Horrelako mezurik jasotzeari utzi nahi badiozu egin klik hemen / Darme de baja porque no quiero recibir más mensajes con éste tipo de contenido.
Webguneko bertsio ikusteko egin klik hemen / Haz click aquí para ver la versión online

ERAIKUNTZA
PROIEKTUAK
HEZIKETA ZIKLOA

Eraikinen diseinuak, eraikuntzak eta mantenuak sekulako eragina du ingurugiroan eta natur-baliabideetan. Honen jabe izanda, Arizmendi Ikastolako Lanbide Heziketak Eraikuntza Proiektuak heziketa zikloa aurkezten dizu.

Etxebizitza EKOLOGIKOA

Certificaciones ENERGÉTICAS

Eraikin OSASUNTSUA

BioCONSTRUCCIÓN

ENERGIA berriztagarriak

Etxebizitza EKOLOGIKOA

Certificaciones ENERGÉTICAS

Eraikin OSASUNTSUA

BioCONSTRUCCIÓN

ENERGIA berriztagarriak

Etxebizitza EKOLOGIKOA

Certificaciones ENERGÉTICAS

Eraikin OSASUNTSUA

BioCONSTRUCCIÓN

ENERGIA berriztagarriak

IRTEERA PROFESIONALAK

SALIDAS PROFESIONALES

Delineatzaile proiektugilea

Delineante proyectista

Maketa birtualetan aditua

Experto en maquetas virtuales

Energia ziurtagirietan laguntzailea

Ayudante en certificaciones energéticas

Eraikuntzen energia eraginkortasuneko teknikaria

Técnico en eficiencia energética de edificaciones

INFORMAZIO GEHIAGO
943 77 20 25

FERIXALEKUA - Otalora Lizentziaduna, 8. 20500 Arrasate Tel. 943 77 20 25 - eraikuntza@arizmendi.ikastola.net

KLAUSULA / CLÁUSULA

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, zure datu pertsonalak INFORMAZIOA fitxategian sartuta daudela eta horren helburuak ikastolari buruzko informazioa eskatzen duten pertsonen kudeaketa eta kexa eta iradokizunak bideratzea direla jakinarazten dizugu. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian aitortu dugu eta datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu. / En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos del 13 de diciembre 15/1999, le informamos que sus datos serán incluidos en el fichero denominado INFORMAZIOA, su finalidad es la gestión de las personas que solicitan información sobre la ikastola y el trámite de quejas y sugerencias. Hemos notificado a la Agencia de Protección de Datos la existencia del fichero y hemos establecido las medidas necesarias para asegurar su confidencialidad.

Fitxategi horien erantzulea ARIZMENDI KOOPERATIBA ELKARTEA bera da eta, horri dagokionez, hala nahi izanez gero, aipatutako Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezu; horretarako Otalora Lizentziaduna 8, 20500 Arrasate helbidera eskaera bat bidali behar duzu NAN edo nortasuna egiaztatzeko beste agiri batekin batera. / El responsable del fichero es ARIZMENDI KOOPERATIBA ELKARTEA y en cumplimento con la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; para ello deberá enviar una solicitud a la siguiente dirección Otalora Lizentziaduna 8, 20500 Arrasate, que deberá ir acompañada del DNI u otro documento que acredite su identidad.