Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik dan hier om de online versie te bekijken.
Allevo Zorg- en Dienstverlening
 

mei 2017

Beste relatie,

2016 is voor Allévo een jaar geweest waarin de wijze waarop wij samen met anderen de zorg rond de cliënt organiseren, stevig verankerd is in de organisatie. Lees in ons jaardocument hoe wij inhoudelijk de balans over 2016 opmaken.

In 2017 leggen we de nadruk op persoonsgerichte zorg, houden we administratieve en andere ballast zo veel mogelijk weg bij de ontmoeting tussen cliënt en medewerker in de praktijk van alledag en leggen we de focus op cliënt- en medewerkertevredenheid. 

 

nieuwbouw cornelia

Woon- en leefcomfort als uitgangspunt

Medewerkers, vrijwilligers, cliënten,familieleden en de omwonenden hebben kennis gemaakt met de uitgangspunten voor de nieuwbouw van Cornelia. De manier van wonen en werken sluit aan op de zorg van de toekomst waarbij woon- en leefcomfort van de bewoners voorop staat. We gaan uit van een appartement voor elke bewoner. Mét een eigen voordeur én vanuit ieder appartement toegang tot de ontmoetingsplekken binnen Cornelia, zoals dagbesteding en brasserie. De eerste verdieping wordt het domein van kort verblijf en behandeling. Met studio’s voor mensen die komen revalideren of logeren.

Allévo en de Gemeente Schouwen-Duiveland doen gezamenlijk onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwbouw op een braakliggend terrein aan de Emil Sandströmweg en bijbehorende ‘grondruil’.

 

technologie in de zorg

Beeldbellen en cameratoezicht in de praktijk

In 2016 heeft Allévo in samenwerking met In voor Zorg onderzoek gedaan naar de toepassing van  technologie in de zorg. De ervaringen die opgedaan zijn in de pilots beeldbellen en cameratoezicht zijn gebruikt bij de toepassing van deze technologie.

Onze ervaring is dat beeldbellen vooral zijn waarde bewijst bij begeleiding van cliënten. Dit blijkt ook uit landelijk onderzoek. Daarom zet Allévo beeldbellen nu in bij thuisbegeleiding, waarbij thuisbegeleiders en cliënten op afgesproken tijden via de smartphone beeldbellen. Deze gesprekken kunnen in specefieke gevallen huisbezoeken vervangen.

In de nachtzorg wijkverpleging, is cameratoezicht na afloop van de pilot voortgezet. Omdat toezicht op afstand op afgesproken tijden vooral mantelzorgers van kwetsbare ouderen ondersteunt, wordt bekeken of cameratoezicht daarnaast als particuliere dienst aangeboden kan worden.

 

Meer dan medewerkertevredenheid

Ontwikkelmonitor

Dertien teams binnen Allévo doen vanaf mei mee met een pilot Ontwikkelmonitor.

De monitor is een middel waarmee medewerkers en hun team zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Medewerkers kiezen individueel onderwerpen, waardoor ze inzicht krijgen in wat er goed gaat in hun werk en waar er ruimte is voor verbetering.Ze ontvangen praktische adviezen waar ze direct persoonlijk en in teamverband mee aan de slag kunnen.

Wanneer de pilot aanslaat wordt de Ontwikkelmonitor aan alle medewerkers aangeboden.

 

persoonsgerichte zorg

Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid is een steeds belangrijker meetinstrument. En terecht. Allévo zegt niet voor niets tegen haar cliënten ‘uiteindelijk bent u het die bepaalt wat goede zorg is.’  Allévo brengt de cliënttevredenheid op dit moment in beeld aan de hand van zeven specifieke vragen tijdens elk zorgplangesprek. Deze uitkomsten worden ook door de cliëntenraad gebruikt om mee te denken over het beleid van Allévo.

 

Opleiding

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg

Allévo is een van de initiatiefnemers voor de Zeeuwse Pratijkroute Ouderenzorg, waarbij leerlingen beroeps opleidende leerweg (BOL) hun opleiding op de werkvloer volgen. Inclusief een groot deel van de lessen. De praktijkroute is in ontwikkeling en het is de bedoeling hier in september 2017 mee te starten.

De Zeeuwse praktijkroute ouderenzorg is samenwerkingsverband van Scalda, ViaZorg, Ter Weel, ZorgSaam, WVO Zorg, SVRZ en Allévo.

 

Nieuws

In het kort

  • In april is Allévo een samenwerking met Apetito aangegaan. Dit betekent dat houders van de Allévo kortingskaart koelverse maaltijden aan huis bezorgd kunnen krijgen in ons hele werkgebied.
  • De diëtisten van Allévo zijn gespecialiseerd in een groot aantal onderwerpen. Van diabetes tot FODMAP dieet. Van Emotie-eten tot ondervoeding. Van Sondevoeding tot voedselallergie. Hun cliënten zijn al even divers: kinderen, volwassenen én ouderen. Bekijk de specialisaties van onze diëtisten en 13 verschillende locaties in de Oosterschelderegio waar zij spreekuur houden.
  • Of mensen nu thuis wonen of bij Allévo, alle cliënten moeten op dezelfde wondzorg kunnen rekenen. Allévo inventariseert in 2017 in de organisatie van de wondzorg, past zo nodig verbeteringen toe en stemt de wondzorg intramuraal en extramuraal op elkaar af. 
  • In de achterliggende periode hebben we onderzocht hoe cliënten 'binnenkomen' bij Allévo en hoe dit  proces kan worden verbeterd en van ‘ballast’ ontdaan. Dit heeft geleid tot één voordeur voor alle Allévo cliënten, ongeacht de zorg of dienst die hij of zij nodig heeft. De Omaha-systematiek in het ECD met één zorgplan voor iedere cliënt maakt dit mede mogelijk.
  • In Zierikzee opent 11 mei 2017 het Odensehuis Schouwen-Duiveland officieel. Odensehuis is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie en hun naasten. Allévo is een van de initiatiefnemers voor het Odensehuis Schouwen-Duiveland.

 

U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via www.allevo.nl/nieuwsbrief. Kent u andere mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn? Mail de nieuwsbrief door zodat zij ook een abonnement kunnen nemen.

Heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dat graag.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om u uit te schrijven.