U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: Maart 2016

Ook last van lente manie?

Lees het artikel in het engelstalige bphope, waarin ook tips staan wat je er tegen kunt doen.

30 maart: Bijeenkomst VMDB Zeeland

Op woensdag 30 maart 2016 (World Bipolar Day) vindt er een regionale activiteit plaats met titel ‘Bipolaire Stoornis, Psychose en Herstel’.
Voor programma kijk op site VMDB.

Tijd: 19.00 tot 21.30 uur. Locatie: theaterzaal van GGZ Emergis, Oostmolenweg 101 in Kloetinge (hoofdingang). Deelname is gratis. Gaarne opgave bij de regiocontactpersoon Petra d’Huy

23 april: Bijeenkomst VMDB Noord-Holland & Flevoland

Voor de regio Noord-Holland en Flevoland organiseert de VMDB op 23 april 2016 een bijeenkomst in het OLVG-West te Amsterdam rond het thema "bipolair en zwanger" met een lezing door psychiater Adriaan Honig en een ervaringsdeskundige. Aanvangstijd 14 uur, eindtijd 16:15 uur. Entree bedraagt 3 euro. Contactpersoon is Emmy van den Heuvel. zie voor meer informatie: Facebook/VMDB.

10 mei: Open dag kantoor VMDB en aftrap fietstocht naar Santiago de Compostela

Het kantoor van de VMDB zit al weer een jaar aan de Kaap Hoorndreef 28-A in Utrecht. Dit bevalt de VMDB goed. Op dinsdag 10 mei is er voor belangstellende leden de mogelijkheid om binnen een kijkje te komen nemen en de kantoormedewerkers Femie Lansink en Mariët Spierings te ontmoeten. Er wordt u een lunch aangeboden om 12:00 uur. Aansluitend zal Mariët haar 2500 km lange fietstocht naar Santiago de Compostela aanvangen en kan zij uitgezwaaid worden door de aanwezigen. Het blog en de Facebook-pagina die Mariët voorafgaand en tijdens deze fietstocht van een maand gaat bijhouden, heeft zij aan een goed doel verbonden. Niet om geld op te halen, maar om een bijdrage te kunnen leveren aan het geven van meer openheid en bekendheid over psychiatrische aandoeningen in het algemeen en in het bijzonder over de bipolaire stoornis en autisme bij volwassenen. Ook hoopt zij, dat dit blog leidt tot meer bespreekbaarheid en begrip over deze aandoeningen. Mariët ziet het fietsen, en in het bijzonder deze fietstocht, als smeermiddel om deze waarden te bereiken.
Voor de lunch en open dag kunt u zich tot uiterlijk maandag 9 mei opgeven via de mail: bureau@vmdb.nl of via telefoonnummer: 030-280 30 30.

16 juli: Publieksdag Internationaal Congres Depressies & Bipolaire Stoornissen

Van 13 t/m 16 juli 2016 is in Amsterdam het internationale ISBD-ISAD congres getiteld ‘Challenging Moods’. Het is wereldwijd het belangrijkste en grootste congres over stemmingsstoornissen, De (VMDB en Depressie Vereniging zijn als Nederlandse patiëntenverenigingen intensief betrokken bij de organisatie. Op zaterdag 16 juli is er speciaal voor patiënten, hun naasten, en andere geïnteresseerden, op de zgn. Advocacy Day een publieksprogramma samengesteld o.a. gericht op informatie over stemmingsstoornissen, het doorbreken van stigma, en bevorderen van zelfmanagement door patiënten en behandelaren.

Zie website VMDB voor informatie over het programma en hoe je je kunt inschrijven.

Negen dingen die je beter niet kunt zeggen tegen iemand die zelfmoord wil plegen

“Ik denk erover om zelfmoord te plegen.” Deze woorden zijn een schok om te horen, een vreselijke uitspraak van een vriend of familielid die je niet wilt verliezen. Je deinst terug bij de gedachte. Hoe kunnen ze nou dood willen? Maar hoe vreselijk die woorden ook zijn, beschouw ze als een geschenk. Het betekent dat de ander je vertrouwt en door te vertellen dat ze dood willen geven ze je de mogelijkheid om te helpen. Wat je vervolgens zegt is belangrijk. Een verkeerde reactie kan de deur, die op een kier staat, weer doen sluiten. www.ggznieuws.nl

13 manieren hoe je als ouder een psychische aandoening uitlegt aan je kinderen

Voor de vaders en moeders die kampen met een psychische aandoening, kan het ouderschap erg stressvol zijn. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de moeders en één derde van de vaders op enig moment tijdens de periode dat zij kinderen opvoeden behandeld zijn voor een psychische aandoening. Hoe zorg je voor je kinderen en tegelijkertijd voor jezelf  en hoe leg je een psychische aandoening uit aan je kinderen?  Hier volgen 13 tips van andere ouders over de manier waarop zij hiermee omgingen. www.ggznieuws.nl

Tekort aan donorhersenen

Meer onderzoek aan donorhersenen kan cruciaal zijn voor betere behandeling van psychiatrische ziekten. Momenteel staat het aantal geregistreerde donoren met een psychische aandoening op 893. Veel donoren zijn nog jong en hebben nog een lang leven voor zich. Om over tien jaar vijfhonderd breinen beschikbaar te hebben voor onderzoek, moet het aantal registraties groeien tot 9.000. Dat zegt Inge Huitinga, directeur van de Nederlandse Hersenbank, dinsdag in Trouw. www.ggznieuws.nl

Week van de Psychiatrie naar Zelfregie 2016

Veel mensen leiden vanwege een psychische kwetsbaarheid een gemarginaliseerd bestaan. Vooralsnog is er allesbehalve sprake van een inclusieve samenleving. De huidige ontwikkelingen in de samenleving en de zorg lijken het soms eerder moeilijker te maken om mee te doen dan dat deze nieuwe kansen bieden. Wat te doen? Wat zijn inspirerende ontwikkelingsrichtingen voor mensen om weer grip op hun eigen leven te kunnen krijgen en net als ieder ander te kunnen participeren? De Week van de Psychiatrie (29 maart tot en met 2 april) gaat hierover. www.weekvandepsychiatrie.nl

Psychologische interventie vermindert terugval bij bipolaire stoornis

Voor het eerst is onderzocht of psychologische behandeling effect heeft bij mensen met een bipolaire stoornis. Het blijkt dat psychologische interventies het aantal terugvallen en ziekenhuis opnames kan verminderen. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in The British Journal of Psychiatry. www.trimbos.nl

De ervaringsdeskundige: een waardevolle toevoeging

Het is een relatief nieuw fenomeen: de inzet van ervaringsdeskundigen. Niet helemaal nieuw: in 1993 werkte de eerste (betaalde!) ervaringsdeskundige al in de GGZ. Maar de laatste jaren groeit het inzicht dat de inzet van een opgeleide ervaringsdeskundige een waardevolle toevoeging kan zijn op de behandeling en/of begeleiding van patiënten. De inzet van ervaringsdeskundigen in de GGZ en de verslavingszorg heeft alles te maken met het vernieuwende concept ‘herstel’. www.ggztotaal.nl

Schrijfster (17) met depressie wil stigma doorbreken

Merel Melchers (17) woont in Tiel en zit in de vierde klas van het gymnasium op het RSG Lingecollege. Al zo’n vijf jaar lijdt ze aan een eetstoornis en kampt ze met een depressie. Met haar boek ‘In de toren: leven met een depressie‘ die onlangs verschenen is, hoopt ze het stigma rondom psychische ziekten te kunnen doorbreken. Met haar boek wil ze voor herkenning bij lotgenoten zorgen en anderen een realistische kijk op haar (en zoveel meer anderen) leven geven. www.ggznieuws.nl

Boek over herstel en bestrijden stigma

Patrick Kennedy, de jongste zoon van senator Edward Kennedy, maakte in 2006 - tegen de zin van zijn familie - bekend dat hij een bipolaire stoornis en verslaving heeft. In het boek "A common struggle" beschijft hij over zijn herstel en strijd voor openheid over psychische aandoeningen en gelijke rechten voor mensen met psychische aandoeningen. Het boek is alleen in het Engels beschikbaar, maar wel verkrijgbaar in Nederland (ook als e-book en luisterboek). www.acommonstruggle.com

VMDB forums VMDB facebook VMDB twitter