U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: Maart 2015

Kijk eens op website Ervaringrijk.nl

Ervaringrijk.nl is een nieuwe website waar je ervaringen kunt lezen van mensen met een bepaalde chronische aandoening. De VMDB is een van de initiatiefnemers. Mensen met de bipolaire stoornis vertellen hoe zij daar in het dagelijks leven mee omgaan. Er zijn inmiddels 175 ervaringen verzameld over diverse onderwerpen. Alle ervaringen bieden perspectief of dragen oplossingen aan waar anderen iets aan kunnen hebben. Voor meer achtergrondinformatie: www.vmdb.nl.

Regiobijeenkomst VMDB Noord-Holland / Flevoland

Zaterdag 28 maart regiobijeenkomst VMDB Noorrd-Holland / Flevoland ‘Jij en je behandelaar'. De beschikbare tijd die de psychiater voor je heeft, is helaas vaak beperkt. Het is dus zaak om deze tijd zo optimaal mogelijk te benutten. Maar hoe doe je dat? Hoe bereid je jouw gesprek met de psychiater voor? Hoe zorg je ervoor dat je krijgt wat je nodig hebt? En wat zijn daarbij de (on)mogelijkheden van je behandelaar? Dr. P. F. J. (Raphael) Schulte, psychiater bij Behandelcentrum voor bipolaire stoornissen en A-opleider GGZ Noord Holland Noord, leidt dit thema in en gaat over deze vragen met ons in gesprek.

13.30 uur Zaal open, koffie en thee verkrijgbaar
14.00 uur Welkom door Emmy van den Heuvel
14.10 uur Inleiding door Raphael Schulte
14.30 uur Uitwisseling in subgroepjes aan de hand van bovenstaande vragen
15.15 uur Pauze
15.30 uur In gesprek met Raphael Schulte over wat er in de groepjes naar voren is gekomen. En het is mogelijk om in een rollenspel een gesprek metde behandelaar te oefenen.
16.15 uur Afsluiting

De entree bedraagt 3 euro, inclusief koffie en thee. Graag gepast betalen.

Locatie: Sint Lucas Andreasziekenhuis; Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam (Auditorium 4de etage (middenzaa
l))

Tentoonstelling "Beelden voor de geest" in Dolhuys

Van vijf maart tot half september is ‘Beelden voor de geest’ te zien in het Dolhuys. Een tentoonstelling in de vorm van een interactieve media-installatie met historische videofragmenten die een connectie hebben met geestelijke gezondheidszorg. De fragmenten zijn onderverdeeld in vijftien categorieën, waaronder verstandelijk gehandicapten, ouderen, verslaving, seksualiteit en psychiatrie. ,,Mijn missie is om dit unieke beeldmateriaal over te dragen aan een volgende generatie,’’ aldus conservator Henk Maurits. www.hetdolhuys.nl

Weinig privacy voor patiënten ggz

De privacy van mensen die gebruikmaken van geestelijke gezondheidszorg (GGZ), is vaak minimaal. Patiënten weten niet dat privacygevoelige informatie mogelijk wordt gedeeld met zorgverzekeraars. TROS Radar besteedde hier aandacht aan in haar uitzending van maandag 23 februari jongstleden. www.ggznieuws.nl

UWV en ggz werken amper samen

UWV en ggz-instellingen werken slechts beperkt samen om de arbeidsparticipatie van mensen met psychiatrische stoornissen te bevorderen. Dit ondanks samenwerkingsafspraken die UWV en GGZ Nederland in 2012 hebben gemaakt. Bovendien is onbekend of die samenwerking ertoe leidt dat mensen met een psychiatrische stoornis vaker werk vinden of behouden. www.skipr.nl

Familielid, een ongemakkelijke positie

Familieleden van mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening hebben een groot aantal petten op. Behalve familielid zijn ze co- diagnosticus, zorgverlener, belangenbehartiger en crisismanager. Desondanks heeft het even geduurd voor GGZ-instellingen de noodzaak inzagen om die familieleden bij de behandeling te betrekken. Langzamerhand lijkt daar een omslag in te komen, maar er is nog ruimte voor verbetering. De omslag van oorzaak naar bondgenoot is nog niet helemaal gemaakt. www.ggztotaal.nl

Waarschuwing: combi kruiden en pillen is risico

Het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) raden consumenten die kruidenpreparaten in combinatie met geneesmiddelen gebruiken aan om vóór het gebruik advies in te winnen bij hun arts of apotheker. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bepaalde combinaties van kruidenpreparaten en geneesmiddelen gezondheidsrisico’s kunnen veroorzaken. www.ggznieuws.nl

‘Zelfzorg is even effectief als therapie’

Pim Cuijpers, hoogleraar klinische psychologie aan de VU, is voorloper op het gebied van zelfzorg in de geestelijke gezondheidszorg. Zelfzorg staat daar nog in de kinderschoenen. Terwijl het even effectief is als therapie. Gelukkig maken steeds meer mensen en instellingen gebruik van zelfzorg, aldus Cuijpers. www.ggznieuws.nl

Website Medicijnkosten

De website Medicijnkosten geeft informatie over de vergoeding van geneesmiddelen. U kunt nagaan of geneesmiddelen in het basispakket zitten en hoeveel u eventueel zelf moet bijbetalen. Ook kunt u nagaan of er een vervangend geneesmiddel bestaat zonder bijbetaling. De gegevens op deze website worden maandelijks (aan het begin van iedere maand) geactualiseerd. De website is eigendom van Zorginstituut Nederland.

Brochure – Zorg of ondersteuning vanwege een psychiatrische aandoening

De Rijksoverheid heeft een brochure uitgebracht waarin in een oogopslag te zien is, waar je moet zijn voor verschillende vormen van zorg. www.ggznieuws.nl

Verstoorde slaap?

In de nacht van zaterdag 28 maart op zondag 29 maart gaat de zomertijd in. De klok gaat dan een uur vooruit. Voor mensen met een stemmingsstoornis kan dit ontregelend werken. Lees dit (engelstalige) artikel uit BPhope over zaken die jouw slaap kunnen verstoren en hoe je hier beter mee om kan gaan. 

Doe mee aan onderzoek VU naar ervaringen met leven met bipolaire stoornis

De Vrije Universiteit in Amsterdam is bezig met een onderzoek naar de ervaringen van mensen met een bipolaire stoornis. Waar loop je tegen aan in het dagelijks leven? En welke strategieën heb je om  daar mee om te gaan? In een interview van ongeveer 1 uur zouden we graag hierover willen praten.
Mocht je geïnteresseerd zijn om je ervaringen te delen of graag meer informatie ontvangen dan horen we graag van je. Mail naar eva.maassen@vu.nl of m.w2.visser@student.vu.nl.

Boek "He wanted the moon"

A mid-century doctor's raw, unvarnished account of his own descent into madness, and his daughter's attempt to piece his life back together and make sense of her own. Texas-born and Harvard-educated, Dr. Perry Baird was a rising medical star in the late 1920s and 1930s. Early in his career, ahead of his time, he grew fascinated with identifying the biochemical root of manic depression, just as he began to suffer from it himself. By the time the results of his groundbreaking experiments were published, Dr. Baird had been institutionalized multiple times, his medical license revoked, and his wife and daughters estranged. He later received a lobotomy and died from a consequent seizure, his research incomplete, his achievements unrecognized. www.randomhouse.com

VMDB forums VMDB facebook VMDB twitter