U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: september 2013

Landelijke Dag VMDB

Op 21 september j.l. was er een landelijke dag van de VMDB over het thema "werk & inkomen." Voor enkele impressiefoto's en de presentaties, klik hier.

'Do-it-yourself’ psychosesimulator

Onderzoekster en kunstenares Jennifer Kanary  deed een PhD onderzoek naar de vraag 'hoe meer begrip te krijgen voor wat een psychose kan inhouden. Dit resulteerde in Labyrinth Psychotica. Dit bestaat uit twee interactieve media platforms: The Wearable en The Labyrinth. The Wearable is een draagbare headset met software die de realiteit realtime verstoort.  The Labyrinth is een levensecht doolhof dat tijd en ruimte op een spannende, maar ook confronterende wijze vervormt. www.psychischegezondheid.nl of www.labyrinthpsychotica.org.

Nieuw zelfhulpboek over suïcide

Hoe kom je op de weg naar zelfmoord terecht? En belangrijker nog: hoe kom je er weer vanaf Wie kan je daarbij helpen en om welke hulp gaat het dan? Hoop doet leven — De 113Online Suicide Survival Guide geeft hierop antwoorden, met heldere uitleg, handzame tips en effectieve overlevingstechnieken. Het boek gidst de lezer naar een veilige uitweg uit de ellende. Dit zelfhulpboek is niet alleen een overlevingsgids voor mensen die zo wanhopig zijn dat ze aan zelfmoord denken, maar ook voor hun naastbetrokkenen. Het boek is geschreven door psychiater Jan Mokkenstorm, expert op het gebied van suïcidepreventie en online hulpverlening en oprichter van 113Online. www.uitgeverijboom.nl

Denk mee over digitale zorg

Digitale zorg zal een steeds belangrijkere rol in de zorg gaan krijgen. Om dit type zorg te verbeteren vanuit het perspectief van mensen met een psychische kwetsbaarheid en de mensen die om hen heen staan is het project ‘Grip op ontwikkelingen in eHealth‘ ontwikkeld. Binnen dit project wordt onderzoek onder mensen met een psychische kwetsbaarheid en de mensen die om hen heen staan uitgevoerd, waaronder groepsinterviews. Het gesprek voor leden van de VMDB is gepland op donderdag 10 oktober van 15.00 – 16.30 in Utrecht. Voor meer informatie en hoe je kunt aanmelden: www.vmdb.nl.

Vergroting arbeidsparticipatie kwetsbare mensen

In het project 'Open voor werk' werkt het Landelijk Platform GGz samen met diverse lidorganisaties en LOC Zeggenschap in Zorg om de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten. Vanuit cliënten- en familieperspectief hebben we visie en criteria ontwikkeld voor optimale arbeidsparticiaptie en werktoeleiding. Voor meer informatie:  www.platformggz.nl

Olifant symbool Canadese anti-stigma campagne

De Mood Disorders Society of Canada gebruikt in haar anti-stigma campagne een olifant. Als er op de werkvloer een poster hangt van deze blauwe olifant, geeft dat aan dat het een veilige omgeving is om over psychische aandoeningen te praten. www.mooddisorderscanada.ca

Stigma & Werk: voor werkgevers

42,7% krijgt ooit in het leven te maken met psychische problemen. Dit heeft gevolgen voor zowel werknemer als werkgever: in de periode 2010-2012 is het verzuimpercentage door psychische aandoeningen gestegen: voor mannen 23,7% en voor vrouwen naar  38,3%. Ondanks het veelvuldig voorkomen van psychische aandoeningen blijkt het voor werknemers vaak lastig er open over te zijn op hun werk.

Stigma en Werk wil daarom kennis bij werkgevers vergroten zodat een cultuur ontstaat waarin het bespreekbaar maken van een psychische aandoening net zo gewoon is als het bespreken van een fysieke of chronische aandoening. Klik hier voor de website of download de werkgeversbrochure

Zorgzine over het e-patiëntendossier

Een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) met al uw medische gegevens. In Australië hebben patiënten het al. Wat u met zo’n PGD kunt, ziet u in ons filmpje. Verder in dit Zorgzine: voordelen, plannen voor Nederland, tips en ervaringen.

Psychisch ziek vinden we "zwak en eng"

Iedere dag krijgen mensen met een psychische ziekte te maken met vooroordelen en uitsluiting. Gek, want vier op de tien Nederlanders heeft ooit te maken gehad met een psychisch probleem zoals een depressie, angst of een burn-out. "Mensen zien een psychische ziekte als een zwakte." www.gezondnu.nl

Gezond dieet verkleint kans op depressie

Een gezond voedingspatroon kan het risico op een ernstige depressie aanzienlijk verkleinen. Dat blijkt uit onderzoek aan de Universiteit van Oost Finland. De wetenschappers vonden ook een verband tussen gewichtsverlies en een vermindering in de depressieve symptomen. “Het onderzoek bevestigt de hypothese dat een gezond voedingspatroon een depressie niet alleen kan afweren, maar ook kan voorkomen”, legt onderzoeker Anu Ruusunen uit.  www.ggznieuws.nl

Achterban Landelijk Platform stemt in met akkoord

Op 3 september hebben de leden van het Landelijk Platform GGz positief ingestemd met het Bestuurlijk Akkoord dat in de zomer is opgesteld door minister Schippers van VWS en de ggz-sector waaronder het Landelijk Platform GGz, Zorgverzekeraars Nederland, NVvP en GGZ Nederland. Het akkoord moet ervoor zorgen dat de kosten van de zorg minder snel stijgen dan in de afgelopen jaren. www.platformggz.nl

Jaarverslag Landelijk Platform GGz over 2012

2012: een jaar dat in het teken stond van het behartigen van de belangen van ggz-cliënten en familieleden in verkiezingstijd. Over het ongedaan krijgen van de eigen bijdrage in de ggz. Lees meer over het Bestuurlijk Akkoord dat in 2012 is gesloten, over verbetering van de rechtspositie van clienten en familieleden, verbetering van patientveiligheid en familiebeleid, over ambulantisering en de jeugd-ggz. www.platformggz.nl

Problemen maar steun voor preferentiebeleid

Het beleid waarbij zorgverzekeraars alleen goedkopere medicijnen vergoeden, leidt bij meer dan de helft van de mensen die ermee te maken hebben tot problemen. Tweederde vindt dat ze vooraf niet voldoende geïnformeerd zijn over de gevolgen die dit preferentiebeleid mogelijk voor ze heeft. Desondanks vindt de meerderheid van de mensen die er ervaring mee hebben het beleid een goede maatregel om de zorgkosten terug te dringen. Dat blijkt uit de resultaten van de meldactie Medicijnen van patiëntenfederatie NPCF.

VMDB hyves VMDB facebook VMDB twitter