Indien deze nieuwsbrief niet goed op het scherm verschijnt: klik hier
26 maart 2015
Oproep insturen toneelteksten Taalunie Toneelschrijfprijs 2015
Kopierechten (reprografierechten) 2014: aangifte voor 30 juni 2015
Tussenkomst deAuteurs voor het Grondwettelijk Hof
(de)Auteurs in Bologna
Difference day - Europees Gala voor vrijheid van meningsuiting
Algemene Vergadering deAuteurs
Staat van het Boek
Infoloket: 14 april, Antwerpen
>Oproep insturen toneelteksten Taalunie Toneelschrijfprijs 2015

Graag vestigen wij uw aandacht op de mogelijkheid om nieuwe toneelteksten die in het seizoen 2014-2015 (tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015) in première zijn gegaan, in te zenden voor de
Taalunie Toneelschrijfprijs 2015, die mogelijk wordt gemaakt door de Nederlandse Taalunie en ondermeer deAuteurs.

Deadline voor inzending:
15 april 2015 voor teksten die voor 1 maart jl. in première zijn gegaan.
1 juni 2015 voor teksten die vanaf 1 maart jl. in première (zijn) (ge)gaan.

Lees het volledige artikel

>Kopierechten (reprografierechten) 2014: aangifte voor 30 juni 2015

De uiterste datum om uw aangifte voor de kopierechten (reprografierechten)
voor het jaar 2014 af te ronden is 30 juni 2015.
Wij nodigen u vriendelijk uit om uw aangifte te vervolledigen mocht dit nog niet zijn gebeurd.

Welke werken komen in aanmerking?
Nieuwe werken t.e.m. 2014, werken die u eerder nog niet hebt aangeven en heruitgaven.

Lees het volledige artikel

>Tussenkomst deAuteurs voor het Grondwettelijk Hof

Agicoa en BAVP, twee beheersvennootschappen die de belangen van de audiovisuele buitenlandse en Belgische producenten vertegenwoordigen, vragen de annulatie van de artikels rond de billijke vergoeding (art. XI. 212-213 Wetboek Economisch Recht, hierna WER) en het artikel over de kabeldoorgifte (art. XI.225 WER) omdat deze discriminerend zouden zijn.

Lees hier waarom deAuteurs het noodzakelijk acht om tussen te komen
tegen
dit verzoek tot annulatie.

>(de)Auteurs in Bologna

Met Judith Vanistendael en Gerda Dendooven in de raad van bestuur trekt deAuteurs al sinds haar oprichting de kaart van illustraties. Om die reden zijn we dit jaar aanwezig op het festival van Bologna

deAuteurs kijkt ernaar uit om haar leden, auteurs en uitgevers te ontmoeten op de drink die het Vlaams Fonds van de Letteren organiseert op maandag 30 maart om 19.00u in Altro? (Mercato delle Erbe, Via Ugo Bassi, 23-25, 40121 Bologna).

Lees het volledige artikel

>Difference day - Europees Gala voor vrijheid van meningsuiting

In 1993 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 3 mei uitgeroepen tot Werelddag van de Persvrijheid. Elk jaar worden op die manier wereldwijde schendingen van de persvrijheid onder de aandacht gebracht. Die dag staan we ook stil bij het grote belang dat persvrijheid en journalistiek hebben als fundamenten van ons democratisch bestel.

Het Brussels Platform for Journalism, een samenwerkingsverband tussen VUB, ULB en Erasmushogeschool Brussel, organiseert samen met Bozar, de Evens Foundation, iMinds en talrijke andere partners waaronder deAuteurs: Difference Day - Europees Gala voor vrijheid van meningsuiting.

Dit evenement zal voortaan elk jaar plaatsvinden in Brussel, te beginnen op 3 mei 2015. Tal van journalistieke en academische koepels en organisaties, media, Europese en wereldwijde instellingen en stichtingen werken hier aan mee.

Lees het volledige artikel

>Algemene Vergadering deAuteurs

De Algemene Vergadering van deAuteurs vindt dit jaar plaats op 16 juni. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Meer details volgen later.

Lees het volledige artikel

>Staat van het Boek

deAuteurs was op 23 maart aanwezig op de vijfde editie van de Staat van het Boek georganiseerd door het BoekenOverleg. Dit jaar stond de Staat van het Boek in teken van de leesbevordering en leesdiversiteit. Er werd eveneens een link getrokken naar de psychiatrie.

Lees het volledige artikel

>Infoloket: 14 april, Antwerpen

deAuteurs biedt haar leden gratis professioneel en juridisch advies over auteursrecht,
mediarecht, onderhandelingen, fiscaal en sociaal statuut, beurzen, aangiften…
De juridische dienst leest contracten na, stelt modelcontracten ter beschikking, adviseert,
onderhandelt en bemiddelt in geval van conflicten.

Onze infoloketten bieden u de mogelijkheid om al uw praktische, juridische en fiscale vragen
tijdens een persoonlijk onderhoud voor te leggen aan onze medewerkers.

Inschrijven: uiterlijk vrijdag 10 april.
We contacteren u kort nadien om samen het precieze uur van afspraak vast te leggen.
Geef bij uw inschrijving aan welke vragen u heeft
en stuur belangrijke documenten alvast via e-mail door.
Zo kunnen onze medewerkers zich grondig voorbereiden.

Schrijf in

Het volgende infoloket vindt plaats op dinsdag 19 mei
van 14u tot 18u in het Poëziecentrum in Gent.

Verdere info vindt u op onze website www.deauteurs.be.
U kunt ons ook volgen (en liken!) op facebook

Gelieve hier te klikken, indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.
4