Ingen billeder? Web-version

 

Overskrifter i nyhedsbrevet

  • Kompetenceudvikling for Academic Developers

  • Valg til DUNs bestyrelse: Stiller du op?

  • Konference: Motivation som drivkraft

  • ICED 2016: Bidrag til pre-conference workshop

  • Workshop og forelæsning ved Keith Trigwell

  • Ny bog: Doctoral Supervision. Organization and Dialogue

 
 
 

Kompetenceudvikling for Academic Developers

Af Rie Troelsen
medlem af DUNs bestyrelse

I forbindelse med DUN Konferencen sidste år stod Anne Mette Mørcke og jeg for en session, som vi havde kaldt Kompetenceprofil for Academic Developers. Sessionen omhandlede, hvilke kompetencer der kunne karakterisere den typiske "academic developer". Vi havde regnet med, at ca. 15 personer ville dukke op til denne session. Der kom imidlertid omkring 60 personer.

Det gik op for os, at der er et udtalt behov for at tale om karakteristika ved academic development. At academic developers er gode til at diskutere og reflektere med de universitetsansatte, som de udvikler undervisning sammen med, men for sjældent har mulighed for at diskutere og reflektere med hinanden over de udviklingsprocesser, de understøtter. At man for sjældent stopper op og sætter ord på, hvilke kompetencer det kræver at være academic developer - og derfor også, hvilke kompetencer der rekrutteres ud fra, og hvilke kompetencer man gerne vil udvikle hos sig selv.

Sessionens deltagermæssige succes gav anledning til idéer om et decideret udviklingsarrangement for udviklere - en dag eller et forløb for academic developers, hvor det var feltets egenart og udvikling, der var i fokus.

DUN-bestyrelsen har på sit seneste møde talt om at tage idéerne op. Men vi har brug for input fra jer, academic developers: Er der behov for et nationalt arrangement, hvad skal det indeholde, hvor længe skal det vare, hvornår skal det foregå osv. Skriv til mig med gode idéer og forslag, og lad os se, om vi ikke sammen kan udvikle udviklerne.

Mange hilsner
Rie Troelsen,
riet@sdu.dk

 
 
 

Valg til DUNs bestyrelse: Stiller du op?

Der er valg til DUNs 9 mand store bestyrelse + 2 suppleanter på DUNs generalforsamling d. 18. maj ved DUN Konferencen. To pladser skal besættes af nye medlemmer, og du kan stadig nå at melde dit kandidatur til formand Lars Ulriksen (ulriksen@ind.ku.dk), som skal have besked senest d. 8. maj 2016.

 
 
 

Workshop og forelæsning ved Keith Trigwell

Hvornår: 25. maj 
Hvor: Lunds Universitet og LTH Design Centre, Lund

Lunds Tekniska Högskola ved Lunds Universitet præsenterer en workshop og efterfølgende forelæsning ved professor Keith Trigwell, som netop er blevet æresdoktor ved Lunds Tekniska Högskola (Lunds Universitet).  Keith Trigwell fortæller om den forskning, der har været vejledende for udviklingen af den pædagogiske praksis på Lunds Tekniska Högskola. En praksis, som har haft indflydelse på akademisk udvikling over hele verden. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig til workshoppen.

 
 
 

Konference: Motivation som drivkraft

Hvornår: 27. maj kl. 12.30-16.30
Hvor: Landstingssalen på Christiansborg
Tilmeldingsfrist: 19. maj

Danske Universiteter indbyder til konference om motivation som drivkraft for undervisere og studerende. Konferencen byder blandt andet på politisk samtalesalon med undervisere, inspirationsoplæg om motivation og oplæg om, hvordan feedback kan fungere som motivationsudløser. Konferencen er for politikere, undervisere, studieledere, studerende og andre med interesse for motivation og universitetspædagogik. Det er gratis at deltage.

 
 
 

ICED 2016: Bidrag til pre-conference workshop

Komitteen for ICED 2016 indkalder ansøgninger til en halvdags præ-konferenceworkshop, som afholdes d. 22. november 2016 i Cape Town. Ansøgningerne skal indeholde en beskrivelse af målet, indholdet og udkommet af workshoppen på 250-300 ord. Bidragene er ikke begrænset af konferencens tema. Ansøgningen skal sendes direkte på mail til James Garraway senest d. 25. april 2016.

 
 
 

Ny bog: Doctoral Supervision. Organization and Dialogue

Af Søren S. E. Bengtsen, uddannelsesforsker ved Aarhus Universitet

Forskningsvejledning, herunder ph.d.-vejledning, bygger på en avanceret form for pædagogik, der ofte er usagt både for studerende og deres vejledere. Søren S.E. Bengtsen præsenterer i denne bog den underliggende ph.d.-pædagogik og dens institutionelle kontekst. Bogen udkom i går, d. 2. maj.