Ingen billeder? Web-version

Overskrifter i nyhedsbrevet

  • Del din viden og vind!

  • Skriv med glæde. En guide til akademisk skrivning

  • Onlinekursus: Teaching and Learning in Higher Education

  • Konference: Teaching for Active Learning 2016 

  • Tidsskriftet IJAD søger co-editor

 
 

Del din viden og vind!

Af Christina Juul Jensen, medlem af DUNs bestyrelse

Årets hold af adjunkter på SAMF, KU er netop blevet færdige med deres pædagogikum. I sidste uge mødtes holdet en sidste gang, hvor vi vidensdelte fra året, der gik.

Igen i år har adjunkterne arbejdet med kollegasparring, og igen i år fortæller de om, hvor meget de har lært af samarbejdet. En adjunkt fortæller:

At deltage i kollegasparring var givende, fordi det lod mig se min egen undervisning gennem andres øjne, og dét øgede min opmærksomhed mod de studerendes oplevelser i mit klasserum”.

Mens en anden adjunkt fortæller: 

 ”At observere andres undervisning for at lade dette inspirere min undervisningsstruktur og- format er meget værdifuldt”.

Fortællingerne er mange, men gennemgående er det, at de kollegasparrende adjunkter ikke blot har fået inspiration til udvikling af egen undervisning, men ligeledes øget deres fokus på, hvad de studerende lærer og har mulighed for at lære i undervisningen.  Selvom kollegasparring kan opfattes som en tidskonsumerende aktivitet mellem alt det andet, man som VIP skal foretage sig, kan sparring med kollegaer være med til optimere og kvalificere den undervisning, der praktiseres, og dette til gavn for både underviseren og den studerende.  Det kan da karakteriseres som en win-win-situation!

På den note ønsker jeg alle fortsat godt samarbejde og god sommer!

 
 
 

Skriv med glæde. En guide til akademisk skrivning

af Charlotte Wegener
 Samfundslitteratur

Skriv med glæde handler om, hvordan vi kan skabe vaner og finde inspiration til vores skrivning, så skrivning bliver en måde at tænke, lære og være i verden på og ikke blot et surt slid. Bogens målgruppe er studerende, undervisere og konsulenter, der skal publicere fra forsknings- og udviklingsprojekter, men den henvender sig også til forskere, som mangler energi i deres egen eller deres studerendes skrivning.

 
 

Onlinekursus: Teaching and Learning in Higher Education

Tilmeldingsfrist: 15. juli 2016

Centre for the Integration of Research, Teaching and Learning ved University College Cork, Irland tilbyder et akkrediteret onlinekursus til undervisere ved de videregående uddannelser. Kurset bygges bl.a. op omkring podcasts af forelæsninger, webinars og online diskussionsfora. Formålet med kurset er at udstyre undervisere med pædagogiske værktøjer, som vil gøre dem i stand til at dokumentere og udnytte de studerendes læring. Kurset løber over to semestre, og prisen er 1800 Euro.

 
 
 

Konference: Teaching for Active Learning 2016

Tid og sted: 1. november 2016 på SDU
Frist for indsendelse af abstracts er forlænget til 21. august

SDU Universitetspædagogik inviterer bidrag til sin årlige konference om aktiv undervisning, og fristen for at indsende abstracts er netop forlænget til d. 21. august. I år har konferencen særligt fokus på studiestart og studieunderstøttende forløb. Aktiverende undervisning og aktiv læring er det bærende princip for uddannelse på SDU, og konferencens formål er at inspirere og formidle viden og erfaringer om, hvordan studerendes læring fremmes i overensstemmelse med dette princip. Konferencen er åben for alle interesserede.

 
 
 

Tidsskriftet IJAD søger co-editor

Ansøgningsfrist: 30. august 2016

Tidsskriftet International Journal for Academic Development (IJAD) søger en redaktør pr. 1. januar 2017. IJAD er et internationalt førende tidsskrift inden for uddannelsesudvikling, og det udkommer fire gange årligt. 
Redaktørposten strækker sig over 4 år og giver mulighed for at udøve indflydelse på dagsordenen for uddannelsesudvikling.