Nyt fra DUN

Konference

Undervisning og erhvervsinnovation - hvordan knækker vi koden?

IDEA Entrepreneurship Centre inviterer i samarbejde med Industriens Fond til en konference om nye metoder i innovations- og kreativitetsundervisningen på de videregående uddannelser.

På konferencen får du lejlighed til at høre erfarne underviseres oplæg om innovationscamps, internships og kreativitetsundervisning, opleve studerende berette om deres erfaringer og deltage i en debat med universitets- og erhvervsledere om, hvordan vi får knækket koden til at få vores undervisning og erhvervsinnovation bundet bedre sammen.

Konferencen henvender sig til undervisere, forskere, studieledere, erhvervsrepræsentanter og andre med interesse for undervisning og erhvervsudvikling.

Radisson Blue H.C. Andersen Hotel, Odense den 13. maj 2014

Tilmeld dig nu - deadline for tilmelding er den 9. maj kl. 12.00

Se et program for konferencen på IDEA’s hjemmeside.

 

TEACH

Ny universitetspædagogisk enhed på Københavns Universitet

TEACH er humanioras universitetspædagogiske center på KU. Centerets aktiviteter henvender sig til både undervisere og studerende.

Centeret tilbyder pædagogisk sparring til udvikling af undervisningsformer, hjælp til strategier for igangsættelse af specialer og meget mere.

Læs mere

 

Tiltrædelsesforelæsning ved professor Lars Ulriksen

Højere, hurtigere, stærkere - Replikker fra naturfagenes uddannelsessociologi til udfordringer og løsninger i universitetsuddannelserne.

Lars Ulriksen er tiltrådt som professor i The Sociology of Science Education ved Institut for Naturfagenes Didaktik den 1. februar 2014. Københavns Universitet er vært ved tiltrædelsesforelæsningen med efterfølgende reception onsdag den 30. april 2014.

Læs mere

 

Konference

Teaching for active learning

Aktiverende undervisning og aktiv læring er det bærende princip for uddannelse på SDU.

Konferencen skal inspirere og formidle viden og erfaringer om, hvordan studerendes læring fremmes i overensstemmelse med de bærende principper for SDU

Konferencen består af to key-note oplæg ved Sue Bloxham og Catherine Bovill samt parallelle sessioner med korte oplæg og workshops. Undervisere fra både universiteter og andre uddannelsesinstitutioner inviteres til at dele deres erfaringer med aktiverende undervisning og aktiv læring under parallelsessionerne. 

Syddansk Universitet den 3. november 2014

Læs mere    Read more

 

Lektorat ledigt

Ved Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet er et lektorat i University Science Education ledigt til besættelse pr. 1. august.

Læs mere

 

Nyheder til næste nyhedsbrev den 5. maj

Sendes til dun@dun-net.dk

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:
- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk

Henvendelser vedrørende dette nyhedsbrev kan ske til DUNs næstformand Lotte Rienecker.

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 15. april 2014 Dansk Universitetspædagogisk Netværk