Indien deze nieuwsbrief niet goed op het scherm verschijnt: klik hier
4 juli 2014

Jaarverslag 2013 deAuteurs
Open call scenario's voor het Schrijfpaleis
Filmfestival Ciné Public zoekt filmmakers
Poëzie op TAZ
Uitreiking ‘deAuteursprijs’ 2013 & voorstelling Literatuurluik TAZ 2014
Nieuwe auteurswet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad
Kopierechten (reprografierechten) 2013: geef uw werken aan voor 17 juli!

>Jaarverslag 2013 deAuteurs

Op de Algemene vergadering van 24 juni stelde deAuteurs haar jaarverslag 2013 voor.
U kunt het jaarverslag downloaden van de site van deAuteurs.

De papieren versie van het jaarverslag kan u tot 31 juli 2014 aanvragen via
auteursdienst@deauteurs.be

>Open call scenario's voor het Schrijfpaleis

De Scenaristengilde en Het Schrijfpaleis slaan de handen in elkaar voor een Vlaams-Nederlands tweeluik van het Schrijfpaleis op FFO14 en het Nederlands Film Festival in Utrecht!

Ze bieden scenarioschrijvers een podium in twee landen!
In totaal worden 4 Vlaamse en 2 Nederlandse scenario’s voorgedragen (2VL en 1NL in Oostende, en eveneens 2VL en 1 NL in Utrecht) .

Zorg dat je scenario ontdekt wordt en stuur het nu alvast in!
Deadline voor inzenden is zondag 24 augustus.


Meer info en de oproep vindt u op onze website

>Filmfestival Ciné Public zoekt filmmakers

Ciné Public is een kortfilmfestival in Cinema Zuid in Antwerpen op zaterdag 14 maart 2015.

Jong en oud, liefhebber, semi-prof of student, iedereen kan een film inzenden.
Het festival toont een selectie van de beste inzendingen aan het grote publiek.

WIN // Prijzengeld ter waarde van € 4000 en andere extra’s.
DEELNEMEN // Inzenden tot en met 16 november 2014

Meer info en de oproep vindt u op onze website

>Poëzie op TAZ

Voor TAZ dat plaatsvindt in de ‘koningin der badsteden’, bedacht David Troch het concept ‘Prinsen & Prinsessen der Poëzie’, opgebouwd rond dichters uit België en Nederland. Voor deAuteurs de gedroomde opvolger van ‘Jonge helden’ dat vorige jaar jonge dichters – in de ruime zin van het woord – een plaats gaf op TAZ.

Om zes literaire avonden op te zetten, verzamelde David twaalf dichters jonger dan veertig die stuk voor stuk genomineerd werden voor een belangrijke poëzieprijs of er één toegekend kregen. Zes Vlamingen, zes Nederlanders. Zes vrouwen, zes mannen. Kan het evenwichtiger?

Bekijk het programma van 'Prinsen en Prinsessen der Poëzie' op onze website

>Uitreiking ‘deAuteursprijs’ 2013 & voorstelling Literatuurluik TAZ 2014

Maandag 16 juni nodigde deAuteurs leden en sympathisanten uit in de gezellige zaal in de nok van het Poêziecentrum in Gent (waarvoor dank aan de equipe van het Poëziecentrum) voor de uitreiking van de ‘deAuteursprijs’ 2013 en de voorstelling van het Literatuurluik van TAZ 2014.

Lees het artikel en bekijk de foto's op onze website

>Nieuwe auteurswet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Op 12 juni 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad de nieuwe auteurswet of voluit ‘de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, “Intellectuele eigendom” in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek’.
De nieuwe auteurswet zal in werking treden op 1 januari 2015, tenzij een Koninklijk Besluit voor bepaalde artikels een andere datum van inwerkingtreding bepaalt. In totaal moeten 35 uitvoeringsbesluiten worden opgesteld.

deAuteurs heeft de totstandkoming van deze nieuwe auteurswet intensief opgevolgd
en regelmatig suggesties gedaan ter verbetering van bepaalde artikels.

De link naar de wet vindt u op onze website

>Kopierechten (reprografierechten) 2013: geef nu uw werken aan!

De uiterste datum om uw aangifte voor de kopierechten (reprografierechten)
voor het jaar 2013 af te ronden is 17 juli 2014.
Wij nodigen u vriendelijk uit om uw aangifte te vervolledigen mocht dit nog niet zijn gebeurd.

Welke werken komen in aanmerking? Nieuwe werken t.e.m. 2013, werken die u
eerder nog niet hebt aangeven en heruitgaven.
Kopierechten (reprografierechten) vormen de vergoeding aan de auteur voor het kopiëren
van beschermde, uitgegeven of verspreide werken op papieren of analoge dragers voor privégebruik.

De verdeling van de kopierechten (reprografierechten) zal op het einde van dit jaar gebeuren.

Hoe gaat u tewerk?
U kan uw werken aangeven via de online aangiftemodule
op www.deauteurs.be/ledentoegang.
Inloggen doet u met uw persoonlijke deAuteurscode en paswoord.

Nieuw werk aangeven:
Klik bovenaan op 'Werken aangeven' en vervolgens rechts op 'Nieuwe aangifte'
• Het eerste deel gaat over het werk (categorie, oorspronkelijkheid, verdeling van rechten,…),
• het tweede luik betreft de exploitatie(s) (uitgave, lezing, uitzending, divulgatie,…).


Nieuwe exploitaties (heruitgave,... ) toevoegen aan reeds aangegeven werken:
• Hiervoor moet u via het tabblad 'Verstuurd' , klik daar op '+Exploitatie'

Volgende gegevens mogen niet ontbreken:
• titel van uw werk
• eventueel titel van het tijdschrift
• jaar van uitgave of verspreiding
• oplage in België
• aantal pagina’s
• uitgever(s)

U kunt ons ook een gedetailleerde lijst met bovenvermelde gegevens bezorgen via
e-mail documentatie@deauteurs.be
of per post: deAuteurs, Koninklijke Prinsstraat 87, 1050 Brussel.
Wij voeren ze voor u in onze databank in.


U heeft vragen?
Auteursdienst via 02 551 03 45 - auteursdienst@deauteurs.be
Documentatiedienst via 02 551 03 57 - documentatie@deauteurs.be

Meer info over kopierechten (reprografierechten) vindt u op
de site van deAuteurs: reprografie
en op www.reprobel.be


Verdere info vindt u op onze website www.deauteurs.be.
U kunt ons ook volgen (en liken!) op facebook

Gelieve hier te klikken, indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.