Brasserie van Baerle
Brasserie van Baerle

Een nieuwsbrief van Brasserie van Baerle. Amai, dat is inderdaad een tijdje geleden. Het schoot er een beetje bij in. Druk-druk-druk. Goed geraden. Maar met ‘the most wonderful time of the year’ voor de deur laten we graag weer eens wat van ons horen.

Van Baerle en Kerst. Daar zijn in de loop van vier decennia veel versies en varianten van geweest. Dit jaar hebben we gekozen voor CC, Classic Christmas.

Aldus: zowel maandag 25 als dinsdag 26 december bent u meer dan welkom bij Brasserie van Baerle. Zowel voor lunch als diner.
Met vrienden, familieleden of met allebei. We zijn zo vrij geweest om voor beide dagen de menu’s al vast te maken (uiteraard met vega mogelijkheden). Het klinkt misschien een beetje aanmatigend uit onze eigen mond, maar het betreft absoluut het beste en lekkerste dat wij momenteel te bieden hebben.
Die menu’s vindt u op brasserievanbaerle.nl. Op diezelfde website kunt u – vanaf vrijdag 10 november, 12 uur! – reserveren, uw aanbetaling doen en de tijd aangeven dat u graag wilt komen. Tenminste, als u er snel bij bent, want: ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’.

Nu we u toch even aan het apparaat hebben. Klopt, wij zouden ook graag 7 dagen open zijn in plaats van 5. Dus als u nog gekwalificeerde mensen kent die graag bij ons werken, dan horen we dat graag. Die twee dagen ‘vrij’ heeft ook een paar kleine voordelen. We hebben heel goed kunnen nadenken over de kerstmenu’s. Net zoals we de bijpassende wijnen scherper dan ooit konden selecteren. We gaan daarop terugkomen, maar u mag er gerust enige verwachting van hebben.

We zien uw reserveringen tegemoet en schrik niet als we binnen een week of wat weer iets van ons laten horen.

Met vriendelijke groet,
Equipe Van Baerle

Brasserie van Baerle

A newsletter from Brasserie van Baerle. Amai, it’s been a while indeed. It slipped by a bit. Busy-busy-busy. Good guess. But with ‘the most wonderful time of the year’ just around the corner, we are happy to let you hear from us again.

Van Baerle and Christmas. There have been many versions and variations of that over the course of four decades. This year, we have chosen CC, Classic Christmas.

Thus: both Monday 25 and Tuesday 26 December, you are more than welcome at Brasserie van Baerle. For lunch and dinner. With friends, family, or both. We have allowed ourselves the luxury of already preparing the menus for these days (with veg options, of course). It may sound a bit presumptuous coming from our own mouths, but it definitely regards the best and most delicious we currently have to offer. You can find those menus at brasserievanbaerle.nl. On that same website, you can – from Friday 10 November, 12 noon! – book, make your deposit and indicate the time you would like to come. At least, if you are quick, because: ‘first come first served’.

Now that we have you on the line. True, we would also like to be open 7 days instead of 5, so if you knew any qualified people who would like to work with us, we would love to hear from you. Those two days ‘off’ also has a few small advantages. We were able to think very carefully about the Christmas menus. Just as we were able to select the matching wines more sharply than ever. We will come back to that, but you may feel free to have some expectations.

We look forward to your reservations and don’t be shocked if we hear back from you in a week or so.

Kind regards,
Equipe Van Baerle

  Facebook Share Button Tweet Button ↩︎ Stuur deze nieuwsbrief door
Klik hier als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen
Stuur een e-mail aan de Brasserie van Bearle BIB Gourmand Menu