Nyt fra DUN

OVERSKRIFTER I NYHEDSBREVET

Første møde i SIG om Førsteårspædagogik ●●● Konference:  Evaluering og anerkendelse i undervisning: Andre veje  ●●●  "Opgave- og skrivevejledning i klynger" af Hanne Nexø Jensen 

________________________________________________________________________

ARRANGEMENT 

Første møde i SIG om Førsteårspædagogik

Den 29. juni 2015 kl. 11-15

Pædagogisk Center Samfundsvidenskab, KU

Du kan stadig nå at være med til at starte den nye Special Interest Group om førsteårspædagogik. Kom og giv dit bidrag til fokus, særligt interessante problemstillinger og mødestrukturer.

Vi skal dele vores interesser og erfaringer, samle og skabe viden, som kan bruges konkret. På det første møde vil vi både diskutere sagen og rammerne for SIG’en med følgende overskrifter:

  • Præsentation af os selv: Hvad er din interesse i førsteårspædagogik?
  • Vigtige pointer om førsteårspædagogik – så vi kan komme i gang med faglig sparing.
  • Hvad er vores interesse i at være med i en (fast) SIG? Brainstorm om udfordringer, interessenter, fokus og kerneområder.
  • SIG’ens struktur – hvordan mødes vi, hvor og hvor meget?
  • Eventuelle bidrag fra deltagere.

Interesserede bedes skrive til SIG'ens kontaktperson Julie Marie Isager på jis@samf.ku.dk

Læs mere om SIG'en

 

Konference: Evaluering og anerkendelse i undervisning: Andre veje

Den 24. september 2015 kl. 9.30-15

Lokalet Comenius, Syddansk Universitet, Campus Odense

Nordic Chapter of Europortfolio præsenterer tre forskere, som på hver sin måde arbejder med ikke-traditionelle måder at anerkende studerendes kompetencer:

-      Ilona Buchem, Beuth Technische Hochschule, Berlin
-      Janet Strivens, The Centre for Recording Achievement, UK
-      Donna Hurford, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU

Deadline for tilmelding: 17. september 2015

Læs mere

Tilmelding

________________________________________________________________________

PUBLIKATION

"Opgave- og skrivevejledning i klynger" af Hanne Nexø Jensen

Opgave- og skrivevejledning i klynger

Bogen er en guide til  undervisere og vejledere, der har studerende, som over en længere periode skriver en større skriftlig opgave, såsom BA-projekt eller speciale.

Bogen gennemgår et undervisnings- og vejledningsforløb, hvor de studerende er aktive undervejs, og hvor alles opgave adresseres hver mødegang. Den indeholder konkrete eksempler på skemaer, øvelser og tjeklister, der bidrager til en systematisering af undervisningen og fremmer aktiv deltagelse, procesforståelse og de studerendes læring.

Læs mere

_______________________________________________________________________

FÅ DINE NYHEDER UD TIL MERE END 1000 MEDLEMMER I DUN

Brug DUN’s nyhedsbrev til at dele relevante nyheder og arrangementer med dine DUN-kolleger

Hvad sker der lige nu i dit pædagogiske center? Er der nyt fra din netværksgruppe? Er der et universitetspædagogisk arrangement, du gerne vil fortælle DUN-medlemmerne om? Har du fundet en interessant artikel eller udsendelse, der er et must for andre DUN-medlemmer? Hvad er der af nyheder på dit universitet?

Det eneste, du skal gøre, er at sende en mail med indholdet til dun@dun-net.dk

Dansk Universitetspædagogisk Netværk, DUN, (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1200 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af medlemsinstitutionerne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:
- Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, DUT, videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift
- Den årlige DUN Konference
- Universitetspædagogiske netværk om undervisning, vejledning m.m.

Nyheder og spørgsmål vedrørende DUN, aktiviteter mm. kan sendes til DUN-sekretariatet, dun@dun-net.dk.

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse dun@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 26. maj 2015 Dansk Universitetspædagogisk Netværk