Nyt fra DUN

DUN-nyt DUN-konference 12.-13. maj 2010 - og to internationale.

DUN-konference 2010: Fagdidaktikken i universitetspædagogikken
Den 16. årlige DUN-konference afholdes på CBS d. 12.-13. maj 2010.

Konferencen har fagdidaktik som overordnet tema. Det lægger i første omgang op til en debat om hvordan vi anvender begrebet didaktik i forhold til pædagogik og hvordan vi definerer fag. Læs mere om konferencen på hjemmesiden, hvor du også kan se programmet samt en invitation til oplæg:
http://www.dun-net.dk/konference/dun-konference-2010.aspx  

Sidste frist for indsendelse af oplæg er d. 1. marts 2010.
Sidste frist for tilmelding er d. 3. maj 2010.

ICED-konference i Barcelona
Den internationale organisation for universitetspædagogik ICED (International Consortium of Educational Development) afholder 2010-konferencen Enhancing Strategies for Global Quality Learning in Higher Education i Barcelona d. 28.-30. juni 2010.

Du kan læse om konferencen og tilmelde dig på hjemmesiden. Hvis du tilmelder dig inden d. 3. maj kan du opnå rabat på deltagergebyret. Sidste frist for tilmelding til konferencen er d. 28. maj 2010.
http://congresos.ultramarexpressevents.com/congress/en/iced-2010/inicio/

Konferencedeltagere til ICED 2010 opfordres til at indsende materiale til en Resource Exhibition. Udstillingen er en mulighed for at dele forskellige ressoucer med kolleger. Du kan læse mere om udstillingen på hjemmesiden (scroll ned til Resource Exhibition):
http://congresos.ultramarexpressevents.com/congress/en/iced-2010/page/formats/

Hvis du gerne vil bidrage til udstillingen skal du kontakte Gitte Wichman på gwh@medu.au.dk for nærmere information om udarbejdelse af materialeliste. Gitte samler og indsender listerne til konferencearrangørerne.

Swednet-konference i Uppsala
Den svenske universitetspædagogiske organisation Swednet afholder deres årlige konference under temaet Rum för lärande. Det sker i Uppsala d. 6.-7. maj 2010. I år indledes konferencen med en 'forskningsdag' d. 5. maj. Du kan læse om konferencen og om forskningsdagen samt tilmelde dig på: 
http://www.swednetwork.se/ 

Ray Land foredrag på video 
Plenarforedraget af professor Ray Land fra DUN-konferencen 2009 kan nu ses på video via DUNs hjemmeside:
http://www.dun-net.dk/konference/dun-konference-2009/video.aspx  

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:

- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift (både på papir og på net)
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk
- blog om universitetspædagogik (www.dun-net.dk).
- DUNs formand, Lotte Rienecker, kan kontaktes på rieneck@hum.ku.dk

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 9. februar 2010 Dansk Universitetspædagogisk netværk