U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: maart 2013

Impressie landelijke dag 9 maart

Voor wie enkele foto's van de landelijke dag op 9 maart j.l. wil bekijken en de presentaties over Wellness Recovery Action Plan wil nalezen, klik hier: www.vmdb.nl

Zelfhulpwerkboek: De weg naar herstel

Met ‘De weg naar herstel’ kunt je zelf aan de slag. Herstel wordt gezien als een lange reis. Het boek helpt de lezer om aan deze reis te beginnen. Het bevat o.a. oefeningen, suggesties, creatieve uitingen en manieren om stress te verminderen. www.ggz-nhn.nl

Zoals de nacht onvermijdelijk volgt op de dag

Een groep studenten heeft het plan opgevat een documentaire te maken over Saskia, een zangeres die manisch depressief is. Maar daar is geld voor nodig. De productie kost € 3.500 en hiervan betalen de studenten zelf € 1.000. het resterende bedrag willen ze binnenhalen via “crowdfunding”.

Wil je daaraan meedoen? Vanaf € 5 kun je een bijdrage leveren. Voor meer informatie zie: www.cinecrowd.nl

Inzetten op brede anti-stigma beweging

Naar aanleiding van het thema stigmatisering van de Week van de Psychiatrie (18 tot en met 24 maart) roept Paul van Rooij, directeur GGZ Nederland, op tot een brede anti-stigma beweging in de samenleving.

Hij wil de beeldvorming rond psychische ziekten verbeteren, omdat een psychische aandoening steeds meer niet alleen als een medisch probleem, maar ook een sociaal probleem wordt gezien. www.trimbos.nl

Meldactie bezuinigingen Landelijke Platform GGz

Minister Schippers heeft de opdracht om extra te bezuinigen in de zorgsector. In het tv-programma 'Buitenhof' riep zij het veld op om daarover mee te denken. Het Landelijk Platform GGz wil voorkomen dat de minister maatregelen neemt die veel ggz-cliënten en familieleden nadelig gaan treffen. 

Het Landelijk Platform GGz vraagt iedereen om mee te denken hoe de zorg beter en efficiënter georganiseerd kan worden.  Zie: www.platformggz.nl

Vier stappen naar geestelijk geluk

De psychiatrie werkt met een te beperkt beeld van de mens, meent Andrew Weil, een Amerikaanse voorloper van de integrale geneeskunde. Volgens hem is er te veel nadruk op verstoringen in de neurochemie van het brein. Weil bepleit een nieuw paradigma met daarin vier dimensies van psychisch welzijn, die moeten worden betrokken bij de aanpak van psychische problemen en stoornissen. odenow.nl

In gesprek met auteur Karen Wolsing-Dartel

Karen Wolsing-Dartel, auteur van "Uit de schaduw van de waan": "Tijdens een stressvolle periode in mijn leven, ging ik raar gedrag vertonen. Niemand snapte er iets van. Na verloop van tijd raakte ik de werkelijkheid kwijt. Na ruim een half jaar tobben kreeg ik de diagnose: bipolaire stoornis met psychosen. Een harde diagnose, die me enerzijds helderheid gaf en anderzijds tot psychiatrische patiënt maakte. Om grip te krijgen op alles wat me is overkomen, ben ik gaan schrijven." www.psychischegezondheid.nl

Myrthe van der Meer geïnterviewd

Myrthe van der Meer is de schrijfster van de roman PAAZ. Dit boek gaat over haar ervaringen tijdens een opname in een psychiatrisch ziekenhuis. De rode draad door het boek is onmiskenbaar Emma's worsteling met haar manisch depressieve stoornis (waar later Asperger aan blijkt te zijn gekoppeld). Een stoornis waardoor ze de werkelijkheid bekijkt vanuit de dood, in plaats van het leven.

Onlangs is ze geïnterviewd in Casa Luna. www.radio1.nl

Depressie verandert hersenen permanent

Mensen die een depressie hebben gehad, onthouden positieve informatie minder goed dan gezonde personen.Negatieve informatie onthouden ze juist beter. Ook na herstel vertonen de hersenen van voormalig depressieven nog afwijkingen.
Dat ontdekte Jennifer Fee Arnold tijdens haar promotieonderzoek aan het UMC St Radboud. De afwijkingen zien we in zowel in de amygdala (het emotiegebied) als in de prefrontale cortex. www.ggznieuws.nl

Stemmenpoli voor kinderen en jongeren geopend

Door het UMC Utrecht is een polikliniek geopend voor kinderen en jongeren die stemmen horen. Circa 10-30% van de kinderen en jongeren hoort wel een stemmen zonder dat er iemand spreek. De kliniek biedt behandeling en onderzoekt wie een verhoogd risico loopt op psychiatrische ziektes en hoe die ontwikkeling is te voorkomen.  www.umcutrecht.nl

Boek "Tika" gratis te downloaden

Tika lijkt een gewone puber met ups en downs die bij de leeftijd horen. Haar stemmingswisselingen worden echter steeds heftiger. Van een uitgeputte depressieve jonge meid verandert ze in een impulsief en ondernemend feestbeest. Ze heeft het gevoel dat de wereld aan haar voeten ligt. Pas nadat zij tijdens een bizarre reis naar Spanje strandt, wordt duidelijk dat Tika aan een bipolaire stoornis lijdt. Een moeilijke weg door de hulpverlening volgt.

Het boek “Tika” van Alette van Bentum gaat over elementaire vragen. Wie ben ik? Wat kan ik? Hoe kan ik, ondanks een ziekte, mijn weg vinden in het leven? Gratis te downloaden via: www.alettevanbentum.nl

Evaluatie inzet ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen worden door diverse GGZ instellingen ingezet. Maar hoe werkt dit in de praktijk. Hiervoor is een evaluatie onderzoek uitgevoerd onder de titel “Vernieuwde inzet van ervaringsdeskundigheid” , waaruit blijkt dat er meer betaalde ervaringsdeskundigen zijn aangesteld, medewerkers en cliënten een beter inzicht hebben gekregen in wat ervaringsdeskundigheid betekent.

Het onderzoek is te downloaden via: www.trimbos.nl.

Terugkeer naar werk na depressie

Hiske Hees is aan De Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op onderzoek naar een in het AMC ontwikkelde ergotherapeutische module die zich richt op werkhervatting en het leren omgaan met problemen op het werk voor werknemers die verzuimen door depressie. De module bevordert weliswaar een terugkeer naar het werk, maar niet een snellere terugkeer.

Voor meer informatie: dare.uva.nl

Stuur deze nieuwsbrief door

We horen wel vaker dat de nieuwsbrief zo waardevol is. Dat deze eigenlijk door veel meer mensen gelezen zou moeten worden. Dat vinden wij ook. Daarom vragen wij je om de nieuwsbrief voortaan door te sturen. Denk aan collega’s, vrienden, kennissen of anderszins geïnteresseerden. Zo kunnen nog meer mensen op de hoogte blijven van alle nieuwtjes. Aanmelden voor de nieuwsbrief doet u hier: www.vmdb.nl