Nyt fra DUN

Kære DUN medlem

DUN-konference d. 11-12 maj 2010 med temaet Fagdidaktik

 - har du ideer og forslag til konferencen, så kontakt os!

Universitetspædagogiske arrangementer

Se annoncering af arrangementer med relevans for DUN's medlemmer på DUN's hjemmeside: http://www.dun-net.dk/arrangementer.aspx
Er der et arrangement, du synes skal omtales på DUN's hjemmeside? Send mail med information eller link til dun@dun-net.dk.

Lederstilling ved Center for Undervisningsudvikling, AU ledig

Er man hurtig, kan man nå at søge den. Fristen er d. 5-10. Link: http://www.humaniora.au.dk/nyheder/stillinger/2009/ledercfu

Nye enheder med fokus på læring og universitetspædagogik på universiteterne siden semesterstart

● Læringsenhed på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, http://.laeringsenheden.hum.ku.dk

● Akademisk Skrivecenter, DPU, www.skrivecenter.dpu.dk

● Universitetspædagogisk forskningsenhed på AUC

 

 

 

 

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:

- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift (både på papir og på net)
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk
- blog om universitetspædagogik (www.dun-net.dk).
- DUNs formand, Lotte Rienecker, kan kontaktes på rieneck@hum.ku.dk

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 30. september 2009 Dansk Universitetspædagogisk netværk