Nyt fra DUN

Ny formand og bestyrelse for DUN
Hanne Leth Andersen, prorektor på RUC, er blevet formand for Dansk Universitetspædagogisk Netværk. Hele den nye bestyrelse og fordelingen af poster kan ses på http://www.dun-net.dk/om-dun/bestyrelse-2012-2013.

Call for papers til Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 15: 
Temanummer om ph.d.-studerendes arbejdsmiljø og uddannelse
DUT 15 sætter fokus på de ph.d.-studerendes arbejdsmiljø og uddannelse, dvs. på den kultur, som de ph.d.-studerende uddannes i og til, og de udfordringer, der ligger i at være ph.d.-studerende. Vi inviterer til artikler, der undersøger de muligheder og problemstillinger, som ph.d.-studerende har, ligesom vi er meget interesserede i artikler, der beskriver måder at kvalificere de ph.d.-studerendes arbejdsmiljø og uddannelse på. 
DUT 15 udkommer i september 2013. Deadline for artikelbidrag til nummeret er 15. januar 2013. Artikler oploades i DUTs artikelsystem. DUT opererer med to artikelkategorier, nemlig videnskabelige artikler, der egner sig til review, og formidlingsartikler, der alene vurderes af DUTs redaktion. Læs hele CfP til DUT15 på  http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/dut/announcement/view/188.

Jobopslag: Pædagogisk konsulent (barselsvikariat)
Pædagogisk Center Samfundsvidenskab, Københavns Universitet, søger en pædagogisk konsulent fuld tid. Stillingen er et barselsvikariat (9 måneder) med mulighed for forlængelse. Læs hele opslaget på http://jobportal.ku.dk/tap/ (se stillingen Pædagogisk konsulent (barselsvikariat)). Bemærk ansøgningsfrist 12. oktober 2012.

Universitetspædagogiske ressourcepersoner
På http://www.dun-net.dk/ressourcer/unipaed-ressourcepersoner findes en liste med ca. 40 danske universitetspædagogiske ressourcepersoner. Hvis du også gerne vil stå på listen bedes du sende en mail til vores webmaster Kirstin Remvig.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:
- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk
- blog om universitetspædagogik

DUNs formand, Lotte Rienecker, kan kontaktes på lori@dpu.dk.

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 1. oktober 2012 Dansk Universitetspædagogisk Netværk