvikling på danske universiteter, og endelig

  4. at henvende sig til ledere og beslutningstagere med henblik på at sikre, at beslutninger af betydning for varetagelse af uddannelse på danske universiteter træffes på det bedst mulige grundlag, teoretisk såvel som empirisk

Læs hele lederen her

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

DUN Konferencen 2015

Konferencetema:

Kvalitet i universitetsundervisningen – forskningsbasering, praksisrelevans og strategisk indsats 

Tilmeldingsfristen for DUN Konferencen er den 6. marts 2015.

Du kan tilmelde dig her

 

Seminar for erfarne Ph.d.-vejledere, juni 2015

Få opdateret din viden, nye redskaber til at optimere din rolle som ph.d.-vejleder og rig mulighed for erfaringsudveksling med ligesindede. Vi arbejder med vejledningsstrategier og -metoder, refleksion over egen praksis og fleksibilitet i rollen som vejleder.

15.-16. juni 2015 på Munkebjerg Hotel ved Vejle.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 8. april 2015.

Tilmelding kan ske her.

Læs mere om kurset: Seminar for erfarne ph.d.-vejledere 

 

  

JOBOPSLAG

Læringskonsulent

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Science and Technology søger læringskonsulent til CDIO Development Laboratory. Tiltrædelse snarest muligt.

Tidsbegrænset ansættelse på 1 år.

Læs hele stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist 16. marts 2015

 

Ekstern censor søges

SDU søger en ekstern censor til eksamen i Idræt, Innovation & Entreprenørskab torsdag den 25. juni og fredag den 26. juni 2015.

For information om faget læs her

Prøven er en mundtlig eksamen på baggrund af en gruppeopgave.

Censor må gerne have teoretisk og praksis- viden inden for IE-området, men behøver ikke have en særlig viden om idræt, bevægelse, sundhed og krop.

Er du interesseret kan du kontakte Studieadjunkt på Institut for Idræt og Biomekanik Mads Hovgaard på mail mhovgaard@health.sdu.dk eller telefon 65 50 44 92.

 

 

ARTIKLER

Artikel om pædagogisk opkvalificering

I forbindelse med offentliggørelsen af den sidste rapport fra kvalitetsudvalget har formanden for Kvalitetsudvalget Jørgen Søndergaard skrevet en artikel i Politiken den 29.01.15. Den omhandler behovet for pædagogisk opkvalificering på alle niveauer i uddannelsessystemet.

"Tænk, hvis vi kunne gøre Danmark 10 pct. klogere". Læs artiklen her

Læs om slutrapporten her

 

 

NETVÆRK

Ny SIG: Eksamen og eksamensformer i forskningsbaserede uddannelser

Denne nye netværksgruppe under DUN har som formål at etablere et nationalt og internationalt forum for universitetspædagogiske konsulenter, forskere, ledere og lignende centralt placerede ressourcepersoner, der er engageret i udviklingsarbejde omkring eksamen og eksamensformer, eksaminationskompetence, bedømmelse, alignment, læring mm.

Læs mere om SIG’en

 

UNIEN er åben for nye medlemmer

SIG’en UNIEN beskæftiger sig med innovation og entreprenørskab i universitetsuddannelser. Netværket har særligt fokus på de pædagogiske og didaktiske dimensioner i arbejdet med innovation og entreprenørskab.

Læs mere om UNIEN

Tilmeld dig UNIEN

 

 

FÅ DINE NYHEDER UD TIL MERE END 1000 MEDLEMMER I DUN

Brug DUN’s nyhedsbrev til at dele relevante nyheder og arrangementer med dine DUN-kolleger

Hvad sker der lige nu i dit pædagogiske center? Er der nyt fra din netværksgruppe? Er der et universitetspædagogisk arrangement, du gerne vil fortælle DUN-medlemmerne om? Har du fundet en interessant artikel eller udsendelse, der er et must for andre DUN-medlemmer? Hvad er der af nyheder på dit universitet?

Det eneste, du skal gøre, er at sende en mail med indholdet til dun@dun-net.dk.

Næste nyhedsbrev udsendes den 19. marts.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk, DUN, (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1200 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af medlemsinstitutionerne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:
- Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, DUT, videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift
- Den årlige DUN Konference
- Universitetspædagogiske netværk om undervisning, vejledning m.m.

Nyheder og spørgsmål vedrørende DUN, aktiviteter mm. kan sendes til DUN-sekretariatet, dun@dun-net.dk.

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse dun@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 19. februar 2015 Dansk Universitetspædagogisk Netværk