U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: december 2013

Namens de VVMD

een voorspoedig 2014 toegewenst! 

Verslag Landelijke Dag VMDB

Op 14 december jongstleden vond de landelijke dag van de VMDB plaats met als thema "Bipolair en Zwanger". Voor een impressie en de presentaties, klik hier.

Vingers aan de smartphone of handen aan het toetsenbord

Vrijwilligers gezocht
De VMDB zoekt met regelmaat vrijwilligers, maar nu is er concreet behoefte aan mensen die:

1. het VMDB-Twitter account mee willen helpen bijhouden;  

2. de website van de VMDB en dan de hoofdstukken over boeken, films, theater, etc. willen updaten en verrijken; en

Twitter
Bij Twitter kunnen we een tweetal mensen per direct  gebruiken, die regelmatig een tweet gaan plaatsen. Interesse? Stuur je mail met je motivatie en ervaring/cv naar Ton Stassen:  vmdb.plusminus@gmail.com

Webteam
Het webteam van de VMDB kan vrijwilligers gebruiken. We zoeken op dit moment bijvoorbeeld iemand die affiniteit heeft met (jeugd) boeken, films en theater en die de pagina’s op de VMDB-site hierover wil uitbreiden, actualiseren en onderhouden. Kennis van Wordpress is meegenomen, maar niet noodzakelijk. Je moet wel een beetje ‘handig met computers zijn’.
Richt je brief met je motivatie, plus een toelichting op je kennis en ervaring zowel cultureel als met betrekking tot ICT aan J.Hollemans, webmaster van de VMDB: vmdbweb@gmail.com

Belangstelling?
Heb je belangstelling stuur dan een bondige motivatiebrief met cv naar Ton Stassen vmdb.plusminus@gmail.com

Veranderingen in de zorg in 2014

Vanaf 1 januari 2014 verandert een aantal dingen in de zorg. Het verplicht eigen risico wordt €360. Er komt een ruimere vergoeding voor psychologische hulp. Landelijke inkomensregelingen voor financiële compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten gaan over naar de gemeenten. Ook verandert de geestelijke gezondheidszorg. Voor de belangrijkste veranderingen in de zorg in 2014: www.ggznieuws.nl

Voorstelling ZOT! in het Dolhuys

ZOT! Is een avontuurlijke ontdekkingsreis door de wereld van de psychiatrie. Loop mee met onze ervaringsdeskundigen door een voormalig ‘dolhuis’ en ontmoet bijzondere personages. Deze interactieve theatervoorstelling toont u een wereld die voor velen onzichtbaar blijft. Het monumentale museum Het Dolhuys in Haarlem vormt het decor. Voorstellingen vinden plaats op 27, 28 en 29 december. zotoplocatie.nl

Psychisch herstel moeilijk te beoordelen

Het is nog altijd moeilijk aan te geven of langdurig arbeidsongeschikten nog kunnen herstellen en hun werk hervatten. Uit onderzoek van UWV-verzekeringsarts Bert Cornelius blijkt dat psychische aandoeningen lastig te herkennen zijn voor WIA-verzekeringsartsen. In zijn promotie-onderzoek pleitte hij voor het ontwikkelen van instrumenten waarmee verzekeringsartsen met gerichte herbeoordelingen kunnen bijdragen aan re-integratie van uitkeringsgerechtigden van wie het functioneren is verbeterd.  www.umcg.nl

Infographic Ziekteverzuim in Nederland

Deze infographic geeft een beeld van de oorzaken en kosten van ziekteverzuim in Nederland door psychische en somatische aandoeningen. Welke aandoeningen zorgen voor de meeste verzuimdagen? Welke hebben de hoogste kosten voor verzuim? www.trimbos.nl

Competentieprofiel Ervaringsdeskundigheid ggz

GGZ Nederland, Trimbos-instituut, HEE en Kenniscentrum Phrenos en de werknemersorganisaties ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak hebben het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid ontwikkeld. Dit zorgt voor meer duidelijkheid en eenduidigheid over de inzet en het opleiden van ervaringsdeskundigen binnen de ggz. Voor meer achtergrondinformatie en het profiel: www.trimbos.nl

Hoe gek is Nederland?

Via de website www.hoegekis.nl starten onderzoekers van het UMCG een grote studie naar psychische gezondheid in Nederland. In deze studie vragen zij de Nederlandse bevolking om zelf aan te geven welke psychische klachten en krachten zij ervaren. Het uiteindelijke doel is om samen met alle deelnemers antwoord te krijgen op de vraag ‘Hoe gek is Nederland?’. www.gezondheidskrant.nl

Nieuwe therapievorm tegen ernstige depressie

Het UMCG biedt voor mensen met een ernstige vorm van depressie een nieuwe behandeling. Deze bestaat uit een intensief programma van 14 dagen, waarin een combinatie van slaaponthouding, lichttherapie en medicatie wordt gegeven. Het UMCG biedt als eerste in Nederland die deze intensieve vorm van behandeling aan. Internationale studies tonen aan dat deze combinatie een depressie in veel gevallen effectief en snel verhelpt. www.umcg.nl

Balans vinden met mindfulness

Om in balans te blijven en te voorkomen dat je je grenzen overschrijdt, is mindfulness een uitkomst. “Mindfulness is een levenshouding met aandacht voor het hier en nu. Iedereen kan het leren”, aldus Gerbrand van Hout, psycholoog bij Fonds Psychische Gezondheid. Hij legt uit hoe je baat kunt hebben bij deze aandachttraining. www.ggznieuws.nl

Paul Verhaeghe over stress als grote ziekmaker

Onze ziekten zijn niet onze eigen schuld, maar komen voort uit stress die is gerelateerd aan de economie, betoogt Paul Verhaeghe in een lezing voor De Balie in de serie "Mijn idee voor Nederland". Onze hoge levensverwachting en levenskwaliteit zijn gebaseerd op rioleringssystemen, schoon drinkwater, goede huisvesting en voeding, inentingen en goede lichaamshygiëne en arbeidsomstandigheden. Daardoor kunnen wij het ons nu permitteren meer accent te leggen op individuele zorg. Helaas maakt het succes daarvan ons blind voor de grote collectieve ziekmaker van deze tijd: stress. paulverhaeghe.psychoanalysis.be. Videobeelden van de lezing op Balie TV.

Emotie en depressie

Een depressie is nauwelijks te voorspellen. Toch vonden onderzoekers een nieuw type waarschuwingssignaal. Ze hadden een  groep vrijwilligers gevraagd om gedurende een proefweek regelmatig een elektronische score te geven aan vier aspecten van hun stemming. Uit de resultaten bleek dat zowel de kans op een latere depressie als de kans op herstel verrassend goed in te schatten bleek uit de emotionele schommelingen tijdens de proefweek. eoswetenschap.eu

Boek over kraambedpsychose

Karin den Oudsten kreeg na de bevalling van haar eerste kind een postnatale depressie en na de bevalling vaar tweede kind een kraambedpsychose. Over deze ervaringen schreef ze twee boeken: "Na het bidden ga ik dood. Een verhaal over een bizarre psyschose" en "Angst en Onrust. Een waargebeurd verhaal over een psychose."

VMDB facebook VMDB twitter