Nyt fra DUN

INDsigt-seminar d. 8. Nov. 2012
Den 8. Nov. er der INDsigt-seminar med Berit Lassesen, Aarhus Universitet, om "Læringsstrategier på de videregående uddannelser". Seminaret tager afsæt i resultaterne fra Berit's ph.d.-afhandling fra juni 2012. Seminaret afholdes på Institut for Naturfagenes Didaktik, Øster Voldgade 3, 1350 Kbh. K. kl. 14:15-16:00. Alle er velkomne. Se mere på www.ind.ku.dk/indsigt.

Ledig stilling på IND
Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) har en stilling opslået, som kunne have interesse for DUN-folk. Der er frist d. 12. Nov. Se linket: 
http://www.ind.ku.dk/Nyheder/2012/konsulentstilling/.

Higher education - higher level learning? January 23th-25th, 2013
Konference om undervisning og læring i videregående uddannelser, som afholdes i Tallinn, Estonia. Vær opmærksom på at fristen for indsendelse af forslag er forlænget til d. 1. Nov. 2012. Se nærmere oplysninger på: 
http://primus.archimedes.ee/conference2013/.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:
- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk

Henvendelser vedrørende dette nyhedsbrev kan ske til DUNs næstformand Lotte Rienecker.

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 24. oktober 2012 Dansk Universitetspædagogisk Netværk