Nyt fra DUN


Gode undervisnings- og vejledningspraksisser - hvordan?

DUN-konference d. 29.-30. maj 2012

Fokuspunkterne for DUNk12 er:Hvilke praksisser virker for konferencens deltagere? Hvilke
undervisningsmetoder udvikles og hvorfor? Hvilke kriterier for god
undervisning er i spil? Hvordan dokumenteres og meriteres underviseres, faggruppers og institutters undervisnings- og vejledningsudvikling?

DUN's konferencer er et forum for udveksling af DUN-medlemmernes løbende  undervisningsudvikling.

Vi opfordrer alle (nye som erfarne) undervisere der har lyst til at dele ud af deres gode praksis, til at fremlægge deres idéer, eksempelvis i en kort praksisbeskrivelse
eller -minidemonstration.

Tid og sted:Konferencen afholdes d. 29. - 30. maj 2012 på Trinity Hotel & Conference Centre (www.trinity.dk), Fredericia.

Pris:1200.- kr. - konference, overnatning og forplejning.

Konferencearrangører: DUN v. Rie Troelsen, SDU, riet@ifpr.sdu.dk
(næstformand for DUN) og Lotte Rienecker (formand for DUN), AU, lrienecker@gmail.com

Tilmelding og betaling deadline d. 28.marts: www.dun-net.dk/konferencer,

Tilmelding af abstract sendes til Lotte Rienecker,deadline d. 22.februar: lrienecker@gmail.com

 

Alle universiteter i Danmark er medlem af DUN. Dette nyhedsbrev har ca. 1200 individuelle modtagere. 
  
 

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:

- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift (både på papir og på net)
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk
- blog om universitetspædagogik (www.dun-net.dk).
- DUNs formand, Lotte Rienecker, kan kontaktes på rieneck@hum.ku.dk

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 8. februar 2012 Dansk Universitetspædagogisk netværk