Nyt fra DUN

OVERSKRIFTER I NYHEDSBREVET

Ny SIG: Kollegasparring  ●●● RUP responderer på kritik fra Jørgen Søndergaard  ●●● Seminar for erfarne ph.d.-vejledere ●●● Interdisciplinary Teamwork Skills for the 21st Century ●●● ICED Konference i Cape Town i november 2016  ●●● Coursera-kursus om læring på universitets - og collegeniveau ●●●  Call for Papers: Særudgave af IJAD i 2016  ●●● Call for Abstracts: Konference - Teaching for Active Learning (TAL2015) på SDU ●●● Ekstern censor søges

_________________________________________________________________________

NETVÆRK 

Ny SIG: Kollegasparring 

Denne nye netværksgruppe har til formål at skabe nye indsigter om kollegial sparring og videndeling. Mange universitetsansatte er i berøring med dette felt, så i denne SIG arbejdes der med at undersøge, hvad tidligere erfaringer har været, hvad den nyeste forskning viser, og hvordan det praktiseres i dag. Netværksgruppen er et forum, hvor der kan debatteres muligheder og barrierer ved kolligial sparring samt gøde jorden for samarbejde om kolligial sparring på tværs af universiteterne.

Læs mere her

 

PUBLIKATIONER

RUP responderer på kritik fra Jørgen Søndergaard

Jørgen Søndergaard (formand for Kvalitetsudvalget) rettede i et debatindlæg i Politiken den 29. januas 2015 en kritik mod universiteterne for ikke at prioritere pædagogisk opkvalificering af undervisere. I et indlæg i Politiken den 5. februar 2015 svarer Rektorkollegiets Udvalg for Uddannelsespolitik (RUP) igen på kritikken. Her forklarer RUP bl.a., hvordan universiteterne målrettet beskæftiger sig med pædagogik og didaktik og argumenterer samtidig for, hvorfor høj undervisningskvalitet hænger sammen med høj forskningskvalitet.

Læs debatindlægget

RUP blev stiftet i efteråret 2014 og er et udvalg under Danske Universiteter. Udvalgets opgave er bl.a. at afklare universitetssektorens holdninger til universitetsuddannelsernes udvikling. 

Læs mere om RUP

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Seminar for erfarne ph.d.-vejledere

Få opdateret din viden, nye redskaber til at optimere din rolle som ph.d.-vejleder og rig mulighed for erfaringsudveksling med ligesindede. Vi arbejder med vejledningsstrategier og -metoder, refleksion over egen praksis og fleksibilitet i rollen som vejleder.

Den 15. - 16. juni 2015 

Munkebjerg Hotel ved Vejle.

Deadlline for tilmelding: 8. april 2015

Tilmelding

Læs mere 

 

Interdisciplinary Teamwork Skills for the 21st Century

Konferencens tema: Konferencen handler om samarbejde i tværfaglige miljøer som grundlag for nytænkning og innovation. Konferencen henvender sig både til virksomheder, der ønsker mere innovation i arbejdslivet og universiteter, der vil styrke unges evne til at samarbejde på tværs af fagområder og tænke nyt. På konferencen vil det blive diskuteret, hvordan det kan lykkes at udvikle og bruge disse kompetencer, samt hvem der har ansvaret for, at fremtidens arbejdskraft har evnen til at samarbejde og innovere – er det universiteterne eller arbejdspladserne?

Den 3. – 4. juni 2015

Trondheim, Norge

Mere info og tilmelding 

 

ICED Konference i Cape Town i november 2016

Den næste ICED konference vil blive afholdt i Cape Town af Higher Education Learning and Teaching Association of Southern Africa (HELTASA)

Konferencens tema: Etik, omhun og kvalitet i uddannelsesudviklingen

Den 20. - 21. november vil være for ICED Council.

Den 22. november vil der være workshops.

Den 23. - 25. november 2016 vil konferencen foregå.

Cape Town, Sydafrika

Læs mere her

 

ONLINE KURSUS

Coursera-kursus om læring på universitets- og collegeniveau

Coursera-kurset “Learning How to Learn: Powerful Mental Tools to Help you Master Tough Subjects” fra University of San Diego, Californien kan anbefales for både indhold (som er en kognitiv-neurofysiologisk læringsforståelse)  som interessant form. Kurset kan tages “Go at your own pace”, og man kan starte når som helst.

Læs mere her

 

CALLS FOR ABSTRACTS

Call for Abstracts: Konference - Teaching for Active Learning (TAL2015) på SDU

Brænder du for at dele dine gode eksempler på aktiverende undervisningsforløb? Så er det tid til at indsende dit bidrag til SDUs årlige konference - TAL2015.

Hovedtemaet for konferencen er Teaching for Active Learning med følgende 4 undertemaer:

  • Metode: Eksempler på aktiverende undervisningsforløb på store eller mindre hold, analogt eller digitalt, i timerne eller mellem timerne

  • Målgruppe: Eksempler på aktiverende undervisningsforløb som specifikt forholder sig til de studerendes læringsforudsætninger, herunder fx internationalisering, multikulturalitet eller studiefremmedhed

  • Evaluering: Eksempler på relationen mellem aktiverende undervisning og prøveformer (formative som summative)/feedback/undervisningsevaluering

  • Særligt fokus - Læringsrum: Eksempler på relationen mellem aktiverende undervisning og det virtuelle/fysiske læringsrum, herunder design, anvendelse og evaluering af læringsrum

Deadline for indsendelse: Den 8. juni 2015.

Call til konference og tilmelding

 

JOBOPSLAG

Ekstern censor søges

SDU søger en ekstern censor til eksamen i Idræt, Innovation & Entreprenørskab torsdag den 25. juni og fredag den 26. juni 2015.

Læs mere om faget

Prøven er en mundtlig eksamen på baggrund af en gruppeopgave.

Censor må gerne have teoretisk og praksis- viden inden for IE-området, men behøver ikke have en særlig viden om idræt, bevægelse, sundhed og krop.

Er du interesseret, kan du kontakte studieadjunkt på Institut for Idræt og Biomekanik, Mads Hovgaard, på mail mhovgaard@health.sdu.dk eller telefon 65 50 44 92.

 

FÅ DINE NYHEDER UD TIL MERE END 1000 MEDLEMMER I DUN

Brug DUN’s nyhedsbrev til at dele relevante nyheder og arrangementer med dine DUN-kolleger

Hvad sker der lige nu i dit pædagogiske center? Er der nyt fra din netværksgruppe? Er der et universitetspædagogisk arrangement, du gerne vil fortælle DUN-medlemmerne om? Har du fundet en interessant artikel eller udsendelse, der er et must for andre DUN-medlemmer? Hvad er der af nyheder på dit universitet?

Det eneste, du skal gøre, er at sende en mail med indholdet til dun@dun-net.dk.

Næste nyhedsbrev udsendes den 9. april.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk, DUN, (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1200 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af medlemsinstitutionerne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:
- Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, DUT, videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift
- Den årlige DUN Konference
- Universitetspædagogiske netværk om undervisning, vejledning m.m.

Nyheder og spørgsmål vedrørende DUN, aktiviteter mm. kan sendes til DUN-sekretariatet, dun@dun-net.dk.

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse dun@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 26. februar 2015 Dansk Universitetspædagogisk Netværk