Nyt fra DUN

CALL FOR PAPERS

DUT 20: Kvalitet i universitetsundervisningen – forskningsbasering, praksisrelevans og strategisk indsats

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT) indkalder hermed bidrag til tidsskriftets 20. udgave. Temaet Kvalitet i universitetsundervisningen – forskningsbasering, praksisrelevans og strategisk indsats er også temaet for den kommende DUN Konference, og bidrag i form af forsknings- og formidlingsartikler modtages gerne. Også bidrag uden for tema er velkomne.

Nærmere beskrivelse af temaet:

I oktober 2013 nedsatte regeringen Kvalitetsudvalget med det formål at højne den faglige kvalitet. I Udvalgets kommissorium defineredes tre delområder, der skulle have opmærksomhed:

1) højere kvalitet i undervisningsforløb, så alle studerende ”… udfordres til at nå deres højeste potentiale”,

2) ændring af ”… fokus fra sidste eksamen til første job, så (a) flere får job i den private sektor, og (b) alle studerende tilegner sig kompetencer, der kan omsættes i relevant beskæftigelse

3) bedre overensstemmelse mellem fagene, ”… så der undgås overlap i uddannelsessystemet, spildtid og dobbeltuddannelse”.

Siden da har udvalget udgivet to rapporter. Derfor dedikerer vi næste nummer af DUT (nr. 20) til artikler, der undersøger og diskuterer kvalitet i universitetsuddannelse og universitetsundervisning, teoretisk såvel som empirisk.

Læs den fulde CfP

Temanummeret udkommer i foråret 2016, og deadline for indsendelse af artikler er den 28. august 2015.

Artikler uploades i DUTs artikelsystem her: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/dut/about/submissions.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk, DUN, (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1200 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af medlemsinstitutionerne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:
- Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, DUT, videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift
- Den årlige DUN Konference
- Universitetspædagogiske netværk om undervisning, vejledning m.m.

Nyheder og spørgsmål vedrørende DUN, aktiviteter mm. kan sendes til DUN-sekretariatet, dun@dun-net.dk.

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse dun@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 26. januar 2015 Dansk Universitetspædagogisk Netværk