Nyt fra DUN

DUT (DANSK UNIVERSITETSPÆDAGOGISK TIDSSKRIFT)

Call for Papers

Temanummer af DUT:

Fagenes Videnskabsteori: I går, i dag og i morgen

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift indkalder hermed bidrag til et temanummer med titlen Fagenes Videnskabsteori: I går, i dag og i morgen.

Som optakt til temanummeret afholder Dansk Netværk for Videnskabsteori d. 27. november 2014 et forskningsseminar arrangeret af David Budtz, Hanne Andersen og Tom Børsen, hvor bidragsydere kan præsentere og diskutere artikelideer til temanummeret.

Deadline for indsendelse af artikler er 15. januar 2015.

Læs den fulde CfP

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Konference: Uddannelsesvalg og gennemførelse på universitet

25. november 2014 på Københavns Universitet 

Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, afholder konference om studerendes overgange til især tekniske og naturvidenskabelige universitetsuddannelser på baggrund af forskningsresultater fra det EU-finansierede forskningsprojekt Interest and Recruitment in Science (IRIS). 

Konferencen retter sig især mod uddannelsesplanlæggere, ledere, politikere, undervisere, studerende, forskere og andre med interesse i universitetsuddannelser, men flere af temaerne vil også have bredere interesse. Konferencen vil bestå af oplæg, workshops og debat.

Tilmeldingsfrist til konferencen er 1. november 2014.

Læs mere om konferencen

 

 

PUBLIKATIONER 

Ny rapport: Pædagogisk opkvalificering af undervisere

Danmarks Akkrediteringsinstitution har udgivet en opsamlende analyse af uddannelsesinstitutioners arbejde med at styrke undervisernes undervisningskompetencer.

Rapporten samler viden og erfaringer om uddannelser og uddannelseskvalitet fra tidligere akkrediteringsrapporter og supplerer med interviews af nøglepersoner.

Læs rapporten her

 

Ny håndbog for undervisere på universitetsniveau

Kim Jesper Herrmann og Anna Bager-Elsborg:

Effektiv Holdundervisning

Bogen er en praksisnær guide til nye undervisere på universitetsniveau med udgangspunkt i de seneste 10 års internationale forskning inden for universitetspædagogik.

Bogens omdrejningspunkt er de mange valg, undervisere står overfor som del af deres undervisning. Bogen hjælper med konkrete værktøjer den nye underviser til at planlægge og gennemføre studenterrettet undervisning.

Læs mere, og køb bogen hos forlaget her

 

 

FÅ DINE NYHEDER UD TIL MERE END 1000 MEDLEMMER I DUN

Brug DUN’s nyhedsbrev til at dele relevante nyheder og arrangementer med dine DUN-kolleger

Hvad sker der lige nu i dit pædagogiske center? Er der nyt fra din netværksgruppe? Er der et universitetspædagogisk arrangement, du gerne vil fortælle DUN-medlemmerne om? Har du fundet en interessant artikel eller udsendelse, der er et must for andre DUN-medlemmer? Hvad er der af nyheder på dit universitet? 

Det eneste, du skal gøre, er at sende en mail med indholdet til dun@dun-net.dk.

Næste nyhedsbrev udsendes den 20. oktober.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:
- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk

Henvendelser vedrørende dette nyhedsbrev kan ske til DUNs næstformand Lotte Rienecker.

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 22. september 2014 Dansk Universitetspædagogisk Netværk