Nyt fra DUN

DUN-nyt │ DUN-konferencen og konferencer om e-læring og ph.d.-coaching

DUN-konferencen 11.-12. maj 2010
I sidste nyhedsbrev havde der indsneget sig en forkert dato for konferencen som afholdes d. 11.-12. maj 2010 på CBS.
/konference/dun-konference-2010.aspx 

Konference om e-læring: fra strategi til praksis
E-læringsenheden ved Aarhus Universitet inviterer til konferencen: "Go online! From strategy to reality" torsdag d. 25. marts 2010 på Aarhus Universitet.
Deltagelse er gratis, men der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først til mølle-princippet. Tilmelding senest d. 19. marts 2010.
/arrangementer/go-online---e-laeringskonference-paa-aarhus-universitet.aspx 

Konference om e-læring: juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 
Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC indbyder d. 25 marts til konference om e-læring med fokus på juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer. Konferencen afholdes på UCC i Søborg. Tilmelding senest den 15. marts 2010.
/arrangementer/konference-om-e-laering---professionshoejskolerne-ucc,-uc-syddanmark-og-via-uc-.aspx 

Konference: Ph.d.-coaching - hvad kan coaching som andre metoder ikke kan? 
Formidlingskonference om erfaring med og videreudvikling af coaching på landets universiteter. Konferencen afholdes d. 22 april 2010 på DTU. Deltagelse er gratis og der er plads til 60 deltagere. Efter d. 26 februar 2010 kan du se programmet samt tilmelde dig på:
http://www.sckk.dk/content/arrangementer

Summer School i Irland
I Irland afholdes d. 5.-9. juni 2010 en international Summer School med temaet: "Implementing Bologna in your institution". Målgruppen er politiske beslutningstagere, studieledere, universitetspædagoger og andre involverede i implementering af Bologna på universiteter. Læs mere og tilmeld dig på:
http://www.nairtl.ie/index.php?pageID=27&eventID=77

Projektportalen ITAKA - IT og læring i Akademia
ITAKA-projektet gennemfører casestudier og kortlægning af it-strategierne i de akademiske kontekster. Projektportalen ITAKA er nu tilgængelig som afslutning af Københavns Universitets temapakke-projekter om e-science og e-education. Portalen har mange relevante ressourcer og casestudier som work-in-progress. Se portalen her:
http://pur.mef.ku.dk/itaka/

Video fra DUN-konferencen 2009
De to plenarforedrag af hhv. Mogens Hørder og Ray Land fra DUN-konferencen 2009 er nu begge tilgængelige på video. Se DUNs hjemmeside:
/konference/dun-konference-2009/video.aspx 

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:

- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift (både på papir og på net)
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk
- blog om universitetspædagogik (www.dun-net.dk).
- DUNs formand, Lotte Rienecker, kan kontaktes på rieneck@hum.ku.dk

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 16. februar 2010 Dansk Universitetspædagogisk netværk