U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: September 2015

Zorginstellingen en privacy wetgeving

Zorginstellingen in Nederland zijn grootverwerkers van privacygevoelige gegevens, maar de meerderheid geeft aan niet bekend te zijn met relevante (nieuwe) wet- en regelgeving. Ook lopen zorgorganisaties risico’s omdat informatiebeveiliging nog te vaak niet de kerntaak is van bestuurders of directie (51%) en niet of onvoldoende informatiebeveiligingsbeleid doorgevoerd is (56%). Dit blijkt uit een enquête van BDO onder 55 zorginstellingen. De borging van informatiebeveiliging, de toenemende regeldruk vanuit de overheid en de geringe voorbereiding op de nieuwe wet- en www.ggznieuws.nl

Belgische anti-stigma campagne

“Doe eens goed gek.” Zo heet de Belgische voorlichtingscampagne die deze week is gelanceerd en die het vertekende beeld en de negatieve vooroordelen moet doorbreken die bestaan over mensen met een psychotische aandoening, zo meldt deredactie.be “Vooroordelen leiden tot een glazen plafond”, zegt psychiater Jeroen Kleinen van het Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus. “Wanneer je eenmaal het label psychosegevoeligheid hebt gekregen, worden veel zaken onbereikbaar. Niet omdat ze onmogelijk zijn, maar omdat je de kans niet meer krijgt.” www.ggznieuws.nl

Koffie zorgt ervoor dat je biologische klok vertraagt

Koffie zorgt ervoor dat je biologische klok vertraagt. Zo zorgt een dubbele espresso ervoor dat je 40 minuten later wil slapen.
Het drinken van koffie voor het slapen gaan, leek voor de meeste mensen waarschijnlijk al geen goed idee. De cafeïne in koffie zorgt er namelijk voor dat je concentratie verhoogt en geeft daarnaast een gevoel van verhoogde energie. Ideaal voor in de ochtend, maar niet bepaald als je wil slapen. Onderzoekers van de University of Colorado hebben nu ook wetenschappelijk bewijs hoe het bruine vloeibare goedje je wakker houdt. Zo vertraagt je biologische klok met 40 minuten van een dubbele espresso. npowetenschap.nl

Hulpteam voor verdwaalde psychiatrische patiënt

Te veel gemeenten lukt het niet om mensen met ernstige psychische problemen de hulp te leveren die zij nodig hebben. Daarom gaat een team van het Landelijk Platform GGz, de koepel van patiëntenorganisaties, gemeenten vanaf morgen bijstaan. Het ministerie van Volksgezondheid betaalt deze zogenoemde taskforce. In het NOS journaal van 14 september is hier aandacht aan besteed. nos.nl

ZIEN! Depressie vastgelegd in heftige zelfportretten

Toen bij de 21-jarige fotograaf Edward Honaker twee jaar geleden een depressie werd vastgesteld, begon hij vrijwel meteen met het maken van een reeks zelfportretten waarin hij zijn depressie vastlegt. Voor hem is dit de manier om er mee om te gaan en andere mensen die in hetzelfde schuitje zitten aan te moedigen. www.ggznieuws.nl

Ad Kerkhof over suicïdepreventie

Ad Kerkhof is expert op het gebied van suïcidepreventie en piekeren. Hij begeleidt nabestaanden bij de rouwverwerking om mensen die zichzelf gedood hebben. Ook adviseert hij ProRail, de NS, ministeries en GGZ instellingen over hoe zij om kunnen gaan met mensen met een doodswens.In De Kennis van Nu spreekt Coen Verbraak met Ad Kerkhof, psychotherapeut en hoogleraar suïcidepreventie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. npowetenschap.nl

Boek “99keerandersdanjedenkt” nu verkrijgbaar

Het boek “99keerandersdanjedenkt” is nu o.a. te bestellen bij Samen Sterk zonder Stigma (SSzS). De ambassadeurs van SSzS voerden meer dan 100 koffiegesprekken: met politici, medici, sporters, acteurs, zangers, juristen en andere inspirerende en invloedrijke Nederlanders. De journalist  Paul Custers was bij elk gesprek aanwezig en beschreef 99 verhalen vanuit zijn perspectief. De gesprekken gaan over vooroordelen, onwetendheid, bekendheid en eigen ervaringen met psychische aandoeningen. www.samensterkzonderstigma.nl

Crazywise - rond psychose & bipolaire stoornis

Op 11 december 2015 vindt voor de tweede maal de conferentie Crazywise plaats in Rotterdam. Sociologen, psychiaters, psychologen en ervaringsdeskundigen. Zij brengen een aanvullende kijk op psychose zoals deze vandaag de dag wordt gedefinieerd en behandeld. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar het idee van zin in waanzin, van wijsheid in de gekte. sites.google.com

Podiumbijeenkomst "Van kwaliteit verzekerd"

Inkopen op basis van kwaliteit van zorg, gezien vanuit het perspectief van cliënten en familie. Hoe doe je dat als verzekeraar? Welke thema's zijn belangrijk? En welke verzekeraar houdt het meeste rekening met het cliënten- en familieperspectief bij de zorginkoop? Praat mee over deze en andere vragen over zorginkoop tijdens de podiumbijeenkomst Van kwaliteit verzekerd. En help uit te zoeken hoe we de kwaliteit van zorg vanuit cliënten en familieperspectief een centrale rol kunnen laten spelen in de zorginkoop door zorgverzekeraars. www.platformggz.nl

Vragenlijst over ervaringen met zorg naar gemeenten

Sinds 1 januari 2015 is uw gemeente verantwoordelijk voor een deel van de zorg. Daarnaast wordt van burgers een bijdrage verwacht in de vorm van burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk.Deze vragenlijst is bedoeld voor mensen die vrijwillig en onbetaald hulp en ondersteuning kunnen bieden en voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Het eerste deel van de vragenlijst gaat over burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Het tweede deel over de ervaringen met het aanvragen van zorg en ondersteuning bij de gemeente. vragenlijst.dezorgvraag.nl

Psychisch Gezien Panelbericht 2015

De geestelijke gezondheidszorg (GGz) is in beweging. Zo neemt het aantal bedden in instellingen af, krijgen huisartsen en gemeenten meer verantwoordelijkheden in de ondersteuning van mensen met psychische problemen en zal de zorg meer in de eigen leefomgeving van mensen worden georganiseerd. Eind 2014, dus nog voordat de decentralisaties naar gemeenten van kracht werden, is aan leden van het panel Psychisch Gezien gevraagd naar hun verwachtingen over deze veranderingen in de zorg. Dit is opgeschreven in het Panelbericht 2015. www.psychischgezien.nl

VMDB forums VMDB facebook VMDB twitter