Nyt fra DUN

DUN-nyt │ DUN konference, generalforsamling & bestyrelsesvalg 

DUN's Fagdidaktik-konference d. 11.-12. maj 2010
Hør 23 danske resursepersoner holde oplæg og deltag i diskussionen om fag- og almendidaktik i universitetspædagogik. 2 keynote-talere, paneldebatter og meget mere.

Tilmelding frem til 3. maj. Du kan tilmelde dig og læse mere om konferencen her:
/konference/dun-konference-2010.aspx 

Generalforsamling og valg til DUN's bestyrelse
Foreningens årlige generalforsamling finder sted på konferencen d. 12. maj. Vil du være med i bestyrelsen? Bestyrelsen er baggrundsgruppe for konferencer, tidsskrift og andre aktiviteter. Så stil op til valg. 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg, og der er én ledig bestyrelsesplads og én suppleantplads.

Kandidatur skal meddeles formand Lotte Rienecker på rieneck@hum.ku.dk senest 29. april. Se dagsorden for generalforsamlingen her:
/om-dun/generalforsamling.aspx

Fejl i artikel i DUT 8
DUT-redaktionen undskylder for, at der har sneget sig fejl ind i figurerne til artiklen af Gerd Christensen i sidste udgave af Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift.

De rigtige figurer er lagt i et separat dokument som kan downloades fra hjemmesiden her:
/tidsskrifter/dut-8.aspx

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:

- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift (både på papir og på net)
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk
- blog om universitetspædagogik (www.dun-net.dk).
- DUNs formand, Lotte Rienecker, kan kontaktes på rieneck@hum.ku.dk

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 14. april 2010 Dansk Universitetspædagogisk netværk