U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: juli 2013

Word vrijwilliger bij de VMDB!

Heb je interesse om de VMDB te helpen bij het realiseren van haar doelstellingen? Heb je tijd en energie over om vrijwilliger te worden? Er zijn diverse vacatures. Klik hier voor meer informatie over het vrijwilligerswerk en de vacaturekrant.

 

Oproep Stigma en Werk

Voor Stigma en Werk zoeken we mensen met een psychische aandoening die werkzaam zijn bij grote(re) bedrijven en organisaties. Met het project willen we de bespreekbaarheid van psychische klachten op het werk vergroten en ondersteuning bieden aan werknemers en werkgevers die zich hiervoor inzetten.
Ben jij zo’n werknemer met een psychische aandoening die daar op het werk open over is of wil worden? Kijk op samensterktegenstigma.nl voor meer informatie.

CBS onderzoek: 1,5 miljoen behandeltrajecten

In 2010 zijn er bijna 1,5 miljoen behandeltrajecten uitgevoerd vanuit de specialistische geestelijke gezondheidszorg. Hiervan richtte 17 procent zich op stemmingsstoornissen, zoals depressie en bipolaire stoornissen. Een even zo groot deel was gericht op stoornissen die meestal in de kindertijd worden gediagnosticeerd, zoals ADHD en ontwikkelingsstoornissen zoals autisme. Zie: www.cbs.nl

Alzheimer-pil verbetert cognitie bipolaire stoornis

Onderzoekers hebben ontdekt dat het medicijn memantine cognitieve problemen bij bipolaire patiënten kan verminderen. Memantine wordt gebruikt in de behandeling van de Ziekte van Alzheimer. www.tweepolig.nl

Boek "Noten gekraakt"

Mirtel groeide op met een chronisch zieke vader en een moeder die buiten het huwelijk nog een liefdesrelatie had. Haar broer kreeg schizofrenie en pleegde uiteindelijk zelfmoord. Haar partner ontwikkelde een angststoornis. Tijdens een burn-out kwam Mirtel erachter dat ze, ondanks schijnbaar bewust gemaakte keuzes, leefde naar (veronderstelde) verwachtingen van haarzelf en anderen.  In 'Noten gekraakt- leven als een zondagskind', beschrijft Mirtel haar weg naar een gelukkig leven. Ze wil laten zien dat geluk niet afhangt van de wereld om je heen, een leven zonder pijn, succes of grootse ervaringen. Volgens Mirtel start licht leven bij jezelf. Tevens hoopt ze met dit boek het taboe rondom psychische ziekten en 'anders-zijn' te doorbreken. 

SIRE Campagne tegen stigma

SIRE draait met haar nieuwste campagne de rollen om: de Stichting lanceert een hulplijn voor mensen zónder psychische ziekte. Hier kunnen familie, collega's of vrienden van hen die aan een psychische aandoening lijden vragen stellen over hoe zij het beste met deze situatie kunnen omgaan.

In dit artikel zijn enkele achtergronden over deze campagne te lezen. www.platformggz.nl

Boek "Onttovering van de waanzin"

In dit boek wordt verteld hoe tussen 1560 en 1700 in West-Europa werd gedacht over de werking van de menselijke geest en over waanzin in het bijzonder. In de zestiende eeuw werd waanzin veroorzaakt door duivels en demonen, of door organen of sappen uit het lichaam, in 1700 was het een geestesziekte. De moderne psychologie ontstond in de tijd van de ondergang van het magisch universum en de opkomst van de moderne wetenschap. Met voorbeelden van duiveluitdrijvingen en autobiografische verslagen van waanzinnigen zelf, traceert Marius Engelbrecht deze ontwikkeling. www.uitgeverijathenaeum.nl

Iedereen Veilig?

Veilig met medicijnen omgaan, meer zelfmanagement in de zorg en meer zeggenschap voor cliëntenraden en familieraden in ggz-instellingen. Dat zijn belangrijke thema's, vindt het Landelijk Platform GGz. Samen met GGZ Nederland hebben we vanuit het patiëntveiligheids-programma diverse brochures en handreikingen ontwikkeld waar cliënten en familie concreet mee aan de slag kunnen om de (patiënt)veiligheid in de zorg te verbeteren. www.platformggz.nl

Boek "Zo praat je met een arts"

Iedereen komt wel eens uit de spreekkamer van de arts met een onbestemd gevoel: Vergeten (door) te vragen, niet goed geïnformeerd. De negatieve ervaringen van mensen over gesprekken met hun arts of specialist zijn legio.  Jessie Gordon bedacht hier een oplossing voor: de P(atiënten) A(ctie) C(ommunicatie)-kaart. Daarmee ga je voorbereid het gesprek in en optimaal geïnformeerd de spreekkamer uit. www.kosmosuitgevers.nl

Groei zorguitgaven verder teruggeschroefd

Minister Edith Schippers (VWS) heeft onderhandelingsresultaten bereikt met ziekenhuizen, medisch specialisten, GGZ, huisartsen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Deze komen erop neer dat het groeipercentage van de zorguitgaven verder wordt teruggebracht: naar 1,5% in 2014 en 1% per jaar van 2015 tot en met 2017. Dit levert een extra besparing op van ongeveer 1 miljard euro. Wat dit voor de GGZ betekent? Zie: www.ggznieuws.nl.

VMDB hyves VMDB facebook VMDB twitter