U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: Juni 2016

16 juli: Publieksdag Internationaal Congres Depressies & Bipolaire Stoornissen

Van 13 t/m 16 juli 2016 is in Amsterdam het internationale ISBD-ISAD congres getiteld ‘Challenging Moods’. Het is wereldwijd het belangrijkste en grootste congres over stemmingsstoornissen, De (VMDB en Depressie Vereniging zijn als Nederlandse patiëntenverenigingen intensief betrokken bij de organisatie. Op zaterdag 16 juli is er speciaal voor patiënten, hun naasten, en andere geïnteresseerden, op de zgn. Advocacy Day een publieksprogramma samengesteld o.a. gericht op informatie over stemmingsstoornissen, het doorbreken van stigma, en bevorderen van zelfmanagement door patiënten en behandelaren.

Zie website VMDB voor informatie over het programma en hoe je je kunt inschrijven.

De inschrijving is verlengd tot 5 juli 2016.

17 september: Landelijke Dag VMDB over werk

Zaterdag 17 september vindt de Landelijk Dag in Den Bosch plaats. Het thema is werk. Het ochtendprogramma bestaat o.a uit een lezing van professor Jaap van Weeghel, hoogleraar Rehabllitatie en Participatie, over de toeleiding van mensen met een ernstig psychische aandoening naar de arbeidsmarkt. In het middagprogramma komt het UWV aan bod: een arbeidsdeskundige en een verzekeringsarts spreken over wat het UWV kan doen voor arbeidsparticipatie. Voor het hele programma: kijk op facebook/VMDB of website/VMDB.

Huisartsen behandelen meer patiënten met psychische klachten

Huisartsen hebben de afgelopen jaren meer patiënten met psychische klachten behandeld. Tegelijk daalde het aantal patiënten in de gespecialiseerde ggz. Het is nog niet duidelijk of dit betekent of er sprake is van een daadwerkelijke verschuiving van patiënten naar de huisarts, stelt de Nederlandse Zorgautoriteit in haar marktscan over de ggz. De NZa doet nader onderzoek naar de patiëntenstromen in de ggz. www.nza.nl

'Psychiatrische patiënt verblijft onnodig in zorginstelling'

Duizenden mensen met psychiatrische problemen belanden onnodig in een behandelziekenhuis of verblijven daar te lang. Dit is het gevolg van een gebrek aan betaalbare sociale huisvesting of 'beschermde' woningen voor mensen die niet zelfstandig kunnen leven als gevolg van de psychiatrische stoornis. www.skipr.nl

Patiëntenkoepels onderzoeken privacy in de zorg

Wat doen zorgverleners met uw patiëntgegevens en wat vindt u daarvan? Die vraag stellen Patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz de komende weken aan hun leden en aan iedereen die er iets van wil zeggen. Ze willen zo zicht krijgen op hoe het is gesteld met de privacy van patiënten in de zorg. www.npcf.nl

Terugkeer naar werk

Werk is een essentieel onderdeel van het bestaan. Werk bevordert sociale contacten, genereert zingeving en dagbesteding, zorgt voor inkomen.
Dat geldt voor iedereen, dus ook voor mensen met psychische problemen. Binnen de GGZ begint dat besef de laatste decennia vaste voet aan de grond
te krijgen. De aandacht voor werk als onderdeel van therapie neemt dan ook toe. Overheidsinstanties zijn er mee bezig, getuige een campagne als ‘collega’s met karakter’. www.ggztotaal.nl

Meer humor in de GGZ!?

Bij psychiatrie denk je niet gelijk aan humor. Eerder denk je aan de klinische spreekkamer van de psychiater, inclusief een doosje tissues. Over de combinatie van GGZ en humor blijkt nog niet veel bekend. Reden voor het online platform Ervaringswijzer om dit onderwerp op te pakken! De redactie laat ervaringsdeskundige experts aan het woord over de vraag: kan humor bijdragen aan herstel bij psychische klachten? Het antwoord is ja! www.participatieenherstel.nl

Infinitely Polar Bear (2014) *** Blu-ray recensie

De dramady Infinitely Polar Bear (2014) ging in première op het Sundance Festival in 2014 en kreeg in 2015 in enkele landen (waaronder Nederland en Frankrijk) een bioscooprelease. In België werd deze sympathieke film niet vertoond op het grote scherm maar nu is hij wel te verkrijgen op dvd. En dit is een medium dat Infinitely Polar Bear veel beter zal liggen. Deze film moet het immers vooral hebben van zijn charme, warmte en sympathie. Dingen die je niet meteen gaat zoeken in een bioscoopzaal, maar wel thuis in de zetel onder een knus dekentje. defilmblog.be

Psychiatrisch ziekenhuis tussen twee vuren: wie is hier krankzinnig? GGZ in 2e Wereldoorlog

BAM! Met donderend geraas ontploft een granaat midden in een ziekenzaal in het psychiatrisch ziekenhuis. Twee patiënten zijn onmiddellijk dood
en er zijn nogal wat gewonden. Gegil, paniek. Verpleegsters sturen zo goed en zo kwaad als het kan iedereen naar de achterkant van het pand en dan naar beneden, de kelder. Makkelijk gaat dat niet, want het ziekenhuis is ontzettend overbevolkt en de gevechten gaan inmiddels door. Voortdurend slaan granaten links en rechts van het ziekenhuisgebouw in. Is dit Aleppo in Syrië in 2016? Nee, dit is Nederland: psychiatrische kliniek Groot Graffel in Warnsveld, april 1945. www.ggztotaal.nl

"Innovaties eHealth blijken vooral succesvol als verlengstuk”

Hoewel niet alle toepassingen de belofte waarmaken, ligt er een mooie toekomst voor eHealth in het verschiet volgens de drie deskundigen op dit gebied die wij spraken. De mogelijkheden zijn dankzij de opkomst van mobiele devices bijna eindeloos. Zeker als ontwikkelaars vaker aan patiënten vragen wat zij nodig hebben en zorgprofessionals beseffen dat hun rol als behandelaar verandert, maar niet verdwijnt. www.ggztotaal.nl

Autisme ervaren met een virtual reality-app

Autisme hebben, is niet eenvoudig. Maar voor de meeste mensen is het niet voor te stellen hoe het is om de wereld te ervaren als je hier last van hebt. Zo kunnen de geluiden van het alledaagse leven die je vaak niet eens opmerkt voor mensen met autisme overweldigend zijn. Nieuwsgierig hoe dat is? Dat kun je nu ontdekken met een speciale app. www.ggznieuws.nl

E-Book "De POWER Patiënt"

Het boek De POWER Patiënt helpt patiënten om een actieve rol te spelen in hun eigen zorgtraject, van begin tot eind. Na het lezen van dit boek weet je dat Powerpatiënten sneller beter zijn, de behandeling krijgen die het beste bij ze past en minder last hebben van bij-effecten van die behandeling. www.powerpatient.nl

VMDB forums VMDB facebook VMDB twitter